వంశోద్ధారకుడు

(వంశోధ్ధారకుడు నుండి దారిమార్పు చెందింది)