వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 34వ వారం


ఈ వారపు బొమ్మ/2009 34వ వారం
లాడ్ బజారులో గాజుల దుకాణం

హైదరాబాదు లాడ్ బజారులో ఒక గాజుల దుకాణం లోపలి దృశ్యం

ఫోటో సౌజన్యం: Cephas_405