ఈ వర్గం లోని వాడుకరులు తమకు Goan Konkani (Latin script) భాష తెలుసునని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం ఈ వర్గంలో వ్యాసాలు గానీ, మీడియా గానీ లేవు.