ప్రధాన మెనూను తెరువు

వడ్రంగి పిట్ట (ఆంగ్లం Woodpecker) ఒక రకమైన పక్షులు.