రఘురామయ్య అనగా రఘు వంశమునకు తిలకమైన శ్రీరాముడు.


రఘురామయ్య పేరుతో కొందరు ప్రముఖులు:


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రఘురామయ్య&oldid=2883680" నుండి వెలికితీశారు