మూస చర్చ:Age in years and days

తాజా వ్యాఖ్య: 9 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Rasulnrasul

ఈ మూస సరిగా పనిచేయటం లేదు . రోజులు చూపించటం లేదు.

Rasulnrasul (చర్చ) 16:57, 8 ఫిబ్రవరి 2015 (UTC)Reply

Return to "Age in years and days" page.