మీ అంతరాయం కలిగించే సవరణలకు సంబంధించి మీరు స్వీకరించే చివరి హెచ్చరిక ఇది. Your continued joking is disruptive and considered vandalism. You may be blocked from editing Wikipedia the next time you do so.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Uw-joke4&oldid=4226177" నుండి వెలికితీశారు