లినక్సు పుస్తకముల చిట్టా


వర్గముల ఆధారముగా విభజించిన లినక్సు పుస్తకాల చిట్టా

Wikibooks
వికీ పుస్తకములు ఈ విషయముపై మరింత సమాచారము కలిగి ఉన్నది:
Wikibooks
వికీ పుస్తకములు ఈ విషయముపై మరింత సమాచారము కలిగి ఉన్నది:
వికీ పుస్తకములు
Wikibooks Guide to UNIX ఈ విషయముపై మరింత సమాచారము కలిగి ఉన్నాయి:

ప్రారంభకులకుసవరించు

వికీ పుస్తకములు ఈ విషయముపై మరింత సమాచారము కలిగి ఉన్నది:
  • ఓ రియల్లీ లినక్సు కుక్ బుక్ రచయత : కార్లా స్క్రోడర్ .ఐ యస్ బి యన్ 0596003919.
  • ది లినక్సు కుక్ బుక్ , రెండవ ముద్రణ, రచయత: మికాయిల్ స్టుట్జ్, ఎత్తులు, జిత్తులు, పద్ధతులు - రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ఐ యస్ బి యన్ 1593270313.

మధ్య స్థాయి వారికిసవరించు

ఉన్నత స్థాయి వారికిసవరించు

  • సెక్యూరింగు, ఆప్టిమైజింగ్ లినక్సు :ది హాకింగ్ సొల్యుషన్ రచయత గెర్హార్డ్ మౌరాని .ఐ యస్ బి యన్ 0968879314.

లినక్సు డెస్కుటాపుసవరించు

ప్రోగ్రామింగు / అభివృద్ధిసవరించు

పంపిణీలకు చెందినసవరించు

లినక్సు పంపిణీ సంస్థలవారీగా పుస్తకములు

క్నాప్పిక్సుసవరించు

వికీ పుస్తకములు ఈ విషయముపై మరింత సమాచారము కలిగి ఉన్నది:

సలహాలు, యుక్తులు, జిత్తులుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు