మూస:విలీనము

(మూస:Merge నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఉదాహరణ : {{విలీనము|విలీనము తర్వాత నిలిచే వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}} {{విలీనము అక్కడ|విలీనము తర్వాత నిలిచే వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}} {{విలీనము ఇక్కడ|విలీనము జరగవలసిన వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}}