రఘుప్రియ రాగం

నలభై రెండవ మేళకర్త రాగము

రఘుప్రియ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగం. ఇది కర్ణాటక సంగీతంలోని 72 మేళకర్త రాగాలలో 42వ మేళకర్త రాగము. ముత్తుస్వామి దీక్షితులు కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాన్ని రవిక్రియ రాగం అని పిలుస్తారు.

[1][2][3]

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
 
"రఘుప్రియ" scale with Shadjam at C
ఆరోహణ: స రిగా మ ప ధని స 
(S R1 G1 M2 P D3 N3 S)
అవరోహణ: సని ధ ప మగా రి స
(S N3 D3 P M2 G1 R1 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : శుద్ధ రిషభం, శుద్ధ గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, షట్‍శృతి ధైవతం, కాకలి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 6వ మేళకర్త రాగమైన తానరూపి రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు

మార్చు
  • అరేరాగనాయక- ఝంప - వెంకటమఖి
  • హిమగిరికుమారి - ఆది - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
  • సంచారి - రూపకం - సుబ్బరామ దీక్షితులు

సంబంధిత రాగాలు

మార్చు

ఈ విభాగం ఈ రాగం సైద్ధాంతిక, శాస్త్రీయ అంశాన్ని వివరిస్తుంది.

గ్రహ భేదం ఉపయోగించి మార్చబడినప్పుడు రఘుప్రియ నోట్లు ఋషి చక్రంలోని మొత్తం 6 రాగాల మాదిరిగా మరే ఇతర మేళకర్త రాగం ఇవ్వవు (సలగం, జలార్నవం, ఝాలవరాలి, నవనీతం, పావని కాక ఇతర 5 రాగాలు). ఈ రాగాలు మాత్రమే G1 నుండి M2 మధ్య వాటి స్కేల్‌లో ఎక్కడైనా 3 నోట్ల ఖాళీని కలిగి ఉంటాయి. అటువంటి అంతరం నిర్వచనం ప్రకారం మరే ఇతర మేళకర్త రాగం లోనూ జరగదు. సాపేక్ష నోట్ పౌనః పున్యాలను ఒకే విధంగా ఉంచడానికి తీసుకున్న చర్య గ్రాహ భేదం, హడ్జమం‌నురాగం‌లోని తదుపరి నోట్‌కు మార్చడం.

మూలాలు

మార్చు
  1. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras