వర్గం:Templates with short description

{{Short description}} మూసను చేర్చిన మూసలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి. ఈ మూసను ఏ పేజీల్లో ట్రాన్స్‌క్లూడు చేస్తే ఆ పేజీల్లో క్లుప్త వివరణ కనిపిస్తుంది.

ప్రస్తుతం ఈ వర్గంలో వ్యాసాలు గానీ, మీడియా గానీ లేవు.