వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 47వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 47వ వారం
ఛార్మినార్ నుండి హైదరాబాదు నగరం దృశ్య

ఛార్మినార్ పైనుండి హైదరాబాదు నగరం దృశ్యం. చిత్రంలో కనుపించే పెద్ద భవనం యునాని ఆసుపత్రి.

ఫోటో సౌజన్యం: jaroslavd