వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 28వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 28వ వారం
చిత్రకారుడు సాహిబ్ దీన్. ఉదయపూర్, 1649-53.

రాముని సైన్యం మరియు లంక సైన్యం మధ్య యుద్ధము.

ఫోటో సౌజన్యం: చిత్రకారుడు సాహిబ్ దీన్. ఉదయపూర్, 1649-53. బ్రిటిష్ మ్యూజియం.[1]