వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2013 10వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2013 10వ వారం
విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నది

విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నది

ఫోటో సౌజన్యం: Kalyan Kanuri