సంసారం సినిమాలో లక్ష్మీరాజ్యం (రూపవాణి పత్రిక ముఖచిత్రం)

రూపవాణి తెలుగు సినిమా పత్రిక 1940లో పి. సీతారామయ్య ప్ర్రారంభించారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రూపవాణి&oldid=2165610" నుండి వెలికితీశారు