లచ్చి అనగా హిందూ దేవత లక్ష్మి అనే పదానికి వికృతరూపం.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లచ్చి&oldid=881360" నుండి వెలికితీశారు