వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2022 32వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2022 32వ వారం
అమెరికాలోని యెల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్ లోని వేడి నీటి సరస్సు

అమెరికాలోని యెల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్ లోని వేడి నీటి సరస్సు

ఫోటో సౌజన్యం: Dietmar Rabich