రామాపురం అనే పేరుతో అనేక మండలాలలో గ్రామాలున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్చు

తెలంగాణ మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రామాపురం&oldid=3797364" నుండి వెలికితీశారు