వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 37వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2021 37వ వారం
చల్లపల్లి రాజావారి భవంతి

చల్లపల్లి రాజావారి భవంతి

ఫోటో సౌజన్యం: Mekaanand798