రెబ్బెన (అయోమయ నివృత్తి)

రెబ్బెన పేరుతో ఉన్న ప్రాంతాలు:

తెలంగాణ

మార్చు
  1. రెబ్బెన (కొమరంభీం జిల్లా) - కొమంరంభీం జిల్లాలోని మండలం, గ్రామం
  2. రెబ్బెన (కన్నేపల్లి) - మంచిర్యాల జిల్లాలోని కన్నేపల్లి మండలంలోని గ్రామం
  3. రెబ్బెన (బెజ్జూర్) - కొమంరంభీం జిల్లాలోని బెజ్జూర్ మండలంలోని గ్రామం