వసంతవాడ (అయోమయనివృత్తి)

(వసంతవాడ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

వసంతవాడ అనే పేరుతో ఇతర గ్రామాలు ఉన్నాయి.

  • వసంతవాడ - తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆత్రేయపురం మండలానికి చెందిన గ్రామం.
  • వసంతవాడ-1 - పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, పెదపాడు మండలానికి చెందిన గ్రామం.
  • వసంతవాడ-2 (పెదపాడు) - పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, పెదపాడు మండలానికి చెందిన గ్రామం.