మోసం

స్వలాభం కోసం నైతిక విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం

మోసము అనగా ఒకవ్వక్తి తన వాక్చాత్రుర్యముతో గాని... మాయ మాటలతో గాని, తన నేర్పరి చేతలతోగాని, మాయచేసి ఎదుటి వారిని మెప్పిచించి గాని, బురిడీ కొట్టించి గాని తన నేర్పరి తనముతో ఇతరుల సంపదను తస్కరించడము మోసముగా చెప్పబడింది.

పర్యాయపదాలుసవరించు

దగా, కుట్ర, మాయ, బ్రమింప జేయడము, కనికట్టు విద్యలు,

వివిధ రకాల మోసాలుసవరించు

మోసాలు అనేక రకాలు: కాలంతో పాటు మోసాల విస్తారత పెరుగుచున్నది. ప్రధానంగా వీటిని రెండు విభాలుగా విభజించ వచ్చు. 1. మాటలతో మబ్యపెట్టి మోసగించడము. 2. చేతలతో మభ్యపెట్టి మోసగించడము. ఏ విధంగా మోసం చేసినా అది ఎదుటి వాడి బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకునే జరుగు తున్నదని గ్రహించాలి.

దొంగ బాబాలు/సన్యాసులు చేయు మోసాలుసవరించు

ఇవి దేవుని పేరున జరుగుతున్న మోసాలు.

ఆర్థిక మోసాలుసవరించు

అధిక లాభం ఆశ చూపి మోసగించడము.

మనిషి కంటికి కనిపించకుండా చేయు మోసాలు (సైబర్ మోసాలుసవరించు

జ్యోతిషం పేరున మోసాలుసవరించు

ఒకరి స్వంత విషయాలు గుప్తంగా ముందే గ్రహించి వాటిని బయట పెట్టి ఎదుటి వారిని ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తి మోసం చేయడము.

మారువేషములో మోసం చేయడముసవరించు

పోలీసుల వేషాలలో.... నగ్జలైట్ ల వేషాలలో వచ్చి బెదిరించి మోసగించడము.

మోసగింప బడినవాడు తను పోగొట్టుకున్నది రాబట్టుకోడానికి చేసే మోసముసవరించు

కనికట్టు విద్యల తో చేసే మోసాలు... (చేతి లాఘవం)సవరించు

ఇత్తడిని పుత్తడిగా మార్చడము

సమాజంలో తనకున్న పలుకుబడినుపయోగించి చేయు మోసాలుసవరించు

క్షుద్ర విద్యలతో మోసము చేయడముసవరించు

దయ్యాలు భూతాలను వదిలిస్తానని మూసం చేయడం

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మోసం&oldid=2004234" నుండి వెలికితీశారు