వికీపీడియా:తెలుగు వికీపీడియా సభ్యుల కృషి

ఈ పేజీలో గత 30 రోజులుగా తెలుగు వికీపీడియాలో సభ్యులు చేసిన మార్పులపై విశ్లేషణలు చూడవచ్చు. ఈ విశ్లేషణలలో ప్రస్తుతానికి బాట్లు చేసిన మార్పుల గణాంకాలను చూపించడం లేదు.

చర్చా పేజీలను పరిగణించకుండా తీసిన గణాంకాలు చర్చా పేజీలను కూడా పరిగణించి తీసిన గణాంకాలు
వాడుకరి పేరు చేర్చిన సమాచారం సైజు
గణాంకాలు సేకరించిన సమయం: 18:32:30 09/03/2010UTC
Harshtn 1MB
Bandrahills 1015KB
Raosudh 876KB
Kameshk 725KB
Phraj 616KB
T.sujatha 532KB
Mukundanmu 520KB
Charminarh 488KB
Andsiri 285KB
Kottodu 208KB
రాకేశ్వర 123KB
Nrahamthulla 90KB
రవిచంద్ర 66KB
Ksrk reddy 64KB
Wutsje 44KB
Mukteshvari 29KB
కాసుబాబు 21KB
Jyothis 20KB
61.17.254.165 20KB
C.Chandra Kanth Rao 20KB
Vnssarma 16KB
203.199.240.81 16KB
Egmontaz 13KB
122.167.142.13 9KB
Veera.sj 8KB
59.92.48.46 7KB
Ysashikanth 7KB
Pmlineditor 6KB
218.248.9.194 6KB
మల్లిన నరసింహారావు 5KB
59.96.198.7 5KB
218.248.5.194 5KB
Rajasekhar1961 4KB
Arjunaraoc 4KB
Church of emacs 4KB
203.163.252.26 3KB
210.212.222.82 3KB
Narenderreddy 3KB
Roberto Mura 3KB
Vedapandita 2KB
213.23.255.223 2KB
203.143.177.4 2KB
Veeven 2KB
Geddambabu 1KB
Kothapallyashok 1KB
Kishore Chandra 1KB
Gpvprasad 1KB
Ramakrishnadeekshit 1KB
117.204.52.164 1KB
Perugu.ramakrishna 1KB
Mondalor 1KB
విశ్వనాధ్.బి.కె. 1KB
Kiranukun 1KB
123.236.139.27 1KB
203.199.181.21 1KB
122.169.153.105 1KB
Alakapudi -2KB
122.169.214.239 -3KB
217.149.203.242 -3KB
117.197.212.144 -3KB
202.53.11.210 -3KB
122.169.180.24 -4KB
62.133.148.198 -4KB
78.89.32.5 -5KB
Sivargukt -10KB
117.204.67.12 -11KB
Kumarrao -17KB
124.123.122.216 -18KB
115.118.6.2 -28KB
117.195.211.118 -48KB
వాడుకరి పేరు చేర్చిన సమాచారం సైజు
గణాంకాలు సేకరించిన సమయం: 18:32:42 09/03/2010UTC
Harshtn 1MB
Bandrahills 1015KB
Raosudh 876KB
Kameshk 725KB
Phraj 616KB
రవిచంద్ర 599KB
T.sujatha 533KB
Mukundanmu 520KB
Charminarh 488KB
Andsiri 285KB
Kottodu 208KB
C.Chandra Kanth Rao 141KB
రాకేశ్వర 123KB
Nrahamthulla 120KB
Ksrk reddy 68KB
Wutsje 44KB
Mukteshvari 29KB
కాసుబాబు 24KB
Jyothis 20KB
61.17.254.165 20KB
Vnssarma 16KB
203.199.240.81 16KB
Egmontaz 13KB
122.167.142.13 9KB
Veera.sj 8KB
59.92.48.46 7KB
Ysashikanth 7KB
Pmlineditor 6KB
218.248.9.194 6KB
మల్లిన నరసింహారావు 5KB
59.96.198.7 5KB
218.248.5.194 5KB
Rajasekhar1961 4KB
210.212.222.82 4KB
Arjunaraoc 4KB
Church of emacs 4KB
213.23.255.223 3KB
203.163.252.26 3KB
Roberto Mura 3KB
Narenderreddy 3KB
117.197.219.35 3KB
Vedapandita 2KB
203.143.177.4 2KB
Veeven 1KB
Geddambabu 1KB
Kothapallyashok 1KB
Kishore Chandra 1KB
Gpvprasad 1KB
Ramakrishnadeekshit 1KB
117.204.52.164 1KB
Perugu.ramakrishna 1KB
Mondalor 1KB
విశ్వనాధ్.బి.కె. 1KB
Kiranukun 1KB
123.236.139.27 1KB
203.199.181.21 1KB
122.169.153.105 1KB
Alakapudi -2KB
122.169.214.239 -3KB
217.149.203.242 -3KB
117.197.212.144 -3KB
202.53.11.210 -3KB
122.169.180.24 -4KB
62.133.148.198 -4KB
78.89.32.5 -5KB
Sivargukt -10KB
117.204.67.12 -11KB
Kumarrao -16KB
124.123.122.216 -18KB
115.118.6.2 -28KB
117.195.211.118 -48KB