వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి స్వాతి ముత్యం సినిమా కోసం సి.నారాయణ రెడ్డి రచించిన లాలి పాట. దీనిని పి.సుశీల మధురంగా గానం చేయగా ఇళయరాజా సంగీతాన్ని అందించారు. దర్శకుడు కె.విశ్వనాథ్ ఈ పాటను రాధిక మీద చిత్రీకరించారు.

నేపథ్యం మార్చు

భర్తను పోగొట్టుకున్న కథానాయిక (రాధిక) కు ఒక బాబు ఉంటాడు. ఆ అబ్బాయికి స్నానం చేయించి ఊయల్లో వేసి జోలపాడి నిద్ర పుచ్చే సన్నివేశం లో ఈ పాటను సందర్భోచితంగా ఉంటుంది.

పాట మార్చు

పల్లవి :

వటపత్ర శాయికి వరహాల లాలి

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి | | వటపత్రశాయికి | |

మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి

జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి | | వటపత్రశాయికి | |


చరణం 1 :

కల్యాణ రామునికి కౌసల్య లాలి

యదువంశ విభునికి యశోద లాలి

కరిరాజ ముఖునికి గిరితనయ లాలి

పరమాంశభవునికి పరమాత్మ లాలి | | వటపత్రశాయికి | |


చరణం 2 :

అలమేలు పతికి అన్నమయ్య లాలి

కోదండరామునికి గోపయ్య లాలి

శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి

ఆగమనుతునికి త్యాగయ్య లాలి | | వటపత్రశాయికి | |

మూలాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు