లాయిడ్ (Lloyd) ఒక పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లాయిడ్&oldid=986133" నుండి వెలికితీశారు