యూనిఫైడ్ మాడలింగ్ లాంగ్వేజ్

యూనిఫైడ్ మాడలింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదా యూఎమ్‌ఎల్ (UML) సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో వివిధ విభాగాలను వర్ణించుటకు గీయు చిత్రపటాలను వర్ణించే మోడలింగ్ భాష.

UML logo
UML logo
వివిధ రకాలైన యూనిఫైడ్ చిత్రాలు.

చరిత్ర సవరించు

 
History of object-oriented methods and notation.

వివిధ రకాల చిత్రాలు సవరించు

క్లాస్ డయాగ్రం సవరించు

 
Hierarchy of UML 2.2 Diagrams, shown as a class diagram.

చిత్ర మాలిక సవరించు

బయటి లంకెలు సవరించు