రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ (Circulatory system) శరీరంలోని రక్తనాళాలు వివిధ భాగాలకు మంచి రక్తాన్ని సరఫరా చేసి తిరిగి చెడు రక్తాన్ని గుండెకు చేర్చుతుంది.

రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థసవరించు

  • వివృత ప్రసరణ(Open Circulation)
  • ఆవృత ప్రసరణ (Closed Circulation)

అవయవాలుసవరించు

  1. నాడీజన్య హృదయం(Neurogenic Heart )
  2. కండరజన్య హృదయం (Myogenic Heart)

గుండె పనిచేసే విధానంసవరించు