రావూరి దొరస్వామిశర్మ

(రావూరి దొరసామిశర్మ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రావూరి దొరస్వామిశర్మఛందస్సుపై విశేష కృషి చేసిన పరిశోధకుడు. ఇతనికి కేంద్రసాహిత్య అకాడెమీ పురస్కారం లభించింది. ఇతడు ఎం.ఎ., బి.ఓ.ఎల్. చదివాడు. మద్రాసులోని వైష్ణవ కళాశాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేశాడు.

రావూరి దొరస్వామిశర్మ
జననంరావూరి దొరస్వామిశర్మ
1919
విద్యఎం.ఎ., బి.ఓ.యల్.
వృత్తిఅసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్
ఉద్యోగంవైష్ణవ కళాశాల, మద్రాసు
ప్రసిద్ధిరచయిత, విమర్శకుడు, కవి, పరిశోధకుడు
Notable work(s)అప్పకవీయ భావప్రకాశిక
తెలుగు భాషలో ఛందోరీతులు
శ్రీ ఘటికాచల నరసింహ శతకము
కవితాసాగరము
మతంహిందూ

రచనలు మార్చు

ఇతడు భారతి, ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ పత్రిక, పరిశోధన, ఆంధ్రపత్రిక ఉగాది సంచికలు, సాహితీ వాల్లభ్యము మొదలైన పత్రికలలో 1940 - 1968ల మధ్యకాలంలో అనేక పరిశోధనా వ్యాసాలు, ఛందస్సుకు సంబంధించిన వ్యాసాలు ప్రకటించాడు.

వాటిలో కొన్ని మచ్చుకు:

 • సంజయుడెవడు?
 • ఛందో దర్పణ సమీక్ష
 • రామాయణము: సుమిత్రమాగధి
 • క్రౌంచపద వృత్త లక్షణ విశేషములు
 • ముద్దరాజు రామయ్య - కవిజన సంజీవని
 • నన్నయ రచనలోని వళి ప్రాసములు
 • పాల్కురికి వారి ప్రావళ్ళు
 • వరూథి - అవరూథి
 • విశ్వనాథ ప్రయోగ వైలక్షణ్యము - సమీక్ష
 • కవిజనాశ్రయము - భీమన ఛందము

ఇతని ముద్రిత గ్రంథాలలో కొన్ని:

 1. అప్పకవీయ భావప్రకాశిక
 2. లక్షణ శిరోమణి (పొత్తపి వేంకటరమణకవి ప్రణీతము - సంపాదకత్వం)[1]
 3. తెలుగు సాహిత్యము - రామకథ
 4. తెలుగు భాషలో ఛందోరీతులు
 5. లింగమగుంట తిమ్మకవికృత సులక్షణసారము
 6. అన్యాపదేశ శతకము
 7. అప్పకవీయము (సమీక్ష) [2]
 8. కవితాసాగరము
 9. దక్షిణదేశపుకథలు (అనువాదము, బాలసాహిత్యము)
 10. ఆముక్తమాల్యద (వచనానువాదం విశ్వనాథ సత్యనారాయణతో కలిసి)
 11. తెలుగులో తిట్టుకవిత్వము
 12. దేవవ్రతుడు
 13. మిత్రమణిభూషణము
 14. శ్రీ ఘటికాచల నరసింహ శతకము
 15. ఆంధ్ర లక్షణ సంగ్రహము
 16. ఘటికాచల క్షేత్ర మహత్యము (వచనం)
 17. కవిచింతామణి

మూలాలు మార్చు