లైలా
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం ఎం.ఎస్. విశ్వనాధన్
నిర్మాణ సంస్థ అనూరాధ ఫిల్మ్స్ డివిజన్
భాష తెలుగు