వాల్పారైసో ఒక నగరం, పోర్ట్, చిలీ యొక్క కమ్యూన్, దాని అతిపెద్ద మూడవ మహానగర (గ్రేటర్ వాల్పారైసో) కేంద్రంగా ఉంది.

యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం
Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso
ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో సూచించబడిన పేరు
Cerro Concepcion
రకంCultural
ఎంపిక ప్రమాణంiii
మూలం959
యునెస్కో ప్రాంతంLatin America and the Caribbean
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వల్పరైజో&oldid=2884573" నుండి వెలికితీశారు