వ్యాసం మొలక స్థాయిని దాటినప్పటికీ, ఇంకా సమాచారాన్ని చేర్చి విస్తరించవలసిన అవసరముందని భావించిన పక్షంలో ఆ వ్యాసంలో గానీ విభాగంలో గానీ ఈ మూసను చేర్చాలి. ఆ వ్యాసం [[:వర్గం:విస్తరించవలసిన వ్యాసాలు]] అనే వర్గం లోకి చేరుతుంది.

మూస పరామితులు[టెంప్లేట్‌డేటాను నిర్వహించు]

పరామితివివరణరకంస్థితి
పరామితులు ఇవ్వలేదు