వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 4వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 4వ వారం
రక్తంలో కణాలు

డిమిట్రి ఇవనోవిఛ్ మెండలీఫ్ (1834 - 1907) రష్యాకు చెందిన రసాయన శాస్త్రవేత్త. ఇతడు మొట్టమొదట రసాయనిక మూలకాలతో ఆవర్తన పట్టికను ఆవిష్కరించాడు. పూర్తి వ్యాసం చూడండి మెండలీఫ్

ఫోటో సౌజన్యం: