వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 6వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 6వ వారం
దేవాలయ దర్శనంలో ఆచారాలు

హిందూ మతం ఆచారాలలో దేవాలయ దర్శనం ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఆలయానికి వెళ్ళేవారు పాటించే కొన్ని ముఖ్యమైన ఆచార క్రమాలు ఈ బొమ్మలో చిత్రీకరింపబడినవి. నమస్కారం చేయడం, స్నానం, కొబ్బరికాయలు కొట్టడం, మ్రొక్కుకోవడం, యాచకులకు దానం చేయడం, పూజాది కార్యక్రమాలు వంటి వివిధ ఆచారాలు గమనించవచ్చును.

ఫోటో సౌజన్యం: హిమాలయన్ అకాడమీ