వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 17వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 17వ వారం
నిండు చందమామ (భూమి నుండి)

నిండు చందమామ - బెల్జియం నుండి తీసిన ఛాయాచిత్రం. చంద్రుడు భూమికి ఉన్న ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం.

ఫోటో సౌజన్యం: లూక్ వయాటర్