వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 27వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 27వ వారం
సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.

ఆగస్టు 28, 2007న
స్విఫ్ట్‌క్రీక్, విక్టోరియా (ఆస్ట్రేలియా) నుండి కనుపించిన
సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఛాయాచిత్రం.

ఫోటో సౌజన్యం: పీటర్, ఆస్ట్రేలియా[1]