వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 8వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 8వ వారం
డాల్ఫిన్ షాము ప్రదర్శన

డాల్ఫిన్ షాము ప్రదర్శన

ఫోటో సౌజన్యం: Pidarah