వర్గం:పరిమాణం

ప్రధాన వ్యాసం పరిమాణం

ఉపవర్గాలు

ఈ వర్గంలో కింద చూపిన ఉపవర్గం ఒక్కటే ఉంది.