రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ రచనలు

బెంగాలీ 'ర','థ' అక్షరములతో చేసిన టేగోర్ సంతకపు చెక్క సీల్


రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ రచనల లో కవితలు,నవలలు, చిన్న కథలు, నాటికలు,పెయింటింగులు, డ్రాయింగులు మరియి సంగీతము కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో చిన్న కథలకు చాలా ప్రాముఖ్యము ఉంది. సాధారణ మానవుల జీవితాలలో జరిగే వృత్తాంతాలు ఈ చిన్న కథలలో దాగి ఉంటాయి. బంగ్లాలో ఈ ప్రక్రియను సృష్టంచిన ఘనత కూడా ఆతనికే దక్కుతుంది. ఆతని రచనలలో ఆశావదము కనపడుతుంది.

నాటికలుసవరించు

పదహారు సంవత్సరముల వయస్సులో మొదలు తన సోదరుడు జ్యోతిరీంద్రనాథ్ టాగూర్ రచించిన బూర్జువా నాగరికుడు (16 వ శతాబ్దపు ఫ్రెంచి రచయత మోలియే రచించిన లా బూర్జువా జెంటిల్హోమ్ ఆధారముగా ) నాటికలో ముఖ్య పాత్రతో తన నట జీవితమును మొదలు పెట్టెను. 20 సంవత్సరముల వయస్సులో వ్రాసిన వాల్మీకి ప్రతిభ ఆతని మొదట స్వీయరచిత నాటకము. ఇది టాగూర్ భవనములో చూపబడింది. టాగూర్ గా చెప్పబడుతున్నది. ఆ తరువాత రచించిన నాటకములు తత్త్వ శాస్త్ర, రూపక భావములు కలిగి ఉంటాయి. 1912 లో రచించిన ఢాక్ ఘర్ ("పోస్టాఫీసు") కు లండన్,బెర్లిన్, పారిస్ ల నుంచి ఉన్మాద రివ్యూలు వచ్చాయి. టాగూర్ నాటకము ఛండాలిక గౌతమ బుద్దుని శిష్యుడు ఆనంద ఒక ఆదివాసి యువతిని నీళ్ళు అడిగిన వైనాన్ని వివరిస్తున్నాయి.

రచనల జాబితాసవరించు