వికీపీడియా:తెవికీ వార్త/మీ సలహాలు

చివర వరుసలో * తో మొదలు పెట్టి  సలహా రాసి, నాలుగు టిల్డెలు తో  (సంతకం)తో ముగించండి.