ప్రస్తుతం ఈ వాడుకరిని నిరోధించారు. నిరోధపు చిట్టాలోని చివరి పద్దుని మీ సమాచారం కోసం ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం:

  • 11:22, 2 నవంబరు 2021 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2409:4070::/32 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 నెలలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (పదేపదే దుశ్చర్య)
పూర్తి చిట్టాని చూడండి

No user page for 2409:4070:2285:2BA6:48A6:751:E7BD:D3C2

This page should be created and edited by 2409:4070:2285:2BA6:48A6:751:E7BD:D3C2