వికీపీడియా:బొమ్మల నిర్వహణ/non-free-no-rationale-20220111

 • సముచిత వినియోగం లేని బొమ్మలు క్వేరీ 2022-01-11 నాటి , 30 మంది సభ్యులు , 1851 ఫైళ్లు
 • మూకుమ్మడి తొలగింపుకు గురైనవి: 1392
 • ఫైళ్లు కాపాడబడినవి: 459
 • కామన్స్ లో అదే పేరుతో బొమ్మ వుంటే తొలగించినా నీలం లింకు కనబడుతుంది.


 1. 2019-11-07 File:Mallirave_movie_still.JPG
 2. 2016-06-16 File:Munimanikyam_narasimharao-_Kantam_kathalu.JPG, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 3. 2016-04-25 File:Rangularatnam_by_ramana_-_telugu_story_book_cover_page.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 4. 2016-04-25 File:Maro_alapana_-_telugu_cinima_essy_book_cover_page.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 5. 2016-04-25 File:Maa_pasalapoodi_kathalu_-_telugu_story_book_cover_page.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 6. 2016-04-24 File:Pilaka_Ganapati_sastri_Book_-_Vishalanetralu_coverpage.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 7. 2016-04-07 File:Donga_Kollu_movie_Stills_(3).png
 8. 2016-04-07 File:Donga_Kollu_movie_Stills_(2).png
 9. 2016-04-07 File:Donga_Kollu_movie_Stills_(1).png
 10. 2016-04-01 File:Chilakamma_cheppindi_movie_stil_(4).png
 11. 2016-04-01 File:Chilakamma_cheppindi_movie_stil_(3).png
 12. 2016-04-01 File:Chilakamma_cheppindi_movie_stil_(2).png
 13. 2016-04-01 File:Chilakamma_cheppindi_movie_stil_(1).png
 14. 2015-08-13 File:Bengulooru_Nagaratnamma.jpg, వేరే స్వేచ్ఛానకలుహక్కుల బొమ్మ వాడాను
 15. 2015-08-09 File:Jwaladeepa_Rahasyam_Movie_Stils_(3).png
 16. 2015-08-09 File:Jwaladeepa_Rahasyam_Movie_Stils_(2).png
 17. 2015-08-09 File:Chikkadu_Dorakadu_Movie_Stils_(3).png
 18. 2015-08-09 File:Chikkadu_Dorakadu_Movie_Stils_(2).png
 19. 2015-08-09 File:Chikkadu_Dorakadu_Movie_Stils_(1).png
 20. 2015-06-17 File:Siva_kameswari_kalyanam_book_coverpage.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను

Batthini Vinay Kumar Goud మార్చు

 1. 2021-12-01 File:Vanamadi_Kondababu.jpg
 2. 2021-12-01 File:Doraswamy-Raju.jpg
 3. 2021-09-23 File:Shankar-narayana.jpg
 4. 2021-09-23 File:Meda_mallikarjun.jpg
 5. 2021-09-23 File:Kethireddy-Venkata-Rami-Reddy.jpg
 6. 2021-09-22 File:Nagulapalli_Dhanalakshmi.jpg
 7. 2021-09-22 File:Karulo_shikarukelthe.jpg
 8. 2021-09-22 File:Evvariki-cheppodhu.jpg
 9. 2021-09-22 File:Chanakyudu.png
 10. 2021-09-21 File:KarthaKarmaKriya.jpg
 11. 2021-09-21 File:Dheerudu.jpg
 12. 2021-09-20 File:Super-Sketch-.jpg
 13. 2021-09-20 File:Priyuralu.jpg
 14. 2021-09-20 File:Palnadu.jpg
 15. 2021-09-20 File:MMOF.jpg
 16. 2021-09-20 File:MD_Hafeez_khan.jpg
 17. 2021-09-10 File:Parigettu-Parigettu-.jpg
 18. 2021-09-10 File:Indrasena_0.jpg
 19. 2021-09-08 File:Konapuramlo_jarigina_kadha.jpg
 20. 2021-09-08 File:Karthikthekiller.jpg
 21. 2021-09-08 File:Inkenti_Nuvve_Cheppu.jpg
 22. 2021-09-08 File:Aashmee.jpg
 23. 2021-09-07 File:Vishwa_1.jpg
 24. 2021-09-07 File:Umadevi.jpg
 25. 2021-09-07 File:Sundar_singh_gujjar.jpg
 26. 2021-09-07 File:Siri-x1.jpg
 27. 2021-09-07 File:Shanmukh.jpg
 28. 2021-09-07 File:Sarayu.jpg
 29. 2021-09-07 File:Priyanka.jpg
 30. 2021-09-07 File:PSNarasimha.jpg
 31. 2021-09-07 File:Natarajj.jpg
 32. 2021-09-07 File:Mumbai_Diaries.jpg
 33. 2021-09-07 File:Maanas.jpg
 34. 2021-09-07 File:Laharie.jpg
 35. 2021-09-07 File:Kajal_RJ.jpg
 36. 2021-09-07 File:Jathiya_Rahadari.jpg
 37. 2021-09-07 File:Hamida.jpg
 38. 2021-09-07 File:Clap_movie.jpg
 39. 2021-09-07 File:CV_Anand.jpg
 40. 2021-09-07 File:BV_Nagaratnaa.jpg
 41. 2021-09-07 File:Anee--BIGG-Boss_0.jpg
 42. 2021-09-06 File:Yogesh_Kathuniya.jpg
 43. 2021-09-06 File:Krishna_Nagar_Athlete.jpg
 44. 2021-09-05 File:Swetaa.jpg
 45. 2021-09-05 File:Ravi.jpg
 46. 2021-09-05 File:Maestroo.jpg
 47. 2021-09-04 File:Suryasthamayam-Movie.jpg
 48. 2021-09-04 File:Panga_Movie.jpg
 49. 2021-09-04 File:Dr_mondikota.jpg
 50. 2021-09-03 File:VASANTHA_VENKATA_KRISHNA_PRASAD.jpeg
 51. 2021-09-03 File:THANGIRALA-PRABHAKARA-RAO.png
 52. 2021-09-03 File:Maga-maharaju-zee-cinemalu-551x320.jpg
 53. 2021-09-03 File:Appudu-Ippudu.jpg
 54. 2021-09-03 File:Amarnadh_Goud.jpeg
 55. 2021-09-03 File:101_Jillala_Andagadu.jpg
 56. 2021-09-02 File:Vinara_sodhara.jpg
 57. 2021-09-02 File:London-babulu.jpg
 58. 2021-09-02 File:Katasani-Rami-Reddy.jpg
 59. 2021-09-02 File:Hey_pilagada.jpg
 60. 2021-09-02 File:Darshanam.jpg
 61. 2021-09-02 File:Chandrashekar_dharmadhikari.jpg
 62. 2021-09-01 File:Operation_2019.jpg
 63. 2021-09-01 File:Katasani_Ram_Bhupal_Reddy.jpeg
 64. 2021-09-01 File:Kaasi-.jpg
 65. 2021-09-01 File:Gowru-charitha-reddy.jpg
 66. 2021-08-31 File:Choked.jpg
 67. 2021-08-31 File:Anekudu.jpg
 68. 2021-08-30 File:Tharagathi-gadhi-daati.jpg
 69. 2021-08-30 File:Talaivi.jpg
 70. 2021-08-30 File:Shivalingaa.jpg
 71. 2021-08-30 File:Okkadochadu.jpg
 72. 2021-08-30 File:Kathakali_movie.jpg
 73. 2021-08-30 File:Jayasurya_a.jpg
 74. 2021-08-30 File:Detective_Movie.jpg
 75. 2021-08-30 File:Bhayya.jpg
 76. 2021-08-29 File:Niranjan_Rao.jpg
 77. 2021-08-29 File:CV_Ramulu.jpg
 78. 2021-08-28 File:Stephen_Ravindra.jpg
 79. 2021-08-28 File:Sajjanar.jpg
 80. 2021-08-28 File:Jhansi.jpg
 81. 2021-08-28 File:Aavu_Puli_Madhyalo_Prabhas_Pelli.jpg
 82. 2021-08-26 File:Durgamathi.jpg
 83. 2021-08-26 File:Dear_Megha.jpg
 84. 2021-08-24 File:Sr_Kalyana_Mandapam.jpg
 85. 2021-08-24 File:Gunda_Prakash_Rao.jpg
 86. 2021-08-23 File:Mrunalini_Ravi.jpeg
 87. 2021-08-21 File:Naa-love-story.jpg
 88. 2021-08-21 File:Mynampally_Rohit.jpg
 89. 2021-08-21 File:Bonthu_Sridevi.jpg
 90. 2021-08-20 File:Life-anubhavinchu-rajaa.png
 91. 2021-08-19 File:Sundari_movie.jpg
 92. 2021-08-19 File:Priyuduu.jpg
 93. 2021-08-19 File:Brahmigadi_kadha.jpg
 94. 2021-08-19 File:Ammoru_Thalli.jpg
 95. 2021-08-18 File:Sita-on-the-Road-m.jpg
 96. 2021-08-17 File:Ponmagal.jpg
 97. 2021-08-17 File:Kiss_Kiss_Bang_Bang.jpg
 98. 2021-08-17 File:Jandhyala-Rasina-Prema-Katha.jpg
 99. 2021-08-17 File:Crazy_Uncles.jpg
 100. 2021-08-17 File:Bandobasth.jpg
 101. 2021-08-15 File:Hum_Tum.jpg
 102. 2021-08-15 File:Chaitanyam.jpg
 103. 2021-08-11 File:Adireddy_Bhavani.png
 104. 2021-08-10 File:JUSTICE-KESHAVA-RAO.jpg
 105. 2021-08-08 File:Ntp.jpeg
 106. 2021-06-30 File:ABCD_–_American_Born_Confused_Desi.jpg
 107. 2021-06-21 File:11th_Hour_(web_series)_Poster.png
 108. 2021-05-23 File:Anukoni-Athidhi-Streaming-On-Aha-1621409785-1523.jpg
 109. 2021-05-16 File:Angrezi_Medium_film_poster.jpg
 110. 2021-05-10 File:Vakeel_Saab.jpg
 111. 2021-05-08 File:Khiladi_film_poster.jpg
 112. 2021-04-26 File:Ahishor-Salmon.jpg
 113. 2021-04-23 File:Ladies_and_Gentlemen_Movie_Poster.jpg
 114. 2021-04-20 File:IPL_2019_logo.jpg
 115. 2019-03-31 File:Banothu_Haripriya_Naik.jpg

Ch Maheswara Raju మార్చు

 1. 2021-11-12 File:Nanda_Prusty.jpg
 2. 2021-11-11 File:Manjamma-Jogati3.jpg
 3. 2021-11-09 File:Degala_Babji_(1).jpg
 4. 2021-11-06 File:తుఫాన్_బాధితులను_పరామర్శిస్తున్న_అప్పటి_ముఖ్యమంత్రి_చంద్రబాబు_నాయుడు.jpeg
 5. 2021-11-05 File:Bhagini-hasta-bhojanam.jpg
 6. 2021-10-27 File:నీలి_చిత్రాలు_చూస్తున్న_దృశ్యం.jpg
 7. 2021-10-16 File:అమలాపురం_దసరా_ఉత్సవాలు_రవణం_వీధిIMG-20211016-WA0022.jpg
 8. 2021-10-16 File:అమలాపురం_దసరా_ఉత్సవాలు_రమణ_మల్లయ్య_వీధి_IMG-20211016-WA0019.jpg
 9. 2021-10-16 File:అమలాపురం_దసరా_ఉత్సవాలుIMG-20211016-WA0020.jpg
 10. 2021-10-11 File:అమలాపురం_శ్రీదేవి_అమ్మవారు.jpeg
 11. 2021-09-23 File:పోలేపెద్ది_నరసింహమూర్తి.jpeg
 12. 2021-09-05 File:చంద్రంపాలెం_జిల్లా_పరిషత్_ఉన్నత_పాఠశాల_IMG_20210905_150346.jpg
 13. 2021-08-20 File:Hy06RamaSwamy.jpeg
 14. 2020-12-15 File:యానం_పురపాలక_సంఘం.jpeg
 15. 2020-11-13 File:Suriya-s-Soorari-Pottru-and-Aakasam-Nee-Haddura-movie-first-look-posters-2.jpg
 16. 2020-10-20 File:హైదరాబాద్_వరదలు.jpeg
 17. 2020-09-23 File:Guntakal_Municipality_logo.jpg
 18. 2020-08-11 File:Vuyyuru_Municipality_logo.jpg
 19. 2020-08-09 File:Mandapet_Municipality_logo.jpg
 20. 2020-07-25 File:Eskimo_Family.jpeg
 21. 2020-07-09 File:Suswagatam.jpg
 22. 2020-07-09 File:Dil_telugu_Movie.webp
 23. 2020-07-03 File:Yelamanchili_Municipality_logo.png, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 24. 2020-07-03 File:Srikalahasti_Municipality_logo.jpg
 25. 2020-07-03 File:Piduguralla_Municipality_logo.jpg
 26. 2020-07-01 File:ఉమకోప్పేశ్వర_స్వామి_దేవాలయం.jpeg
 27. 2020-07-01 File:Kadiri_municipal_photo.jpeg
 28. 2020-07-01 File:Jaggaiahpet_Municipality_logo.jpg
 29. 2020-06-29 File:కొవ్వూరు_పురపాలక_సంఘం_లోగో.jpeg
 30. 2020-06-29 File:కందుకూరు_పురపాలక_సంఘ_భవనం.jpeg
 31. 2020-06-28 File:Macherla_Municipality_logo.jpg
 32. 2020-06-28 File:Kavali_Municipality_logo.jpg
 33. 2020-06-23 File:మంగళగిరి_పురపాలక_సంఘ_భవనం.jpeg
 34. 2020-06-20 File:గుడివాడ_పురపాలక_సంఘ_భవనం.jpeg
 35. 2020-06-20 File:Dharmavaram_Municipality_logo.png
 36. 2020-06-20 File:Chilakaluripet_Municipality_logo.jpg
 37. 2020-06-20 File:Bobbili_Municipality_logo.jpg
 38. 2020-06-19 File:భీమవరం_పురపాలక_సంఘం.jpeg
 39. 2020-06-14 File:తణుకు_పురపాలక_సంఘం.jpeg
 40. 2020-05-27 File:IMG-20200526-WA0008-01.jpeg
 41. 2020-05-08 File:విశాఖపట్నం_గ్యాస్‌_లీక్‌_ప్రమాదం.webp
 42. 2020-05-06 File:Janatha_Garage_poster.jpg
 43. 2020-04-24 File:Oorantha_Sankranthi.jpg
 44. 2020-04-21 File:సురేష్_భట్.jpeg
 45. 2020-04-21 File:సుజిత్‌.jpeg
 46. 2020-04-21 File:రమేష్_భట్.jpeg
 47. 2020-04-20 File:చింత_అనురాధ.jpeg
 48. 2020-03-22 File:ప్రధానమంత్రి_నరేంద్రమోదీ_జాతినుద్దేశించి_ప్రసంగిస్తున్న_చిత్రం_.jpg
 49. 2020-03-02 File:యుద్ధభూమి_IMG-20200301-WA0008.jpg
 50. 2020-03-01 File:Subramanyam_For_Sale_Telugu_Movie_Poster.jpg
 51. 2020-02-29 File:DSC00824.JPG
 52. 2020-02-25 File:Madurai_gopuram.jpg
 53. 2020-02-19 File:మాండవ్య_నారాయణ_స్వామి_ఆలయం.jpeg
 54. 2020-02-04 File:BL28_01_LEAK.jpeg
 55. 2020-02-01 File:PicsArt_02-01-07.01.00.jpg
 56. 2020-01-28 File:Atp-119061505-brk.jpg
 57. 2020-01-28 File:Actor-sandeep-madhav-during-interview-photo-109929.jpg
 58. 2020-01-27 File:Run_Raja_Run_poster.jpg
 59. 2020-01-27 File:Rudrama_Devi_Poster.jpg
 60. 2020-01-26 File:Sathamanam_Bhavati_poster.jpg
 61. 2020-01-26 File:Rsz_1nabha-640x480.jpg
 62. 2020-01-26 File:IMG-20200126-WA0039.jpg
 63. 2020-01-25 File:సత్యం_రాజేష్_Images_(1).jpeg
 64. 2020-01-25 File:రావు_గోపాలరావు_Unnamed_(1).jpg
 65. 2020-01-25 File:Rolls-Royce_Motor_Cars_logo.svg.png
 66. 2020-01-23 File:విద్య_అయ్యారు_Capture_compressed-49.jpg
 67. 2020-01-22 File:అమ్మ_ఒడి_Avlogo.jpg
 68. 2020-01-22 File:Rajaraja3_territories.png
 69. 2020-01-21 File:Payal_rajput.jpeg
 70. 2020-01-21 File:Haipou-jadonang.jpeg
 1. 2021-07-24 File:Modati_Cinema_(2005_movie_poster).jpg
 2. 2021-07-23 File:Naaga_poster.jpg
 3. 2021-07-04 File:VishvRksha_khaMDana_aTTa.png

D.V.A.CHOWDARY మార్చు

 1. 2021-10-31 File:Dinakar_presenting.jpg,వార్తాపత్రిక నుండి తీసుకున్నది కాని మూలం నిర్దిష్టంగా లేదు
 1. 2021-03-23 File:Heimalata_1896_1986_Reprint.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 1. 2019-01-14 File:Vanitha_mathil_logo.jpg, మూలం వివరాలు లేవు
 2. 2017-09-21 File:World_One_Mumbai.png, స్వేచ్ఛానకలుహక్కుల బొమ్మతో మార్చాను
 3. 2015-01-16 File:Balu2.jpg, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 4. 2014-12-24 File:Franciumtrap.PNG, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 5. 2014-11-21 File:అనగనగా-2.పుస్తకము_పుట.tif, ముఖచిత్రం కాదు కనుక వాడుక తొలగించాను
 6. 2014-11-10 File:Namaste_Tower_Mumbai.jpg, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను

K.Venkataramana మార్చు

 1. 2021-10-03 File:Gandhimyfather.jpg, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 2. 2021-07-23 File:Mr._Nookayya.jpg, సముచిత వినియోగం సవరించాను
 3. 2021-07-23 File:DRBendre.jpg, వేరే స్వేచ్ఛానకలుహక్కుల బొమ్మ వాడాను
 4. 2021-07-21 File:Ladri3.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 5. 2021-07-21 File:Gulshan_Kumar.jpg, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 6. 2021-07-21 File:Basu_Bhattacharya.gif, {{Navbox}} తో సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 7. 2021-07-21 File:Ankur_film_poster.gif, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 8. 2021-07-21 File:Age_of_Empires_II_-_The_Age_of_Kings_Coverart.png, సముచిత వినియోగ మూస దిగుమతి చేశాను
 9. 2021-07-20 File:Sapthagiri_LLB_Poster.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 10. 2021-07-19 File:Padmarajan.jpg, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 11. 2021-07-10 File:Koluvu_Srinivasa.jpg, మూస వాడని సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 12. 2021-07-01 File:Maharani_Gayatri_Devi_(1919_–_2009).jpg, {{Navbox}} తో సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 13. 2020-05-27 File:Amarkant_(1925-2014).jpg, {{Navbox}} తో సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 14. 2018-05-10 File:Venkatesh_Iyengar.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 15. 2017-04-29 File:Sanjukta_Panigrahi,_(1944-1997).jpg, {{Navbox}} తో సముచిత వినియోగం, ధృవీకరించాను
 16. 2016-05-13 File:ShaktiBomb.jpg, సముచిత వినియోగం (మూస) చేర్చాను
 17. 2015-12-13 File:Laika_(Soviet_dog).jpg, సముచిత వినియోగం(మూస) చేర్చాను
 18. 2014-02-25 File:VKGokak.jpg, సముచిత వినియోగం(మూస) చేర్చాను
 1. 2021-08-10 File:Manne-srinivasarao.png, మూలం తెలియదు
 2. 2021-08-09 File:Subhani_cartoon1.jpg, మూలం తెలియదు
 3. 2021-08-09 File:Subhani-cartoon3.jpg, మూలం తెలియదు
 1. 2017-01-08 File:O_chinnari_Diary.png, సముచిత వినియోగం చేర్చాను

Nagarani Bethi మార్చు

 1. 2020-07-20 File:Deena_Bandhava.jpeg
 2. 2018-01-26 File:Tera_Cheerala_Patam_Katha.jpg
 3. 2017-07-09 File:SreenivasaRao_Komaravolu.jpg
 4. 2017-07-01 File:SM._Basha.jpg
 5. 2017-05-21 File:Dongal_(play).jpg
 6. 2017-04-25 File:Nayakuralu_Nagamma.jpg
 7. 2017-04-24 File:Rachabanda_play_scene.JPG
 8. 2017-04-23 File:Bugga_Ramalingeshwara_Swamy.jpg
 1. 2017-07-18 File:Viswaroopam_Movie_Poster.png, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 2. 2017-07-18 File:Umaasundari_Movie_Poster.png, స్వేచ్ఛానకలుహక్కుల లైసెన్స్ తో మార్చాను
 3. 2017-07-18 File:Pichi_Pullayya_Movie_Poster.png, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 4. 2017-07-18 File:Mahamantri_Timmarusu_Movie_Poster.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 5. 2017-07-18 File:Edureeta_Movie_Poster.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 6. 2017-07-18 File:Chitti_Chellelu_Movie_Poster.png, సముచిత వినియోగం చేర్చాను

PAPA RAO KVSKS మార్చు

 1. 2017-09-22 File:Mukkamala_Krishnamurthy.jpg
 2. 2017-09-11 File:Rechukkapagatichukka.jpg
 3. 2017-09-11 File:Rechukka1.jpg, ప్రజాపరిధి లైసెన్స్ తో మార్చాను
 1. 2018-11-29 File:PSLV_C-43.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 2. 2018-08-03 File:P.Kunhikrishnan.jpg
 3. 2018-08-02 File:S.pandian.jpg
 4. 2018-03-27 File:Stainless-steel-y-strainer-250x250.png
 5. 2018-03-27 File:Basket_strainer.jpg
 6. 2018-03-25 File:Steel-parallel-slide-blow-off-valve-.jpg
 7. 2018-03-22 File:Thermodynamic-Steam_trap.jpg
 8. 2018-03-22 File:Inverted_bucket_steam_Trap.jpg
 9. 2018-02-26 File:Indian-rustom-2-male-uav1.jpg
 10. 2018-02-08 File:O-type_Boiler.jpg
 11. 2018-02-07 File:Low_water_safety_valve.jpg
 12. 2018-02-05 File:Dtype_boiler.jpg
 13. 2015-11-09 File:GSAT-15.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 14. 2015-10-25 File:Pslv-c19-9.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 15. 2015-10-22 File:RISAT.1.JPG, స్వేచ్ఛానకలుహక్కల బొమ్మతో మార్చాను
 16. 2015-10-01 File:PSLV-C2.jpg,, స్వేచ్ఛానకలుహక్కల బొమ్మతో మార్చాను
 17. 2015-09-30 File:PSLV-C30launchpad.JPG, స్వేచ్ఛానకలుహక్కల బొమ్మతో మార్చాను
 18. 2015-09-28 File:Astrosat-3d-view.jpg, స్వేచ్ఛానకలుహక్కల బొమ్మతో మార్చాను
 19. 2015-04-06 File:MastanBabu.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 20. 2014-10-19 File:Amta.JPG, స్వేచ్ఛానకులహక్కుల లైసెన్స్ తో మార్చాను

Pavan santhosh.s మార్చు

 1. 2017-05-29 File:Nenu_manishine_movie_poster.jpg
 2. 2015-11-17 File:Bobbili_Brahmanna_movie_poster.jpg
 3. 2015-10-23 File:Dhulipala_playing_dronacharya_in_narthanashala.jpg
 4. 2015-08-20 File:Gullapalli_venkata_narayana.jpg
 5. 2015-08-19 File:Charanadasi_movie_scene.png
 6. 2014-12-27 File:Seetaramayya_gari_manavaralu.jpeg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను. వాడుక మార్చాను

Pranayraj-NTRT మార్చు

 1. 2018-03-29 File:Yuga_Purushudu_Movie_Poster.jpg, సముచిత వినియోగం ధృవీకరించాను
 2. 2017-08-19 File:Dagudu_Moothalu1.jpg, సముచిత వినియోగం ధృవీకరించాను
 1. 2021-11-28 File:Nernala_Kishore.jpg
 2. 2021-10-27 File:Telanganalo_Kottha_Charithraka_Sthalalu_Book.jpg
 3. 2021-09-22 File:Aravindaraidu_Devineni.jpg
 4. 2021-09-02 File:Kaikeyi_Movie_Poster.jpeg
 5. 2021-08-30 File:Kaloji_Kala_Kshethram.png
 6. 2021-08-29 File:Kakatiya_Musical_Garden.jpg
 7. 2021-08-27 File:Udyama_Geetha_cartoon_book_launch_by_CM_KCR.jpeg
 8. 2021-08-25 File:Warangal_Arts_and_Science_College.png
 9. 2021-08-23 File:Tahader_Katha.jpg
 10. 2021-08-23 File:Azam_Jahi_Mills.jpg
 11. 2021-08-21 File:Devdi_Iqbal_ud-Dowla.png
 12. 2021-08-17 File:Pagal_Adilabadi.jpg
 13. 2021-08-17 File:GS_Varadachary.jpeg
 14. 2021-08-04 File:Umrao_Jaan_Movie_Poster.jpg
 15. 2021-07-30 File:Narasimhapuram_Movie_Poster.jpg
 16. 2021-07-30 File:Firingoti_Movie_Scrrenshot.jpg
 17. 2021-06-27 File:Devabathula_George.jpg
 18. 2021-06-21 File:Mondo_Meyer_Upakhyan_Movie_Poster.jpg
 19. 2021-06-19 File:Piravi_Movie_Poster.jpg
 20. 2021-06-10 File:Lal_Darja_Movie_Poster.jpg
 21. 2021-05-10 File:TNR.jpg
 22. 2021-03-23 File:Naveen_Nooli.jpg
 23. 2021-03-20 File:Mosagallu_Movie_Poster.jpg
 24. 2021-03-12 File:Gaali_Sampath_Movie_Poster.jpg
 25. 2021-03-11 File:JathiRatnalu_Movie_Poster.jpg
 26. 2021-01-23 File:Sridevi_Movies_Logo.jpg
 27. 2021-01-09 File:Wikiwand_Logo_Real_2.png
 28. 2020-12-07 File:Oorantha_Anukuntunnaru_Movie_Poster.jpg
 29. 2020-12-05 File:Sakala_Kala_Vallabhudu_Movie_Poster.jpg
 30. 2020-10-23 File:Bheeshma_Movie_Poster.jpg
 31. 2020-09-11 File:Shri_Krishnarjuna_Vijayam_Movie_DVD_Cover.jpg
 32. 2020-09-08 File:Hero_2008_Movie_Poster.jpg
 33. 2020-09-07 File:Padma_Award_Medals.jpg
 34. 2020-09-03 File:PG_Vinda.jpeg
 35. 2020-08-28 File:Moola_Venkata_Rangaiah.jpg
 36. 2020-08-22 File:Collector_Janaki_Movie_Poster.jpeg
 37. 2020-08-13 File:Surabhi_Jamuna_Rayalu.jpeg
 38. 2020-08-12 File:Alibaba_Aradajanu_Dongalu_Movie_VCD_Cover.jpg
 39. 2020-08-08 File:Golmaal_Govindam_VCD_Cover.jpg
 40. 2020-08-03 File:Velchal_Lakshmi_Narasimha_Swamy_Temple.jpg
 41. 2020-07-29 File:Avatharam_Movie_Poster.jpg
 42. 2020-07-15 File:K.N._Malleshwari.jpg
 43. 2020-06-28 File:Dasyam_Pranay_Bhaskar.jpeg
 44. 2020-06-20 File:Kalarathri_Telugu_Play_Book_Cover_Page.jpg
 45. 2020-06-15 File:Deccan_Park_Entrance.jpg
 46. 2020-06-10 File:Soukhyam_Movie_Poster.jpg
 47. 2020-05-29 File:Kondapochamma_Reservoir_Inagulation_by_CM_KCR.jpg
 48. 2020-05-17 File:Preethi_Nigum.jpg
 49. 2020-05-16 File:Pusthakamlo_Konni_Pageelu_Missing_Movie_Poster.jpg
 50. 2020-05-15 File:Abbai_Class_Ammai_Mass_Movie_Poster.jpeg
 51. 2020-05-12 File:World_Migratory_Bird_Day_Logo.jpg
 52. 2020-05-09 File:Chirunavvula_Varamistava_Movie_Title.jpg
 53. 2020-05-07 File:Manjula_Paritala.jpg
 54. 2020-05-06 File:Tungabhadra_Movie_Poster.jpg
 55. 2020-04-27 File:Shivaram_Wildlife_Sanctuary.jpg
 56. 2020-04-17 File:Rajithamurthy_CH.jpg
 57. 2020-04-16 File:Nusumu_KotiShiva.jpeg
 58. 2020-04-11 File:Hanuman_Temple_(Boddugudem).png
 59. 2020-03-16 File:Katha_2017_Book_Cover_Page.jpg
 60. 2020-03-13 File:Vangipuram_Neeraja_Devi.jpg
 61. 2020-03-06 File:Palasa_1978_Movie_Poster.jpg
 62. 2020-03-05 File:Patashala_Telugu_Movie_Poster.jpg
 63. 2020-02-28 File:Koduku_Puttala_Playlet_Book_Cover_Page.png
 64. 2020-02-18 File:MahanuBhavulu_Play_Cover_Page.jpg
 65. 2020-02-14 File:Nyayam_Telugu_Play_Book_Cover_Page.jpg
 66. 2020-02-04 File:Telangana_History_Book_Cover_Page.jpg
 67. 2020-01-18 File:Alugu_Dunkina_Aksharam_Book_Cover_Page.jpeg
 68. 2019-12-19 File:Kreeneedalu_Book_Cover_Page.jpg
 69. 2019-12-18 File:Aadharsha_Lokaalu_Book_Cover_Page.jpg
 70. 2019-12-08 File:Cinema_Oka_Alchemy_Book_Cover_Page.jpg
 71. 2019-11-25 File:Ponnaluri_Hanumaddasu.jpg
 72. 2019-11-18 File:Velivarthi_Ramadasu.jpg
 73. 2019-11-17 File:Dayapanthulapalli_Chennadasu.jpg
 74. 2019-11-15 File:Sharraf_Amruthadasu.jpg
 75. 2019-11-12 File:Abdul_Aazim_Dadhakha.jpg
 76. 2019-11-09 File:Telangana_Vaggeya_Vaibhavam_Book_Cover_Page.jpg
 77. 2019-11-08 File:Kakatiya_Prasthanam_Book_Cover_Page.jpg
 78. 2019-11-03 File:Teralo_Tera_Book_Cover_Page.jpg
 79. 2019-10-28 File:Chakravarthula_Raghavachari.jpg
 80. 2019-10-21 File:GaliMedalu_Play_Book_Cover_Page.jpg
 81. 2019-10-19 File:Punarjanma_Play_Book_Cover_Page.jpg
 82. 2019-10-15 File:Global_Handwashing_Day_Logo.jpg
 83. 2019-09-20 File:Inspector_General_Play_Book_Cover_Page.jpg
 84. 2019-09-17 File:అక్కినేని_నాగేశ్వర_రావు_నాటక_కళాపరిషత్_-_2019.jpg
 85. 2019-08-19 File:IdheeLokam_Play_Book_Cover_Photo.jpg
 86. 2019-08-17 File:Panchala_Parabhavamu_Play_Book_Cover_Photo.jpg
 87. 2019-08-16 File:Veteran_Film_Poster.jpg
 88. 2019-08-15 File:Naayakuraalu_Play_Book_Cover.jpg
 89. 2019-07-27 File:Enumamula_Agriculture_Market.jpg
 90. 2019-07-17 File:Pokkili_Poetry_Book_Cover_Page.jpeg
 91. 2019-07-14 File:Kevvu_Keka_Movie_Poster.jpg
 92. 2019-07-12 File:Dorasani_Telugu_Movie_Poster.png
 93. 2019-07-11 File:Jai_Sriram_Telugu_Movie_Poster.jpg
 94. 2019-07-10 File:Pavitra_Telugu_Movie_Poster.jpg
 95. 2019-07-08 File:Kiss_Telugu_Movie_Poster.jpg
 96. 2019-07-03 File:Godhuli_Movie_Title.png
 97. 2019-06-27 File:Sutradhar_Movie_Poster.jpg
 98. 2019-06-25 File:Manthan_Movie_Poster.jpg
 99. 2019-06-22 File:Padmalaya_Acharya.jpg
 100. 2019-06-21 File:Bheems_Ceciroleo.jpg
 101. 2019-06-14 File:Prathinidhi_Telugu_Movie_Poster.jpg
 102. 2019-06-13 File:Gattu_Beemudu.jpg
 103. 2019-06-05 File:Pragathi_Bhavan,_Hyderabad.jpg
 104. 2019-06-03 File:Raj_Bhavan,_Hyderabad.jpg
 105. 2019-05-27 File:Telugu_University_Keerthi_Puraskaralu_2012.jpg
 106. 2019-05-25 File:Rough_Telugu_Movie_Poster.jpg
 107. 2019-05-19 File:Hunger_Movie_DVD_cover.jpg
 108. 2019-05-17 File:Bhale_Mogudu_Bhale_Pellam_Telugu_Cinema_Poster.jpg
 109. 2019-05-04 File:Tegaram_Best_Play_Award_in_Paruchuri_Raghubabu_Theatre_Festival_2019.jpeg
 110. 2019-04-11 File:Fata_Morgana_Movie_Screenshot.jpg
 111. 2019-04-09 File:Aguirre,_the_Wrath_of_God_Movie_Poster.jpg
 112. 2019-04-05 File:Dar-ul-shifa_Hospital_in_Hyderabad.jpg
 113. 2019-04-03 File:Shrine_of_Our_Lady_of_Health_Church,_Hyderabad.jpg
 114. 2019-03-31 File:Ballad_of_a_Soldier.jpg
 115. 2019-03-30 File:All_Saints_Church,_Hyderabad.jpg
 116. 2019-03-21 File:World_Poetry_Day_celebrations_in_Hyderabad.jpg
 117. 2019-03-20 File:Goda_Ranganathswamy_Temple,_Thogarrayi.jpg
 118. 2019-03-17 File:St._John's_Church,_Secunderabad.jpg
 119. 2019-03-15 File:Metropolis_Movie_Poster.jpg
 120. 2019-03-14 File:The_Wave_Movie_Poster.jpg
 121. 2019-03-13 File:Two_Women_Movie_Poster.jpg
 122. 2019-03-12 File:Run_Lola_Run_Movie_Poster.jpg
 123. 2019-03-11 File:Her_Movie_Poster.jpg
 124. 2019-03-10 File:The_Tribe_Poster.jpg
 125. 2019-03-09 File:Dasanna_Telugu_Movie_Poster.jpg
 126. 2019-03-07 File:Goodfellas_Movie_Poster.jpg
 127. 2019-03-06 File:Akkepally_RajaRajeshwaraSwamy_Temple.jpg
 128. 2019-03-05 File:Gouri_Shankara_Swamy,_Karimnagar.jpg
 129. 2019-03-04 File:Sri_Dubba_Rajeswara_Swamy_Temple,_Pebatla.jpg
 130. 2019-03-01 File:Shaikpet_Sarai.jpg
 131. 2019-02-24 File:Lost_Horizon_Movie_Poster.jpg
 132. 2019-02-22 File:Way_Out_West_Movie_Poster.gif
 133. 2019-02-22 File:Kodi_Ramakrishna.jpg
 134. 2019-02-21 File:Snow_White_and_the_Seven_Dwarfs_Movie_Poster.png
 135. 2019-02-19 File:San_Francisco_Movie_Poster.jpg
 136. 2019-02-18 File:Mr._Deeds_Goes_to_Town_Movie_Poster.jpg
 137. 2019-02-15 File:The_39_Steps_Movie_Poster.jpg
 138. 2019-02-03 File:Ring_(1998)_Japanese_Movie_Poster.jpg
 139. 2019-02-02 File:Vijayam_Movie_Poster.jpg
 140. 2019-01-31 File:Kubusam_Movie_Poster.jpg
 141. 2019-01-30 File:Police_Story_Movie_Poster.jpg
 142. 2019-01-29 File:Mahboob_College_Main_Gate.jpg
 143. 2019-01-28 File:Mahbub_Mansion.jpg
 144. 2019-01-27 File:Seven_Movie_Poster.jpg
 145. 2019-01-25 File:Rajasthan_Telugu_Movie_Poster.jpeg
 146. 2019-01-24 File:Beti_Bachao_Beti_Padhao_Logo.jpg
 147. 2019-01-22 File:Vijay_Telugu_Movie_Audio_Cover.jpg
 148. 2019-01-21 File:Khusro_Manzil.tif
 149. 2019-01-20 File:Brief_Encounter_Movie_Poster.jpg
 150. 2019-01-16 File:Dewan_Devdi_Palace.png
 151. 2019-01-15 File:Ravivarma_Potedar.jpeg
 152. 2019-01-14 File:Vishnu_Telugu_Movie_Poster.jpg
 153. 2019-01-11 File:Ek_Din_Achanak_Movie_DVD_Cover.jpg
 154. 2019-01-10 File:Akaler_Sandhane_Movie_Poster.jpg
 155. 2019-01-09 File:Anthareen_Movie_DVD_Cover.jpg
 156. 2019-01-08 File:Khandhar_Movie_Poster.jpg
 157. 2019-01-07 File:Bhuvan_Shome_Movie_DVD_Cover.jpeg
 158. 2019-01-06 File:The_Tiger_And_The_Snow_Movie_Poster.jpg
 159. 2019-01-05 File:Khazana_Building_Museum.jpg
 160. 2019-01-03 File:Telangana_Yuva_Natakosthavam_-_4_Poster.jpg.jpg
 161. 2019-01-02 File:Thodallullu_Telugu_Movie_Poster.jpg
 162. 2019-01-01 File:Sreeram_Movie_Audio_CD_Cover.jpg
 163. 2018-12-31 File:Nampally_Sarai_in_Hyderabad.jpg
 164. 2018-12-29 File:Tuneega_Tuneega_Movie_Poster.jpg
 165. 2018-12-27 File:Nandeeswarudu_Movie_Poster.jpg
 166. 2018-12-26 File:Patlolla_Narasimha_Reddy.jpg
 167. 2018-12-26 File:Dileep_Konatham.png
 168. 2018-12-25 File:Kshetram_Movie_Poster.jpg
 169. 2018-12-24 File:Devuri_Seshagirirao.jpg
 170. 2018-12-21 File:Current_Movie_DVD_Cover.jpg
 171. 2018-12-20 File:Wanted_Telugu_Film_Poster.jpg
 172. 2018-12-19 File:Jalagam_Kondalarao.jpg
 173. 2018-12-17 File:Paper_Boy_Movie_Poster-.jpg
 174. 2018-12-16 File:Selma_Movie_Poster.jpg
 175. 2018-12-14 File:Sitarambagh_Temple,_Mangalhat,_Hyderabad.jpg
 176. 2018-12-13 File:Chandi_Movie_Poster.jpg
 177. 2018-12-11 File:Telugabbai_Movie_Poster.jpg
 178. 2018-12-09 File:Slacker_Movie_Poster.jpg
 179. 2018-12-08 File:Sri_Lakshmi_Narasimha_Swamy_Temple,_Sundilla.jpg
 180. 2018-12-07 File:Mythri_Telugu_Movie_Poster.jpg
 181. 2018-12-05 File:Devaraya_Movie_Poster.jpg
 182. 2018-12-04 File:Lucky_Telugu_Movie_Poster.jpg
 183. 2018-12-02 File:Lion_of_the_Desert_DVD_Cover.jpg
 184. 2018-12-01 File:All_the_Best_Telugu_Movie_Poster.jpg
 185. 2018-11-30 File:The_Truth_Beneath_Movie_poster.jpg
 186. 2018-11-29 File:Missing_You_Movie_Poster.jpeg
 187. 2018-11-28 File:Apart_from_Life_Movie_Poster.jpg
 188. 2018-11-27 File:Where_Is_the_Friends_Home.jpg
 189. 2018-11-25 File:Audition_Movie_Poster.jpg
 190. 2018-11-24 File:The_Apple_Movie_Poster.jpg
 191. 2018-11-23 File:The_Herd_Movie_Poster.jpg
 192. 2018-11-21 File:Shanigaram_Reservoir.jpg
 193. 2018-11-20 File:Lovely_Telugu_Movie_Poster.jpg
 194. 2018-11-19 File:Vanamalai_Jagannathacharyulu-image.jpg
 195. 2018-11-18 File:The_Cyclist_Movie_Poster.jpg
 196. 2018-11-17 File:Madhumathi_Telugu_Movie_Poster.jpeg
 197. 2018-11-15 File:Keerthi_Awards_2017_Second_Day.png
 198. 2018-11-15 File:Keerthi_Awards_2017_First_Day.png
 199. 2018-11-14 File:Jaadogadu_Telugu_Movie_Poster.jpg
 200. 2018-11-13 File:Koduku_Diddina_Kapuram.jpg
 201. 2018-11-12 File:Yerrabothu_Ramreddy.jpg
 202. 2018-11-11 File:Rudrakali_Telugu_Cinema_Poster.jpg
 203. 2018-11-10 File:Shabash_Ramu_Movie_Poster.jpg
 204. 2018-11-09 File:KCR_Laid_Foundation_Stone_For_Power_Plant_at_Yadadri.jpg
 205. 2018-11-08 File:Joruga_Husharuga_DVD_Cover.jpg
 206. 2018-11-06 File:Guri_Telugu_Movie_Poster.jpg
 207. 2018-11-05 File:Maa_aayana_sundarayya_Movie_Title.png
 208. 2018-11-04 File:Citizen_Kane_Movie_Poster.jpg
 209. 2018-11-02 File:Hazarath_Syed_Shah_Moosa_Qadri,_Hyderabad.jpg
 210. 2018-11-01 File:Bhadradri_Thermal_Power_Plant.jpeg
 211. 2018-10-31 File:Kakatiya_Thermal_Power_Station.jpg
 212. 2018-10-30 File:Aadarsham_(1993)_Movie_Poster.jpg
 213. 2018-10-29 File:Nagole,_Hyderabad.jpg
 214. 2018-10-28 File:Samsara_Movie_Poster.jpg
 215. 2018-10-27 File:D._Shiva_Prasad_Reddy.jpg
 216. 2018-10-26 File:Police_Bharya_Movie_Poster.jpg
 217. 2018-10-23 File:St_Anthonys_Church,_Mettuguda,_Hyderabad.png
 218. 2018-10-22 File:Vizag_Prasad.jpg
 219. 2018-10-21 File:A_Touch_of_Sin_Movie_Poster.jpg
 220. 2018-10-19 File:The_Battle_of_Algiers_Movie_poster.jpg
 221. 2018-10-18 File:Knockin’_on_Heaven’s_Door_Movie_Poster.jpg
 222. 2018-10-17 File:Malyala_Rajaiah.jpg
 223. 2018-10-16 File:Ramanthapur_Lake.jpg
 224. 2018-10-15 File:APJ_Abdul_Kalam_(World_Student's_Day.jpeg
 225. 2018-10-13 File:High_and_Low_Movie_Poster.jpg
 226. 2018-10-12 File:The_Lives_of_Others_Poster.jpg
 227. 2018-10-11 File:Room_(2015_film)_Poster.png
 228. 2018-10-10 File:The_Pianist_movie.jpg
 229. 2018-10-09 File:Marredpally_Bus_Stop.jpg
 230. 2018-10-07 File:The_Salesman_Poster.png
 231. 2018-10-06 File:Roja_Bharathi.jpg
 232. 2018-10-05 File:Madannapet_Market.jpg
 233. 2018-10-04 File:World_Animal_Day_Logo.jpg
 234. 2018-10-03 File:Lothkunta_Road.jpg
 235. 2018-10-02 File:Chaderghat_Bridge.jpg
 236. 2018-09-29 File:Police_Station_in_Asif_Nagar.jpg
 237. 2018-09-26 File:Hyderabad_Floods_in_1908.jpg
 238. 2018-09-23 File:Dersu_Uzala_Movie_Poster.jpg
 239. 2018-09-21 File:Yakut_Mahal_Deluxe_at_Yakatpura_in_Old_city,_Hyderabad.jpeg
 240. 2018-09-20 File:Kondapalli_Koteshwaramma.jpg
 241. 2018-09-20 File:Hanuman_Temple_in_Namalagundu.jpg
 242. 2018-09-19 File:Madduri_Venkateshwara_Yajulu.jpg
 243. 2018-09-18 File:Shivam_Temple,_Hyderabad.jpg
 244. 2018-09-17 File:Ramnagar_Bus_Stop.jpg
 245. 2018-09-16 File:Children_of_Heaven.jpeg
 246. 2018-09-14 File:Sitaphalmandi_Flyover.jpg
 247. 2018-09-13 File:Siddi_Bhairava_Temple_in_Hanmakonda.jpg
 248. 2018-09-12 File:Molugu_Bangla_Hanmanth_Rao_Deshpande.jpeg
 249. 2018-09-11 File:Kamareddy_Pedda_Cheruvu.jpeg
 250. 2018-09-10 File:Sadarmat_Ayakattu.jpeg
 251. 2018-09-09 File:Baran_Movie_Poster.jpg
 252. 2018-09-07 File:Saptha_Gundala_Waterfalls.jpg
 253. 2018-09-06 File:Dead_Poets_Society_Movie_Poster.jpg
 254. 2018-09-05 File:Cherlapally_Railway_Terminal.jpg
 255. 2018-09-03 File:Amelie_Movie_Poster.jpg
 256. 2018-09-01 File:Yuddham_Movie_Poster.jpg
 257. 2018-08-31 File:Yamaho_Yama_Telugu_Movie_Poster.jpg
 258. 2018-08-28 File:The_Attorney_Movie_Poster.jpeg
 259. 2018-08-27 File:I_Can_Speak_Movie_Poster.jpg
 260. 2018-08-26 File:Ode_to_My_Father_Movie_Poster.jpg
 261. 2018-08-25 File:Beauty_Inside_Movie_Poster.jpeg
 262. 2018-08-24 File:Miracle_in_Cell_No.7_Movie_Poster.jpg
 263. 2018-08-23 File:Malli_Malli_Chudali_Telugu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 264. 2018-08-21 File:Jodi_No1_Movie_Poster.jpg
 265. 2018-08-19 File:Tiruppur_Kumaran.jpg
 266. 2018-08-18 File:Muhammad_Mian_Mansoor_Ansari.png
 267. 2018-08-15 File:Subramaniya_Siva.png
 268. 2018-08-13 File:Annapurna_Maharana.jpg
 269. 2018-08-09 File:Chilkalguda_Junction.png
 270. 2018-08-08 File:Muraleedher_Tejomurthula.jpg
 271. 2018-08-07 File:India_Handloom_Brand_logo.jpg
 272. 2018-08-07 File:Inauguration_of_Indian_Handloom_Logo_by_Narendra_Modi.png
 273. 2018-08-06 File:BegumBazaar.jpg
 274. 2018-08-05 File:October_Sky_Movie_Poster.jpg
 275. 2018-08-04 File:Sports_Coaching_YMCA_at_Narayanguda.jpg
 276. 2018-08-03 File:Welcome_to_the_Sticks_Movie_Poster.png
 277. 2018-08-02 File:The_Secret_of_the_Grain_Movie_Poster.jpg
 278. 2018-08-01 File:Manon_of_The_Spring.jpg
 279. 2018-07-31 File:The_Life_in_Rose_Movie_Poster.jpg
 280. 2018-07-30 File:Vatel_Film_Poster.jpg
 281. 2018-07-29 File:Day_for_Night.jpg
 282. 2018-07-27 File:Nittala_SriramaMurthy.jpeg
 283. 2018-07-26 File:Sripada_Yellampalli_Project.jpg
 284. 2018-07-25 File:Tilak_Nagar_Hospital.jpg
 285. 2018-07-23 File:Telugu_University_Keerthi_Puraskaralu_2014.jpg
 286. 2018-07-22 File:Dasarathi_Sahiti_Puraskaram_Venue.jpg
 287. 2018-07-21 File:Siri_Story_Writer.jpg
 288. 2018-07-20 File:Bhadradri_Telugu_Movie_Poster.jpg
 289. 2018-07-16 File:Jagtial_Fort.jpg
 290. 2018-07-15 File:Molangur_Fort.jpg
 291. 2018-07-14 File:Vinod_(Actor).jpg
 292. 2018-07-13 File:Komaram_Bheem_Project.jpg
 293. 2018-07-09 File:Ayyare_Movie_Poster.jpg
 294. 2018-07-08 File:Mid_Maneru_Dam.jpg
 295. 2018-07-07 File:Ninnu_Kalisaka_Movie_Poster.jpg
 296. 2018-07-07 File:Gowliguda_Bus_Stand.jpg
 297. 2018-07-05 File:Telangana_Medical_Council_Logo.jpg
 298. 2018-07-04 File:Upper_Manair_Dam.jpg
 299. 2018-07-03 File:Wyra_Reservoir.png
 300. 2018-07-01 File:Birsa_Agricultural_University,_Ranchi.jpg
 301. 2018-06-30 File:Getalsud_Dam_in_Ranchi.jpg
 302. 2018-06-28 File:Ranchi_University_logo.png
 303. 2018-06-26 File:Swagatham_Telugu_Movie_Poster.jpg
 304. 2018-06-25 File:Langar_House_Flyover.jpg
 305. 2018-06-24 File:SuryaKiran.jpg
 306. 2018-06-23 File:ChandraMahesh.jpeg
 307. 2018-06-22 File:Vemulapalli_Vijaya.jpg
 308. 2018-06-19 File:Nandi_Theatre_Festival_2001_Judges_List.jpeg.jpeg
 309. 2018-06-19 File:Nandi_Theatre_Festival_2001_Invitation.jpeg
 310. 2018-06-19 File:Amarajeevi_Play_in_Nandi_Theatre_Festival_2001.jpeg
 311. 2018-06-17 File:Adiraju_Venkateswararao.jpg
 312. 2018-06-16 File:Illalu_Priyuralu_DVD_Cover.JPG
 313. 2018-06-14 File:Telangana_Formation_Day_Awards_2018_Distribution_Function.jpg
 314. 2018-06-14 File:Telangana_Formation_Day_Awards_2018_Distribution.png
 315. 2018-06-13 File:Akella_Sathyanarayanamurthy.jpg
 316. 2018-06-12 File:Yuvakulu_Telugu_Movie_Title.png
 317. 2018-06-11 File:Donga_Mallana_Temple.jpg
 318. 2018-06-09 File:Telangana_BC_commission_submits_report_to_CM_KCR_(11.04.2017).jpg
 319. 2018-06-09 File:Sabnavis_Venkatarama_Narasimharao.jpg
 320. 2018-06-08 File:Baghlingampally_Bus_Stop.jpg
 321. 2018-06-07 File:Srinagar_Colony_Road.jpg
 322. 2018-06-06 File:Nandanavanam_120km_Movie_Poster.jpg
 323. 2018-06-06 File:Erragadda_Mental_Hospital.jpg
 324. 2018-06-04 File:Okkade_Telugu_Movie_Poster.jpg
 325. 2018-06-03 File:Manasu_Mata_Vinadu_Movie_Poster.jpg
 326. 2018-06-02 File:Odhela_Mallanna_Temple.png
 327. 2018-06-01 File:Orey_Pandu_Movie_Poster.jpg
 328. 2018-05-30 File:Jonnalagadda_Srinivasarao.jpg
 329. 2018-05-29 File:Kothakonda_Veerabhadra_Swamy.png
 330. 2018-05-28 File:Naa_Oopiri_Movie_Poster.jpg
 331. 2018-05-27 File:VaniBala.jpeg
 332. 2018-05-26 File:Vutukuru_SathyanarayanaRao.jpg
 333. 2018-05-25 File:Jagapati_Telugu_Movie_DVD_Cover.jpg
 334. 2018-05-21 File:Nuvvante_NakistamMovie_Poster.jpg
 335. 2018-05-20 File:Adirindayya_Chandram_Movie_Poster.png
 336. 2018-05-19 File:Abhi_Telugu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 337. 2018-05-18 File:Enjoy_Telugu_Movie_Title.png
 338. 2018-05-17 File:She_Teams_Logo.jpg
 339. 2018-05-16 File:VR_Pratap.jpg
 340. 2018-05-15 File:Swamy_Telugu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 341. 2018-05-14 File:Sorry_Naaku_Pellaindi_Movie_Poster.jpg
 342. 2018-05-11 File:Puttintiki_Raa_Chelli_Cassette_Cover.jpg
 343. 2018-05-10 File:Ravula_Pullachary_receiving_Nandi_Award.jpg
 344. 2018-05-10 File:Ravula_Pullachary_Bettedu_Jaga_Book_Release.jpeg
 345. 2018-05-10 File:Ravula_Pullachary.jpeg
 346. 2018-05-09 File:Thapana_Telugu_Movie_Poster.jpg
 347. 2018-05-08 File:Thalassemia_Red_Blood_Cells.jpeg
 348. 2018-05-07 File:Nandi_Theatre_Festival_-_2017.jpg
 349. 2018-05-05 File:Satta_Telugu_Movie_Poster.jpg
 350. 2018-05-04 File:Telugu_University_Vishista_Puraskaram.jpg
 351. 2018-05-03 File:Vegu_Chukkalu_DVD_Cover.jpg
 352. 2018-05-01 File:Mandulu_K.jpeg
 353. 2018-04-29 File:KCR_Kit_Logo.png
 354. 2018-04-28 File:Love_today_Cassette_Cover.jpg
 355. 2018-04-27 File:Anandamanandamaye_Movie_Cattette_Cover.jpg
 356. 2018-04-26 File:Jai_Movie_Cattette_Cover.jpg
 357. 2018-04-24 File:Adi_Manavas_tombs_on_Suragondayya_Gutta.jpg
 358. 2018-04-23 File:Seshadri_Naidu_Movie_Poster.jpeg
 359. 2018-04-22 File:Badradri_Ramudu_Movie_Poster.jpg
 360. 2018-04-19 File:Pedababu_Movie_Poster.jpg
 361. 2018-04-17 File:Karanam_Suresh_receiving_Theatre_Nandi_award.jpg
 362. 2018-04-17 File:Karanam_Suresh.jpg
 363. 2018-04-16 File:Kandukuri_Veereshalingam_Statue.png
 364. 2018-04-15 File:Gowri_Movie_Poster.jpg
 365. 2018-04-14 File:Madhyanam_Hathya_Movie_Poster.jpg
 366. 2018-04-13 File:National_Film_Awards_Logo.jpg
 367. 2018-04-12 File:WeHub_Logo.jpg
 368. 2018-04-11 File:Chanti_Telugu_Movie_Poster.jpg
 369. 2018-04-10 File:Cheppave_Chirugali_Cassette_Cover.jpg
 370. 2018-04-09 File:JyothiVarma.jpg
 371. 2018-04-08 File:Shivalayam_Potalpalli.jpg
 372. 2018-04-07 File:Apthudu_Telugu_Movie_Poster.jpg
 373. 2018-04-06 File:Paruchuri_Raghubabu_Theatre_Festival_2018_Press_Meet.jpg
 374. 2018-04-05 File:Kandimalla_Sambasivarao.jpg
 375. 2018-04-04 File:Chaganti_Sanyasiraju.jpg
 376. 2018-04-03 File:Apparao_Driving_School_DVD_Cover.jpg
 377. 2018-04-01 File:Kruttiventi_Venkata_Subbarao.jpg
 378. 2018-04-01 File:K._Rajyam.jpg
 379. 2018-03-31 File:Pamarthi_Subbarao.jpg
 380. 2018-03-30 File:Sundarangudu_Movie_Poster.jpg
 381. 2018-03-29 File:Mana_vuru_mana_pranalika_Logo.jpg
 382. 2018-03-28 File:Letha_Manasulu_Movie_Poster.jpg
 383. 2018-03-27 File:World_Theatre_Day_Logo.jpg
 384. 2018-03-26 File:V._Samudra.png
 385. 2018-03-25 File:Sakhiya_Movie_Cassette_Cover.jpg
 386. 2018-03-24 File:Suryam_Movie_Poster.jpg
 387. 2018-03-21 File:Patibandla_Ananda_Rao.jpg
 388. 2018-03-21 File:Dr._Anthony_Raj.jpeg
 389. 2018-03-21 File:Anthony_Raj_with_Nerella_Venumadhav.jpg
 390. 2018-03-21 File:Anthony_Raj_receiving_Wonder_Book_Of_Records_Certificate.jpg
 391. 2018-03-19 File:No_Telugu_Movie_Poster.jpg
 392. 2018-03-18 File:MM_Srilekha_honoured_with_Kalaratna_Award.jpg
 393. 2018-03-17 File:Naidu_Gopi_receiving_Golden_Bracelet.jpeg
 394. 2018-03-17 File:Naidu_Gopi_in_Pachha_Chandrudu_Play.jpeg
 395. 2018-03-17 File:Naidu_Gopi.jpeg
 396. 2018-03-17 File:Akkineni_Nageshwararao,_Naidu_Gopi_in_MattiManishi_TV_Serial.jpeg
 397. 2018-03-16 File:PadmaPriya_Receiving_Award.jpeg
 398. 2018-03-16 File:Konchem_Touchlo_Vunte_Cheputanu_Movie_DVD_Cover.jpg
 399. 2018-03-16 File:Kbk_Mohan_Raju.jpg
 400. 2018-03-15 File:Devi_Prasad.jpg
 401. 2018-03-14 File:Leelamahal_Centre_Cassette_Cover.jpg
 402. 2018-03-13 File:Chakravarthula_Lakshmi_Narasamma.jpg
 403. 2018-03-12 File:Dwaraka_Movie_Poster.jpg
 404. 2018-03-11 File:Boggam_Jayamma.jpg
 405. 2018-03-10 File:SeethaRamulu_in_Saidapur_Temple.jpg
 406. 2018-03-10 File:SeethaRamalayam,_Saidapur.jpg
 407. 2018-03-09 File:Vishista_Mahila_Puraskaram-2018.jpg
 408. 2018-03-09 File:Reddy_Hostel.jpg
 409. 2018-03-09 File:Gandra_Ramadevi.jpg
 410. 2018-03-08 File:Prema_Chadarangam_Movie_Poster.jpeg
 411. 2018-03-07 File:Sambhu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 412. 2018-03-05 File:Dham_Movie_Cassette_Cover.jpg
 413. 2018-03-04 File:E._SathiBabu.jpg
 414. 2018-03-03 File:Jainath_Sri_Lakshmi_Narayana_Swamy_Temple.jpg
 415. 2018-03-03 File:Jainath_Sri_Lakshmi_Narayana_Swamy.JPG
 416. 2018-03-02 File:Sriramachandrulu_Movie_Poster.jpg
 417. 2018-03-01 File:Shalini_Pandey.jpg
 418. 2018-02-28 File:Nenu_Sailaja_Movie_Poster.jpg
 419. 2018-02-27 File:Thotapalli_Madhu.jpg
 420. 2018-02-26 File:Bolli_LakshmiNarayana.jpg
 421. 2018-02-25 File:NV._Ramanaiah.jpg
 422. 2018-02-24 File:Rekurti_Lakshmi_Narasimha_Swamy_Temple.jpg
 423. 2018-02-24 File:Rekurti_Lakshmi_Narasimha_Swamy.jpg
 424. 2018-02-24 File:Munipalle_Raju.jpg
 425. 2018-02-22 File:G._Nageswara_Reddy.jpg
 426. 2018-02-21 File:Abhimanyu_Movie_Poster.jpg
 427. 2018-02-20 File:AgastheshwaraSwamy_Temple_-_Chennuru.jpg
 428. 2018-02-18 File:Nenu_Seethamahalaxmi_Movie_Poster.jpg
 429. 2018-02-16 File:Nenu_Pelliki_Ready_Cassette_Cover.jpg
 430. 2018-02-15 File:Shivaganga_Rajarajeshwara_Swamy.jpeg
 431. 2018-02-13 File:Simhachalam_Movie_Cassette_Cover.jpg
 432. 2018-02-10 File:Nike_Manasicchanu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 433. 2018-02-09 File:Ori_Nee_Prema_Bangaram_Kaanu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 434. 2018-02-07 File:BN_Suri.jpg
 435. 2018-02-06 File:Polavarapu_Suryaprakasharao.jpg
 436. 2018-02-05 File:Tholichupulone_Cassette_Cover.jpg
 437. 2018-02-04 File:Ottu_Ee_Ammayevaro_Teleedu_Cassette_Cover.jpg
 438. 2018-02-03 File:Srija_Sadineni_in_Maother_Theresa_Play.jpeg
 439. 2018-02-03 File:Lakshmidevi_Kanakala.jpg
 440. 2018-02-03 File:Jama_Masjid,_Saheb_Nagar,_Hyderabad.jpg
 441. 2018-02-03 File:Harikatha_by_Srija_Sadineni.jpeg
 442. 2018-02-02 File:Poreddy_Rangaiah.jpg
 443. 2018-02-01 File:Janaki_weds_Sriram_Cassette_Cover.jpg
 444. 2018-01-31 File:Ajo_Vibho_Foundation_Logo.jpg
 445. 2018-01-29 File:Appudappudu_Cassette_Cover.jpg
 446. 2018-01-26 File:Machha_Prabhakar.jpg
 447. 2018-01-26 File:Machha_Prabhakar's_Book_Release_.jpg
 448. 2018-01-25 File:Nandi_Theatre_Awards.jpg
 449. 2018-01-24 File:Tarak_Movie_Cassette_Cover.jpg
 450. 2018-01-23 File:Nellore_Nararajarao.jpg
 451. 2018-01-22 File:The_Sacrifice_Movie_Poster.jpg
 452. 2018-01-21 File:Evena_LakshmanaSwamy.jpg
 453. 2018-01-20 File:Sunday_Cinema_A_Window_to_World_Cinema_Poster.jpg
 454. 2018-01-18 File:Oka_Radha_Iddaru_Krishnula_Pelli_Cassette_Cover.jpg
 455. 2018-01-16 File:Dongaramudu_and_Party_Cassette_Cover.jpg
 456. 2018-01-15 File:Allani_Sridhar.jpg
 457. 2018-01-13 File:Aadanthe_Adotype_Title.jpg
 458. 2018-01-10 File:Oka_Raju_Oka_Rani_Cassette_Cover.jpg
 459. 2018-01-09 File:Utsaham_Cassette_Cover.jpg
 460. 2018-01-08 File:Kodari_Sreenu.jpg
 461. 2018-01-07 File:Piliste_Palukutha.jpg
 462. 2018-01-05 File:Kapu_Bidda_by_Gangula_SaiReddy.jpg
 463. 2018-01-04 File:Malavika_Anand.jpg
 464. 2018-01-03 File:Ee_Abbai_Chala_Manchodu_Cassette_Cover.jpg
 465. 2018-01-02 File:Ammanudi_March_2015.jpg
 466. 2017-12-31 File:Ammayilu_Abbayilu_Cassette_Cover.jpg
 467. 2017-12-30 File:Pellam_Oorelithe_Cassette_Cover.jpg
 468. 2017-12-29 File:SandeepReddy_Vanga.jpg
 469. 2017-12-27 File:Gopichand_Malineni.jpg
 470. 2017-12-26 File:Koratala_Siva.jpg
 471. 2017-12-25 File:Kranthi_Madhav.jpg
 472. 2017-12-22 File:Adikmet_Road.jpeg
 473. 2017-12-21 File:Abids_Circle_in_Hyderabad.jpg
 474. 2017-12-18 File:Afzal_Gunj.jpg
 475. 2017-12-15 File:Jeedimetla.jpg
 476. 2017-12-14 File:Kapra_Cheruvu.jpg
 477. 2017-12-13 File:Safilguda_Lake.jpg
 478. 2017-12-12 File:HussenSagar_Night_View.jpg
 479. 2017-12-10 File:Neetho.png
 480. 2017-12-09 File:NeeThodu_Kavali_1.jpg
 481. 2017-12-08 File:Khaidi_Brothers.jpg
 482. 2017-12-07 File:Telangana_Yuva_Natakosthavam_plays_list.jpg
 483. 2017-12-07 File:Telangana_Yuva_Natakosthavam_Poster.jpg
 484. 2017-12-06 File:Anveshana_DVD_Cover.jpg
 485. 2017-12-05 File:Meher_Ramesh.jpg
 486. 2017-12-03 File:V._Ramachandra_Rao.png
 487. 2017-12-02 File:Evare_Atagadu_DVD_Cover.jpg
 488. 2017-12-01 File:Ravanna.jpg
 489. 2017-11-30 File:Maa_AavidaMeedottu_Mee_Aavida_Chala_Manchidi.jpg
 490. 2017-11-29 File:Hunger_Strike_by_KCR_in_Deeksha_Divas.jpg
 491. 2017-11-27 File:Taliperu_Project.jpg
 492. 2017-11-25 File:Annaram_Barrage_works.jpg
 493. 2017-11-24 File:CM_KCR_lays_foundation_stone_to_Kaleshwaram_Project.jpg
 494. 2017-11-23 File:Thanda_Bhiksham.jpg
 495. 2017-11-22 File:Chirujallu_Cassette_Cover.jpg
 496. 2017-11-21 File:Jabili_Cassette_Cover.jpg
 497. 2017-11-19 File:Himaja.jpg
 498. 2017-11-19 File:Evadara_Rowdy_Poster.jpg
 499. 2017-11-18 File:Ramma_Chilakamma.jpg
 500. 2017-11-17 File:Navvuthu_Bathakalira_Songs_List.jpg
 501. 2017-11-17 File:Navvuthu_Bathakalira_Cassette_Cover.jpg
 502. 2017-11-16 File:Ananthula_Madhan_Mohan.jpg
 503. 2017-11-15 File:Nandi_Award_Logo.png
 504. 2017-11-14 File:GirlFriend.jpg
 505. 2017-11-13 File:World_Telugu_Conference_2017_Logo.png
 506. 2017-11-12 File:Pabbathi_AnjaneyaSwamy.jpg
 507. 2017-11-11 File:Cinivaram_Poster.jpg
 508. 2017-11-10 File:Bobby_Telugu_Movie_DVD_cover.jpg
 509. 2017-11-09 File:Mallu_Venkata_Narasimha_Reddy.jpg
 510. 2017-11-08 File:Yuvaratna_Movie_Cassette_Cover.jpg
 511. 2017-11-07 File:Premalo_Pavani_Kalyan_Cassette_Cover_Full.jpg
 512. 2017-11-07 File:Premalo_Pavani_Kalyan_Cassette_Cover.jpg
 513. 2017-11-06 File:Ninu_Chudaka_Nenundalenu_movie_poster.jpg
 514. 2017-11-06 File:Baddam_Narasimhareddy.jpeg
 515. 2017-11-05 File:Arutla_Bugga_Ramalingeshwara_Pooja.jpg
 516. 2017-11-04 File:123_DVD_Cover.png
 517. 2017-11-03 File:Soyam_Gangulu.jpg
 518. 2017-11-02 File:Parasuram.jpg
 519. 2017-11-01 File:BharataSimhaReddy_movie_cassatte_cover.jpg
 520. 2017-10-30 File:Hai_Telugu_Movie_Cassette_Cover.jpg
 521. 2017-10-29 File:Telugu_Rakshana_Vedika_Logo.jpg
 522. 2017-10-27 File:Tappuchesi_Pappukudu.jpg
 523. 2017-10-26 File:Rayagiri_Fort.jpg
 524. 2017-10-25 File:Raikal_Waterfalls.jpg
 525. 2017-10-24 File:Yeragudipati_Hanumantharao.jpg
 526. 2017-10-23 File:Roddam_Hanumantharao.jpg
 527. 2017-10-22 File:Mounamelanoyi_Movie_Poster.jpg
 528. 2017-10-21 File:Aaduthu_Paaduthu.jpg
 529. 2017-10-20 File:Nee_Premakai_Aibum_Cover.jpg
 530. 2017-10-20 File:Nee_Premakai.jpg
 531. 2017-10-19 File:Kondaveeti_Simhasanam.jpg
 532. 2017-10-18 File:O_Chinadana_Telugu_Movie_Poster.jpg
 533. 2017-10-16 File:Premaku_Swagatam.jpg
 534. 2017-10-15 File:Netho_Cheppalani_Movie_Poster.jpg
 535. 2017-10-14 File:Jai_Akash.jpg
 536. 2017-10-13 File:Vaibhav_Reddy.jpg
 537. 2017-10-12 File:Juniors_Telugu_Movie_Poster.jpg
 538. 2017-10-11 File:Intinta_Deepavali.png
 539. 2017-10-10 File:J._SiddappaNaidu_receiving_NTR_Award.jpg
 540. 2017-10-10 File:J._SiddappaNaidu.jpg
 541. 2017-10-09 File:Vaddante_Pelli.png
 542. 2017-10-08 File:Riksha_Ramudu.png
 543. 2017-10-07 File:Sreedhar_Beecharaju.jpg
 544. 2017-10-06 File:Mime_Madhu.jpg
 545. 2017-10-06 File:Ayinavallu.png
 546. 2017-10-05 File:Chukka_Sattaiah_receiving_Kendriya_Sangeet_Natak_Akedamy_Award.jpg
 547. 2017-10-05 File:Chukka_Sattaiah.png
 548. 2017-10-04 File:Bullemma_Shapatham.png
 549. 2017-10-03 File:Dongalu_Doralu.png
 550. 2017-10-02 File:Anumanam_Penubootham.png
 551. 2017-10-01 File:VijayaDashami_(1937).png
 552. 2017-09-28 File:Prudvi_VenkateshwaraRao.jpg
 553. 2017-09-25 File:KV_Raghavarao.jpg
 554. 2017-09-24 File:Maa_alludu_very_good.jpg
 555. 2017-09-23 File:Roommates_Telugu_Movie_Poster.jpg
 556. 2017-09-22 File:Manodu_Telugu_Movie_Poster.jpg
 557. 2017-09-20 File:Nayani_VenkataRangarao.jpg
 558. 2017-09-14 File:Nataka_Vijnana_Sarvaswam08152017_0510.jpg
 559. 2017-09-13 File:Kommu_Papaiah.jpg
 560. 2017-09-12 File:Roddam_Rajarao.jpg
 561. 2017-09-11 File:BV_RangaRao.jpg
 562. 2017-09-06 File:Garavayyalu.jpg
 563. 2017-09-01 File:Chilakamarthy_SahtyaNarayana.jpg
 564. 2017-08-30 File:Aveti_NageshwaraRao.jpg
 565. 2017-08-29 File:Vidiyala_Chandrashekara_Rao.jpg
 566. 2017-08-28 File:Babji.jpg
 567. 2017-08-27 File:Sathyavolu_Gunneshwararao.jpg
 568. 2017-08-26 File:Cyclorama_Theatre.jpg
 569. 2017-08-25 File:Nidasanamettu_Kondalaraoo.png
 570. 2017-08-25 File:Nidasanamettu_Kondalarao.png
 571. 2017-08-24 File:Chennuru_Krishnamurthy.jpg
 572. 2017-08-22 File:Kilambi_Krishnamacharyulu.jpg
 573. 2017-08-21 File:Vemuri_Ramaiah.jpg
 574. 2017-08-21 File:SK_Anjanetulu.jpg
 575. 2017-08-19 File:Vinod_Bala.jpg
 576. 2017-08-18 File:PV_Ramana.jpg
 577. 2017-08-17 File:Bandaru_Ramarao.jpg
 578. 2017-08-15 File:Javvadi_Ramarao.jpg
 579. 2017-08-15 File:Gundimeda_Venkat_Subbarao.png
 580. 2017-08-12 File:Laxman_Meesala.jpg
 581. 2017-08-11 File:Padmapriya_Bhallamudi.jpg
 582. 2017-08-11 File:Felicitation_to_PadmaPriya.jpeg
 583. 2017-08-09 File:Narakam_Marekkado_Ledhu.jpg
 584. 2017-08-08 File:Amarendra_Bellampalli.jpeg
 585. 2017-08-07 File:Vennelochindhi_Play_Scene.jpg
 586. 2017-08-07 File:Sumadhura_Comedy_Theatre_Festival_2017.jpg
 587. 2017-08-07 File:Akka_Alugudu_Chelli_Sanugudu_Play_Scene.jpg
 588. 2017-08-06 File:Freeze_Technic_in_Theatre_Play.jpg
 589. 2017-08-05 File:PrasadaMurthy_Mudhanuri.jpeg
 590. 2017-07-31 File:Sri_Ramanjaneya_Yuddam.jpg
 591. 2017-07-29 File:Sreeja_Sadineni.jpg
 592. 2017-07-27 File:Sai_Kumar_(Actor).jpg
 593. 2017-07-27 File:Prasanna_Yadavamma_Play_Scene.jpeg
 594. 2017-07-26 File:Yevarini_Yevaru_Kshaminchali_Scene.jpg
 595. 2017-07-23 File:Akashadevara_Scene.jpg
 596. 2017-07-22 File:Jarudumetlu_Scenee.jpeg
 597. 2017-07-20 File:Venkat_Govada_Receving_Kandukuri_Puraskaram_in_2017.jpg
 598. 2017-07-20 File:Nandi_Theatre_Awards-2016_presentation_function.png
 599. 2017-07-20 File:AmruthaVarshini_Receving_Nandi_Best_Actress_Award_in_2017.jpg
 600. 2017-07-18 File:Kanyashulkam_play_performance.png
 601. 2017-07-14 File:Seshu_Movie_Poster.jpg
 602. 2017-07-13 File:Thottigang_Movie_Poster.jpg
 603. 2017-07-13 File:Peddi_Ramarao_Receiving_AR_Krishna_Purakasharm_(2012).JPG
 604. 2017-07-13 File:Peddi_Ramarao.JPG
 605. 2017-07-12 File:Snehamante_Idera_movie_poster.jpg
 606. 2017-07-11 File:Naalo_Unna_Prema_(2001_film).jpg
 607. 2017-07-10 File:Ammo_Bomma_Movie_Poster.jpg
 608. 2017-07-09 File:Deevinchandi_Movie_Poster.jpg
 609. 2017-07-08 File:TholiValapu_Movie_Poster.jpg
 610. 2017-07-07 File:Adhipathi_Poster.jpg
 611. 2017-07-06 File:Budget_Padmanabham.jpg
 612. 2017-07-05 File:Anandam_telugu_movie_poster.jpg
 613. 2017-07-04 File:Srilakshmi_Kanakala.jpg
 614. 2017-07-04 File:Doddi_Komuraiah.jpg
 615. 2017-07-03 File:Ashmita_Karnani.jpg
 616. 2017-07-01 File:SM_Basha_Receiving_Nandi_as_Best_Supporting_Actor.jpg
 617. 2017-07-01 File:Malavika.jpg
 618. 2017-06-30 File:Asmita_Sood.jpg
 619. 2017-06-29 File:Chindu_Yellama.jpg
 620. 2017-06-28 File:PV_NarasimhaRao.jpg
 621. 2017-06-28 File:Anjali_TV_Actress.png
 622. 2017-06-27 File:Surabhi_Prabhavathi.jpg
 623. 2017-06-27 File:Subhashrii.jpg
 624. 2017-06-26 File:Suzan_Najm_Aldeen_Actress.jpg
 625. 2017-06-26 File:Rim_Banna.jpg
 626. 2017-06-22 File:Sulaf_Fawakherji.jpg
 627. 2017-06-21 File:Hala_Shawkat.jpg
 628. 2017-06-19 File:Nisreen_Faour.jpg
 629. 2017-06-18 File:Rania_Kurdi.jpeg
 630. 2017-06-16 File:Chandini_Chowdary.jpg
 631. 2017-06-15 File:Chandini_Tamilarasan.jpg
 632. 2017-06-13 File:Mallika_Kapoor.jpg
 633. 2017-06-13 File:Madireddy_Sulochana.png
 634. 2017-06-12 File:Bhargavi.jpg
 635. 2017-06-11 File:Anchal.jpg
 636. 2017-06-10 File:Nelluri_KeshavaSwamy.jpg
 637. 2017-06-10 File:Gunderao_Hararke.jpg
 638. 2017-06-07 File:Aditi_Sharma.jpg
 639. 2017-06-06 File:Gayathri_(Actress).jpg
 640. 2017-06-05 File:Madhu_Sharma.JPG
 641. 2017-06-04 File:Guduri_Sitaram.jpg
 642. 2017-06-04 File:Ashwini_Sharma.jpg
 643. 2017-06-04 File:Alphonsa.jpg
 644. 2017-06-02 File:Sheela.jpg
 645. 2017-06-01 File:Poonam_Singar.jpg
 646. 2017-06-01 File:Akella_Raghavendra.jpg
 647. 2017-05-31 File:Vedika.jpg
 648. 2017-05-30 File:Manya_(Actress).jpg
 649. 2017-05-29 File:Farzana.jpg
 650. 2017-05-27 File:Suhani_Kalitha.jpg
 651. 2017-05-26 File:Suhasini_(Telugu_actress).JPG
 652. 2017-05-23 File:B._Jaya.png
 653. 2017-05-22 File:Nanditha_Raj.jpg
 654. 2017-05-21 File:Bangalore_Padma.jpg
 655. 2017-05-19 File:Anshu.jpg
 656. 2017-05-18 File:Jayavani.jpg
 657. 2017-05-17 File:Ajmeera_Rekha_Naik.jpg
 658. 2017-05-16 File:SeethaDayakar_Reddy_.jpg
 659. 2017-05-15 File:Satyavathi_Rathod.jpg
 660. 2017-05-15 File:Kunja_Sathyavathi.jpg
 661. 2017-05-13 File:Subhadra_Srinivasan.png
 662. 2017-05-13 File:Alimineti_UmaMadhavaReddy.jpg
 663. 2017-05-12 File:Aleti_Annapurna.jpg
 664. 2017-05-11 File:Sukrithi_Ambati.jpg
 665. 2017-05-04 File:Tanu_Roy.jpg
 666. 2017-05-03 File:Keerthi_Reddy.jpg
 667. 2017-05-02 File:Aarti_chhabria.jpg
 668. 2017-05-01 File:Tejaswi_Madivada.jpg
 669. 2017-04-29 File:Neelamshetty_Lakshmi.jpg
 670. 2017-04-24 File:Rao_KamalaKumari.jpg
 671. 2017-04-24 File:Rao_Gopalarao_Couple.png
 672. 2017-04-23 File:Vanaja_Uday.jpg
 673. 2017-04-23 File:Gayathri_Vanaparthi.jpg
 674. 2017-04-19 File:Gongidi_Sunitha.jpg
 675. 2017-04-18 File:Maroju_Chaitanya.jpg
 676. 2017-04-18 File:Duddeda_Sugunamma.jpg
 677. 2017-04-18 File:Anishetty_Rajitha.jpg
 678. 2017-04-17 File:Salla_Payal.jpg
 679. 2017-04-15 File:Mamidala_Prameela.jpg
 680. 2017-04-15 File:Janaki.jpg
 681. 2017-04-12 File:Madapati_Satyavathi.jpg
 682. 2017-04-11 File:Malletthula_Padma.jpg
 683. 2017-04-11 File:Kumbhala_Laxmi.jpg
 684. 2017-04-08 File:Anjani_Reddy.jpg
 685. 2017-04-07 File:Vavilala_Vasudevasasthry.JPG
 686. 2017-04-07 File:Vangara_Venkata_Subbaiah.JPG
 687. 2017-04-07 File:Vanarasa_Govindarao.JPG
 688. 2017-04-07 File:Valluru_Venkataramaiah_Chowdary.JPG
 689. 2017-04-07 File:Uppuluri_Sanjeevarao.JPG
 690. 2017-04-07 File:Thallavajjula_Shivashankara_Shasthry.JPG
 691. 2017-04-07 File:Surapaneni_Lakshmi_perumallu.JPG
 692. 2017-04-07 File:Surabhi_Kamalabai.JPG
 693. 2017-04-07 File:Sher_Manemma.jpg
 694. 2017-04-06 File:Kumra_Lakshmibai.jpg
 695. 2017-04-06 File:Ashok_Poster.jpg
 696. 2017-04-06 File:Annavaram_Poster.jpg
 697. 2017-04-06 File:Amma_Cheppindi.jpg
 698. 2017-04-05 File:Vutla_Swarna.jpg
 699. 2017-04-05 File:Varikuppala_Nagamani.PNG
 700. 2017-04-05 File:Srinivasa_Chakravarthy.JPG
 701. 2017-04-05 File:Shanmukha_Anjaneyaraju.JPG
 702. 2017-04-05 File:Rachakonda_Vishwanatha_Sasthri.JPG
 703. 2017-04-05 File:Puvvula_Suribabu.JPG
 704. 2017-04-05 File:Puranam_Suri_Shasthry.JPG
 705. 2017-04-05 File:Pulipati_Venkateshwarlu.JPG
 706. 2017-04-05 File:Potlapally_Ramarao.JPG
 707. 2017-04-05 File:Peesapati_Narasimham_Murthy.JPG
 708. 2017-04-05 File:Panuganti_Lakshmi_Narasihmarao.JPG
 709. 2017-04-05 File:P.V._Rajamannaru.JPG
 710. 2017-04-05 File:P.S.R._Apparao.JPG
 711. 2017-04-05 File:Nethi_Parameshwara_Sharmaa.JPG
 712. 2017-04-05 File:Najar.JPG
 713. 2017-04-05 File:N.R._Nandi.JPG
 714. 2017-04-05 File:Munjuluri_Krishnarao.JPG
 715. 2017-04-05 File:Muddu_Krishna.JPG
 716. 2017-04-04 File:Sada_Mee_Sevalo.jpg
 717. 2017-04-04 File:Modhukuri_Janson.JPG
 718. 2017-04-04 File:Mikkileneni_Radhakrishna_Murthy.JPG
 719. 2017-04-04 File:Malladi_Vishwanatha_Kaviraju.JPG
 720. 2017-04-04 File:Kodali_Gopalarao.JPG
 721. 2017-04-04 File:Kappaganthula_Mallikarjunarao.JPG
 722. 2017-04-04 File:Kandukuri_Veereshalingam_and_his_Wife.jpg
 723. 2017-04-04 File:Kallakuri_Narayanarao.JPG
 724. 2017-04-04 File:Kalidas_Koteshwarao.JPG
 725. 2017-04-04 File:Kakarala.JPG
 726. 2017-04-04 File:K.L._NArshimharao.JPG
 727. 2017-04-04 File:Immaneni_Hanumantharao_Naidu.JPG
 728. 2017-04-04 File:Guduru_Savithri.JPG
 729. 2017-04-04 File:Gowndla_Malliswari.jpg
 730. 2017-04-04 File:Govinduni_Ramasasrthi.JPG
 731. 2017-04-04 File:Giduthuri_Sathyam.JPG
 732. 2017-04-04 File:Garimella_Rammurthy.JPG
 733. 2017-04-04 File:Ganeshpathro.JPG
 734. 2017-04-04 File:G.V._Krishnarao.JPG
 735. 2017-04-04 File:Divakarbabu.JPG
 736. 2017-04-04 File:Damaraju_Pundarikakshudu.JPG
 737. 2017-04-04 File:Bhanu_Prakash.JPG
 738. 2017-04-04 File:Bhamidipati_Radhakrishna.JPG
 739. 2017-04-04 File:Bellamkonda_Subbarao.JPG
 740. 2017-04-04 File:Ayodhya.jpg
 741. 2017-04-04 File:Athanokkade_poster.jpg
 742. 2017-04-04 File:Arvapalli_Subbarao.JPG
 743. 2017-04-04 File:Anthati_Narasimham.JPG
 744. 2017-04-04 File:Allari_Pidugu_Poster.jpg
 745. 2017-04-04 File:Allari_Bullodu_Poster.jpg
 746. 2017-04-04 File:Aachanta_Venkatarathnam_Naidu.JPG
 747. 2017-04-04 File:Aachanta_Sankyayanasarma.JPG
 748. 2017-04-04 File:A.V._Subbarao.JPG
 749. 2017-04-04 File:123_From_Amalapuram.jpg
 750. 2017-04-03 File:Priyadarshini_Weight_Lifter.jpg
 751. 2017-04-02 File:Tirunagari_DevakiDevi.jpg
 752. 2017-04-02 File:Katta_Kavitha.jpg
 753. 2017-04-01 File:Lahari_Gudivada_Felicitation_by_Ushodaya_Kalanikethan.jpg
 754. 2017-03-31 File:Dhatrika_Swapna.jpg
 755. 2017-03-30 File:Mula_VijayaReddy.jpg
 756. 2017-03-28 File:Vidyavati.png
 757. 2017-03-27 File:Eenadu_article_on_AmruthaVarshini.jpg
 758. 2017-03-27 File:AmruthavArshini.jpg
 759. 2017-03-26 File:Softnet_Mana_TV_Logo.png
 760. 2017-03-26 File:IT_Minister_Visit_To_SoFTNET.JPG
 761. 2017-03-22 File:SN_Chary.jpeg
 762. 2017-03-22 File:Nagraju_Receiving_Ugadi_Puraskaram.jpeg
 763. 2017-03-22 File:Nagaraju_Kuvvarapu.jpg
 764. 2017-03-18 File:G._Vivekanand.jpg
 765. 2017-03-17 File:Nalamada_Padmavathi_Reddy.jpg
 766. 2017-03-16 File:Pailla_Shekar_Reddy.jpg
 767. 2017-03-15 File:TSCO_Logo.jpg
 768. 2017-03-15 File:Samantha_is_brand_ambassador_for_Telangana_handlooms.jpg
 769. 2017-03-14 File:Shadi_Mubarak_Logo.jpg
 770. 2017-03-14 File:Ravindra_Receving_Teja_Puraskaram.jpg
 771. 2017-03-14 File:Ravindra_Receving_Awrad.jpg
 772. 2017-03-13 File:Ravindrasuri_Namala.jpeg
 773. 2017-03-11 File:Nandi_Yellaiah.jpg
 774. 2017-03-11 File:Dharmapuri_Srinivas.JPG
 775. 2017-03-10 File:KTR_on_Fibre_Grid_Project.jpg
 776. 2017-03-10 File:Fibre_Grid_Projectt.jpeg
 777. 2017-03-10 File:Fibre_Grid_Project.jpeg
 778. 2017-03-05 File:LaxmiKiran.jpg
 779. 2017-03-05 File:Chintala_RamachandraReddy.jpg
 780. 2017-03-03 File:Theatre_Award_to_Khaja_Pasha.PNG
 781. 2017-03-03 File:Team_of_Shapagrasthulu.PNG
 782. 2017-03-03 File:Scene_from_Shapagrasthulu.PNG
 783. 2017-03-03 File:Pamarthi_Shankar.jpg
 784. 2017-03-03 File:Khaja_Pasha_receiving_Best_Documentory_award_from_KTR.PNG
 785. 2017-03-03 File:Khaja_Pasha_Team_receivng_Nandi_Award_for_Shapagrasthulu_Play.PNG
 786. 2017-03-03 File:Khaja_Pasha_Interview_in_NT.PNG
 787. 2017-03-03 File:About_Shapagrasthuluu_play.PNG
 788. 2017-03-03 File:About_Shapagrasthulu_play.PNG
 789. 2017-03-03 File:About_Khaja_Pasha_Play.PNG
 790. 2017-03-03 File:About_Khaja_Pasha.PNG
 791. 2017-03-02 File:Boianapalli_Vinod_Kumar.jpg
 792. 2017-03-01 File:Somappa_Temple.JPG
 793. 2017-02-27 File:సుద్దాల_హనుమంతు-జానకమ్మ_పురస్కారం1.jpg
 794. 2017-02-27 File:P._ShivaShankar.jpg
 795. 2017-02-27 File:Kondru_Pushpaleela_.jpg
 796. 2017-02-26 File:Nallala_Odelu.jpg
 797. 2017-02-25 File:Gadari_Kishore_Kumar.jpg
 798. 2017-02-24 File:Dr_K._Laxman.jpg
 799. 2017-02-22 File:Sitaram_Naik.jpeg
 800. 2017-02-21 File:Manda_Jagannath.jpg
 801. 2017-02-20 File:Ponnam_Prabhakar.jpg
 802. 2017-02-19 File:Balram_Naik.jpg
 803. 2017-02-13 File:Kotha_Prabhakar_Reddy.jpg
 804. 2017-02-12 File:Ishika_Singh.jpg
 805. 2017-02-11 File:Telangana_Yuva_Natakothsavam.jpg
 806. 2017-02-10 File:Samala_Bhasker.png
 807. 2017-02-09 File:Vikram_Sirikonda.jpg
 808. 2017-02-08 File:Kondapalli_Lakshmi_Narasimharao.jpg
 809. 2017-02-07 File:TSIIC_Logo.png
 810. 2017-02-06 File:Telangana_Gram_Jyothi_Scheme_Logo.png
 811. 2017-02-06 File:Launching_of_Telangana_Palle_Pragathi_Scheme.jpg
 812. 2017-02-05 File:Palle_Pragathi_Scheme_Logo.png
 813. 2017-02-04 File:Mothkuru_Ananthachari.jpg
 814. 2017-02-01 File:Sanmanam_to_Kattimanda_2.jpg
 815. 2017-02-01 File:Raalipoye_Kalam_Book_Cover_Page.jpg
 816. 2017-02-01 File:Kattimanda_with_AP_CM_Chandrababu.jpg
 817. 2017-02-01 File:Guif_Life_Book_Cover_Page.jpg
 818. 2017-02-01 File:Dasyam_VinayBhasker.jpeg
 819. 2017-01-31 File:Abhinaya_Srinivas_with_KCR.jpeg
 820. 2017-01-31 File:Abhinaya_Srinivas_receiving_Teja_Sahithya_Puraskaram.jpeg
 821. 2017-01-31 File:Abhinaya_Srinivas.jpeg
 822. 2017-01-30 File:Vemula_Veeresham.jpg
 823. 2017-01-27 File:Ekka_Yadagirirao.jpg
 824. 2017-01-26 File:Laxmi_Asu_machin.jpg
 825. 2017-01-26 File:Chinthakindhi_Mallesam.jpg
 826. 2017-01-25 File:Balka_Suman.jpg
 827. 2017-01-24 File:Afsar_Mohammed.jpg
 828. 2017-01-23 File:SadarFestival.jpg
 829. 2017-01-21 File:M._Narayana_Sharma.jpg
 830. 2017-01-20 File:Padma_Devender_Reddy.jpg
 831. 2017-01-17 File:Manchala_Ramesh_Receiving_Puraskaram.jpg
 832. 2017-01-17 File:Manchala_Ramesh.jpg
 833. 2017-01-13 File:GUNTAKANDLA_JAGADISH_REDDY.jpg
 834. 2017-01-11 File:GHMC_Logo.jpg
 835. 2017-01-09 File:Venkat_Govada_in_Punnaga_Serial.jpeg
 836. 2017-01-09 File:Venkat_Govada_as_VenkateswaraSwamy.jpeg
 837. 2017-01-09 File:Venkat_Govada_Receiving_Theatre_Award.jpeg
 838. 2017-01-09 File:RCM_Raju_Receiving_Nandi_Award.png
 839. 2017-01-09 File:RCM_Raju_Receiving_Award_1.png
 840. 2017-01-09 File:RCM_Raju_Receiving_Award.png
 841. 2017-01-09 File:RCM_Raju.png
 842. 2017-01-08 File:Thadakamalla_RamachndraRao_1.png
 843. 2017-01-08 File:Thadakamalla_RamachndraRao.png
 844. 2017-01-06 File:Telangana_Govt_Logo.png
 845. 2017-01-06 File:Telangana_Forest_Department_Logo.png
 846. 2017-01-05 File:Haritha_Haram_Logo.jpeg
 847. 2017-01-05 File:Haritha_Haram_Launch_by_CM_KCR.jpeg
 848. 2017-01-04 File:Research_Book_on_Ammangi_.jpg
 849. 2017-01-04 File:Pachabottu_Patamcheru_Book_Front_Cover.jpg
 850. 2017-01-04 File:Chenetha_Lakshmi_Inauguration_by_KTR.jpg
 851. 2017-01-03 File:V6_News_logo.png
 852. 2017-01-02 File:DD_Yadagiri_logo.png
 853. 2017-01-01 File:Manthri_Srinivasarao.jpg
 854. 2016-12-31 File:TASK_logo.jpg
 855. 2016-12-31 File:TASK_-_Government_Jobs_-_TSPSC_Notifications_-_Books.jpg
 856. 2016-12-31 File:Samsung-TASK-TIZEN-Academy.jpg
 857. 2016-12-31 File:Ammangi_Venugopal.jpg
 858. 2016-12-30 File:Puttapaka_Saree.JPG
 859. 2016-12-29 File:Over_View_in_2016.jpg
 860. 2016-12-27 File:TSTDC_logo.png
 861. 2016-12-24 File:Sabbitam_Waterfal.jpg
 862. 2016-12-23 File:Mohan_Singh.png
 863. 2016-12-21 File:Make_in_telangana_Logo.jpg
 864. 2016-12-21 File:KCR_launching_TSIPASS.jpg
 865. 2016-12-20 File:PM_launches_first_phase_of_Mission_Bhagiratha.jpg
 866. 2016-12-19 File:Ammangi_Venugopal_Honour_Kaloji_Puraskar_Award_2015.jpg
 867. 2016-12-18 File:Kalyanalakshmi_Logo.jpg
 868. 2016-12-17 File:Mission_Kakatiya_official_logo.png
 869. 2016-12-17 File:KCR_To_Inaugurates_MISSION_KAKATIYA.jpg
 870. 2016-12-16 File:Popcorn_Theatre_Logo.jpg
 871. 2016-12-16 File:Nethi_Parashurama_Sharma.png
 872. 2016-12-16 File:Nethi_Parameshwara_Sharma.png
 873. 2016-12-15 File:Thadiparthi_Susheela_Rani.png
 874. 2016-12-13 File:Nimmaraju_Prasad.png
 875. 2016-12-12 File:Burra_Saimadhav.jpg
 876. 2016-12-11 File:Vinnakota_Krishnamurthy.png
 877. 2016-12-10 File:Marturu_Subbulu.png
 878. 2016-12-09 File:Vejandla_Sambashivarao.png
 879. 2016-12-08 File:D.V._Subbarao_Junior_in_Harischandra.jpeg
 880. 2016-12-08 File:D.V._Subbarao_Junior.jpeg
 881. 2016-12-07 File:Akki_Venkateshwarlu.png
 882. 2016-12-06 File:Kanneganti_Madhu.png
 883. 2016-12-03 File:Karumuri_Seetharamayya.JPG
 884. 2016-12-03 File:Adigopula_Saishekhar.JPG
 885. 2016-11-28 File:Jayasri_Naidu_1.jpg.jpg
 886. 2016-11-24 File:Burra_Narasaiah.jpg
 887. 2016-11-23 File:Rapolu_Ananda_Bhasker.jpg
 888. 2016-11-21 File:Gandhari_khilla.jpg
 889. 2016-11-20 File:Battula_Sayanna_Venkatarao.jpg
 890. 2016-11-19 File:Devarakonda_fort1.jpg
 891. 2016-11-19 File:Devarakonda_fort.jpg
 892. 2016-11-17 File:మట్టి_ముద్ర_(64_మంది_కవుల_కవిత్వం).jpeg
 893. 2016-11-17 File:Matti_Mudra_Book_Release.jpg
 894. 2016-11-16 File:Kotla_Hanumantharao.jpg
 895. 2016-10-26 File:D.o_Varma.jpg
 896. 2016-10-25 File:Pingala_Kalyani.JPG
 897. 2016-10-22 File:Mrugavani_National_Park.jpg
 898. 2016-10-19 File:Intelligent_Idiots.jpg
 899. 2016-10-18 File:Kaddam_Dam.jpg
 900. 2016-10-17 File:Gayatri_Water.jpg
 901. 2016-10-15 File:Nizamabad_Fort_Entrance.jpeg
 902. 2016-10-14 File:Nirmal_Fort.jpg
 903. 2016-10-11 File:Raghavendra_poster.jpg
 904. 2016-10-10 File:Eeshwar_Movie_Poster.jpg
 905. 2016-10-09 File:Suresh_Krishna.jpg
 906. 2016-10-08 File:Vamshi_Paidipally.jpg
 907. 2016-10-07 File:Yaadi_(Telugu_Play).jpg
 908. 2016-10-06 File:Teenmaar_Savitri.jpg
 909. 2016-10-05 File:Mr_&_Mrs_Sailaja_Krishnamurthy.jpg
 910. 2016-10-04 File:Priya_Gill.jpg
 911. 2016-10-03 File:Bithiri_Sathi.jpg
 912. 2016-10-02 File:Poonam_Bajwa.jpg
 913. 2016-10-01 File:Ruthika.jpg
 914. 2016-10-01 File:Gowri_Pandit.jpg
 915. 2016-09-29 File:Anuradha_Mehta.jpg
 916. 2016-09-28 File:Gowri_Munjal.JPG
 917. 2016-09-27 File:Abhirami.jpg
 918. 2016-09-25 File:Kaveri_Jha.jpg
 919. 2016-09-25 File:Aditi_Agarwal.jpg
 920. 2016-09-24 File:అక్కినేని_నాగేశ్వర_రావు_నాటక_కళాపరిషత్_-_2016_4.jpg
 921. 2016-09-24 File:అక్కినేని_నాగేశ్వర_రావు_నాటక_కళాపరిషత్_-_2016_3.jpg
 922. 2016-09-24 File:అక్కినేని_నాగేశ్వర_రావు_నాటక_కళాపరిషత్_-_2016_2.jpg
 923. 2016-09-24 File:అక్కినేని_నాగేశ్వర_రావు_నాటక_కళాపరిషత్_-_2016_1.jpg
 924. 2016-09-22 File:Poonam_Kaurr.jpg
 925. 2016-09-21 File:Hamsa_Nandini.jpg
 926. 2016-09-20 File:Aksha_Pardasany.jpg
 927. 2016-09-19 File:Kiran_Rathod.jpg
 928. 2016-09-18 File:Neha_Bamb.jpg
 929. 2016-09-16 File:Allari_Subashini.jpg
 930. 2016-09-15 File:రష్మి_గౌతమ్.jpeg
 931. 2016-09-12 File:Sridivya.jpg
 932. 2016-09-11 File:Prema_Actress.JPG
 933. 2016-09-10 File:Prematho_Raa_Album_Cover.JPG
 934. 2016-09-10 File:Gemini_Album_Cover.jpg
 935. 2016-09-10 File:Gemeni_telugu.jpg
 936. 2016-09-08 File:Prematho_Raa_poster.jpg
 937. 2016-08-14 File:Jyothi_Lakshmi_in_an_hair_oil_advertisement.jpg
 938. 2016-08-12 File:KCR_pooja_in_Alampur_Temple.jpg
 939. 2016-08-12 File:KCR_Bath_in_Krishna_River.jpg
 940. 2016-08-09 File:Jyothi_Laxmi.jpg
 941. 2016-07-23 File:Potluri_Harikrishna3.jpg
 942. 2016-07-23 File:Potluri_Harikrishna2.jpg
 943. 2016-07-23 File:Potluri_Harikrishna1.jpg
 944. 2016-07-23 File:Potluri_Harikrishna0.jpg
 945. 2016-07-05 File:Naveena_Shake.jpg
 946. 2016-05-28 File:Paruchuri_Theatre_Festival_2016_Results.jpg
 947. 2016-05-28 File:Paruchuri_Theatre_Festival_2016_Pamplet_2.jpg
 948. 2016-05-28 File:NTR_Kala_Parishath_Ongole_2016_Pamplet_2.jpg
 949. 2016-05-28 File:NTR_Kala_Parishath_Ongole_2016_Pamplet_1.jpg
 950. 2016-05-13 File:Potluri_Harikrishnaa.jpg
 951. 2016-05-02 File:Pasunuru_Sreedhar_Babu.jpg
 952. 2016-03-11 File:D.S._Deekshith.jpg
 953. 2016-03-04 File:T._Kanakam.jpg
 954. 2016-03-03 File:Vijayadurga_as_Srikrishna_in_Sathi_Sakkubai_play.jpg
 955. 2016-03-03 File:Vijayadurga_as_Neela_in_Baktakannappa_play.jpg
 956. 2016-02-17 File:Nandi_Theatre_Festival-2015_Results_in_Sakshi.jpg
 957. 2016-02-17 File:Nandi_Theatre_Festival-2015_Results_in_Eenadu.jpg
 958. 2016-02-17 File:Nandi_Theatre_Festival-2015_Results_in_Andrajyothi.jpg
 959. 2016-02-17 File:Dana_Veera_Soora_Karna_Release_day._14th_Jan_1977._Naaz_theatre_Guntur.jpg
 960. 2016-02-13 File:Sirnapalli_Gadi.jpg
 961. 2016-02-11 File:Ravipudi_Venkatadri.jpg
 962. 2016-02-01 File:Juvvidi_Gowthamarao.jpg
 963. 2015-11-24 File:సుధామ.jpeg
 964. 2015-10-01 File:Padala_Balakotaiah.jpg
 965. 2015-09-13 File:Sathanand.jpg
 966. 2015-08-26 File:Anil_Dani_8.jpg
 967. 2015-08-26 File:Anil_Dani_11.jpg
 968. 2015-08-06 File:Kothapalli_Jayashankar.jpg
 969. 2015-08-03 File:ప్రియంవద.jpg
 970. 2015-07-28 File:Poolapitta_Cover_Photo.jpg
 971. 2015-07-28 File:Jwalinchina_Ragalu_Cover_Photo.jpg
 972. 2015-07-27 File:సంగం_లక్ష్మీబాయి.jpg
 973. 2015-07-23 File:Book_Relese_1.jpg
 974. 2015-07-15 File:నాగబాల_సురేష్_కుమార్.jpg
 975. 2015-07-15 File:Pamphlet_2.jpg
 976. 2015-07-15 File:Pamphlet_1.jpg
 977. 2015-07-15 File:Letter_Head.jpg
 978. 2015-06-30 File:Matti_Rathalu_Artiicle.jpg
 979. 2015-06-26 File:Pullela_Ramachandrudu.jpg
 980. 2015-05-26 File:Manorama.jpg
 981. 2015-05-25 File:పాలగుమ్మి_పద్మరాజు.jpg
 982. 2015-05-24 File:పర్సా_సత్యనారాయణ.jpg
 983. 2015-05-04 File:Mallesh_Balast.jpg
 984. 2015-05-04 File:Dasari_Narayana_Rao.jpg
 985. 2015-04-09 File:M_balaiah.jpg
 986. 2015-03-19 File:అనగనగా_కథలు_1.jpg
 987. 2015-03-19 File:Rakshitha_Suma_Sakshi.jpg
 988. 2015-03-19 File:Rakshitha_Suma_Namasthe_Telangana.jpg
 989. 2015-03-19 File:Rakshitha_Suma_Khammam_(2).jpg
 990. 2015-03-19 File:Rakshitha_Suma_Eeenadu_Hai_Bujji.jpg
 991. 2015-03-03 File:పరుచూరి_హనుమంతరావు.jpg
 992. 2015-02-27 File:Lopalimetlu_Book.jpg
 993. 2015-02-25 File:Divya_Bharathi.jpg
 994. 2014-12-04 File:Mamidi_Harikrishna.jpg
 995. 2014-11-01 File:సి.సి._రెడ్డి.jpg
 996. 2014-10-25 File:కలేకూరు_ప్రసాద్.jpg
 997. 2014-10-24 File:మొదటి_పురస్కారం.jpg
 998. 2014-09-04 File:Vaddadhi_Subbarayudu.tif
 999. 2014-08-30 File:Bipan_Chandra.jpg
 1000. 2014-08-23 File:Hari_Prasadarao.jpg
 1001. 2014-07-26 File:Book_Relese.jpg
 1002. 2014-07-26 File:Banglore_telugu_tejam_masapatrika.jpg
 1003. 2014-07-26 File:Andhrabhumi_weekly.jpg
 1004. 2014-06-14 File:Telangana_Shakunthala.jpg
 1005. 2014-06-11 File:George_Reddy.jpg
 1006. 2014-06-11 File:DSCF0287.JPG
 1007. 2014-06-11 File:Bhongir.jpg.jpg
 1008. 2014-06-11 File:Bhongir-fort.jpeg
 1009. 2014-04-25 File:భూమా_శోభా_నాగిరెడ్డి.jpeg
 1010. 2013-12-21 File:Venuvai_vachanu_bhuvananiki.jpg
 1011. 2013-12-21 File:Pavuraniki_panjaraniki.jpg
 1012. 2013-12-20 File:Padavoy_Bharatheeyuda.jpg
 1. 2021-07-12 File:Spirited-away-vintage-movie-poster-original-japanese-1-panel-20x29_8360248f-0be2-4314-af3f-8053c1239775.jpg, enwp నుండి సముచిత వినియోగం చేర్చాను

Rajasekhar1961 మార్చు

 1. 2014-11-10 File:Sushruta_Samhita.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను, పరిమాణం తగ్గించిన కూర్పు ఎక్కించాను

Rajashekar.oddem మార్చు

 1. 2018-01-07 File:Arunachalam_muruganatham.jpg, మూలం తెలియదు

Santhosh Panjala మార్చు

 1. 2016-08-28 File:Pokemon_Go.png, enwiki నుండి సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 1. 2013-12-26 File:విజయానికి_ఎనిమిది_సూత్రాలు.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను, పరిమాణం తగ్గించిన రూపం చేర్చాను

Valluri harika మార్చు

 1. 2015-03-10 File:Yoga_chatanya_prabha.PNG, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 1. 2013-12-20 File:Liberty_logo.gif, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 1. 2020-09-12 File:Jameelya_(జమీల్యా)_by_Chingiz_Aytmatov_(చింగిజ్_ఐత్‌మాతొవ్).jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను
 2. 2015-08-16 File:Still_from_seetamma_vaakitlo_sirimalli_chettu.png

కార్తీక రాజు మార్చు

 1. 2021-07-31 File:Allama_Prabhu.jpeg
 2. 2021-03-31 File:Balderbandi_Book.jpg
 3. 2019-05-29 File:MVS_0604.JPG
 4. 2019-05-29 File:FB_IMG_1552590341004.jpg
 5. 2018-08-07 File:Telangana_Thalli.jpg
 6. 2018-08-07 File:BVR_Chary.jpg
 7. 2017-11-17 File:Mohana_Bhogaraju.jpg
 8. 2017-11-16 File:Annaram_dargah2.jpg
 9. 2017-11-16 File:Annaram_dargah1.jpg
 10. 2017-11-16 File:Annaram_dargah.jpg
 11. 2017-10-09 File:Muccharla_Sathyanarayana.jpg
 12. 2017-10-02 File:A_part_from_Warangal_Fort-1.jpg
 13. 2017-08-22 File:Books_written_by_Prabhakar_Jaini.jpg
 14. 2017-08-21 File:Prabhakar_Jaini.jpg
 15. 2017-08-21 File:Amrapali_Kata-IAS_officer.jpg
 16. 2017-08-20 File:Prof._Hari_Shivakumar.jpg

దేవుడు మార్చు

 1. 2020-05-15 File:మైక్రోసాఫ్ట్_ఎడ్జ్_లోగో.jpeg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను

రహ్మానుద్దీన్ మార్చు

 1. 2019-04-01 File:P_ramachandrareddy.jpg
 2. 2019-04-01 File:G_narayana_rao.jpg
 3. 2015-07-11 File:School_of_Planning_and_Architecture_Vijayawada_Logo.jpg, సముచిత వినియోగం చేర్చాను

సుల్తాన్ ఖాదర్ మార్చు

 1. 2017-09-15 File:UngaralaRambabu.gif, సముచిత వినియోగం చేర్చాను

స్వరలాసిక మార్చు

 1. 2021-08-07 File:Adavilo_Anna_(1997).jpg
 2. 2021-07-25 File:Hyderabad_nizam_navabulu.jpg
 3. 2021-07-23 File:Adimakal_1969.jpg
 4. 2021-07-21 File:Khalaavathi.jpg
 5. 2021-07-20 File:Tenali_Ramakrishna_(1941)_Poster_Design.jpg
 6. 2021-07-20 File:Nenante_Nene.jpg
 7. 2021-07-20 File:Jebu_Donga_(1961).jpg
 8. 2021-07-20 File:Grama_Devathalu_(1968).jpg
 9. 2021-07-20 File:Gooduputani_(1972).jpg
 10. 2021-07-20 File:Challani_Needa_(1968).jpg
 11. 2021-07-20 File:Aadadhani_Adhrushtam.jpg
 12. 2021-07-14 File:Chowdeswari_temple.jpeg
 13. 2021-07-14 File:Chowdeswari_devi.jpeg
 14. 2021-06-20 File:Akka-Thammudu-1972.jpg
 15. 2021-06-17 File:Allari-Bava.jpg
 16. 2021-06-06 File:Anjali_i_love_you_dvd_cover.jpg
 17. 2021-05-29 File:MGR_in_Aasai_Mugam.jpg
 18. 2021-02-27 File:Nagamanisrinath.jpg
 19. 2021-02-17 File:Santhanam.jpg
 20. 2021-02-10 File:GN_Balasubramanian.jpg
 21. 2020-10-18 File:Stannshslogo.jpg
 22. 2020-09-18 File:Gajubommalu.jpg
 23. 2020-09-15 File:Moodilla-Mutchata.jpg
 24. 2020-08-31 File:Iruguporugu.jpg
 25. 2020-08-29 File:Yes_Nenante_Nene.jpg
 26. 2020-08-24 File:Dharmapatni_(1987_film).jpg
 27. 2020-08-18 File:Muhurtha_balam.jpg
 28. 2020-08-17 File:Prema-Yuddham.jpg
 29. 2020-08-15 File:Dham.jpg
 30. 2020-08-13 File:Naa_thammmudu_scene.jpg
 31. 2020-08-07 File:Sati_sumati.jpg
 32. 2020-07-31 File:Stree_janma.jpg
 33. 2020-06-27 File:Allari_pandavulu.jpg
 34. 2020-06-26 File:WTC_Logo.jpg
 35. 2020-06-26 File:Second_wtc_img4.jpg
 36. 2020-06-26 File:Second_wtc_img3.jpg
 37. 2020-06-26 File:Second_wtc_img2.jpg
 38. 2020-06-26 File:Second_wtc_img1.jpg
 39. 2020-06-23 File:Sipayi_chinnaya.jpg
 40. 2020-06-23 File:Bhagya_Devatha.jpg
 41. 2020-06-21 File:Stgcmd_logo.gif
 42. 2020-06-09 File:Ukkupidugu.jpg
 43. 2020-06-06 File:Happy_happy_gaa.jpg
 44. 2020-06-05 File:Vidhi-Vilaasam.jpg
 45. 2020-04-21 File:Akka_mogudu_chelleli_kapuram.gif
 46. 2020-04-16 File:Intidonga.jpg
 47. 2020-04-09 File:Gowthami_1987_film.jpg
 48. 2020-03-28 File:Appu_ceasi_pappu_kuudu2008.jpg
 49. 2020-03-10 File:Manavadostunnadu.jpg
 50. 2020-02-23 File:Kalimileamulu1.jpg
 51. 2020-02-04 File:Kaloji_rameswararao.jpg
 52. 2020-02-01 File:Anubandham_(1984_film).jpg
 53. 2019-11-13 File:Chitraa_(T.V.Raghavan).jpeg
 54. 2019-02-17 File:కథానాయకుడు1969.jpg
 55. 2019-01-25 File:Varakatnam.jpg
 56. 2019-01-25 File:Manchimitrulu.jpg
 57. 2018-11-29 File:Nkpt.jpg
 58. 2018-10-30 File:Panthalu_pattimpulu.jpg
 59. 2018-10-30 File:Maddali_krishnamurthy.jpg
 60. 2018-10-29 File:Bhalemonagadu.jpg
 61. 2018-10-28 File:Sudigundalu.jpg
 62. 2018-08-31 File:Gopikrishna_dancer.jpg
 63. 2018-08-08 File:Daruvuri_veeraiah.jpg
 64. 2018-08-06 File:Sambhosivasambho.jpg
 65. 2018-08-05 File:Devulapallikrishnasastrisign.jpg
 66. 2018-08-04 File:Budda_VengalaReddy.JPG
 67. 2018-04-26 File:Dbhpslogo.jpg
 68. 2018-04-19 File:Gangmaster_cover.jpg
 69. 2018-04-06 File:Subbu_telugu_movie.JPG
 70. 2018-04-01 File:Rendurelluaaru.jpg
 71. 2018-04-01 File:Pucha_poorananandam.jpg
 72. 2018-03-27 File:BandyopadhyayTarashankar.jpg
 73. 2018-03-25 File:Jamai_raja.jpg
 74. 2018-03-14 File:Nasdaq_logo.svg
 75. 2018-03-08 File:Anupama_Parameswaran.jpg
 76. 2018-03-06 File:Apoorva_raagangal.jpg
 77. 2018-02-05 File:Tholi-kodi-koosindi-1981.png
 78. 2018-02-02 File:Raktabamdham.jpg
 79. 2018-01-22 File:Badai_basavayya.jpg
 80. 2018-01-17 File:Nimajjanam.jpg
 81. 2018-01-16 File:Yugandhar.jpg
 82. 2018-01-16 File:Sri-Vinayaka-Vijayam.jpg
 83. 2018-01-15 File:Gorrepati_statue.jpg
 84. 2018-01-09 File:Bhimaraju.jpg
 85. 2018-01-04 File:Galivana.jpg
 86. 2018-01-04 File:Ceylon_Manohar.jpeg
 87. 2017-12-08 File:Tayaramma_Bangarayya.jpg
 88. 2017-12-03 File:Zakir_hussain.jpg
 89. 2017-10-11 File:Vooru_Manadira.png
 90. 2017-10-09 File:Bangaru_bata.jpg
 91. 2017-10-02 File:Ayudham-2003-DVD_cover.jpg
 92. 2017-09-28 File:Abusign.gif
 93. 2017-09-23 File:DVG.jpg
 94. 2017-09-18 File:Sanjeev_kumar_on_postage_stamp.jpg
 95. 2017-09-12 File:Panitheeratha_Veedu.jpg
 96. 2017-08-23 File:Pinjra.jpg
 97. 2017-08-20 File:Gayathri_poster.jpg
 98. 2017-08-20 File:Dikkatra_Parvathi_Poster_.jpg
 99. 2017-08-19 File:27down.jpg
 100. 2017-08-12 File:Sonar_kella.jpg
 101. 2017-06-21 File:Kaadu-DVDcover.jpg
 102. 2017-06-10 File:Bhanumathi_sign.jpg
 103. 2017-05-29 File:Chorus_1974_film.jpg
 104. 2017-05-16 File:Nirmalyam.jpg
 105. 2017-05-16 File:Modern_theatres_.jpg
 106. 2017-05-10 File:Samskaradvd.jpg
 107. 2017-05-07 File:Abachur_post_office.jpg
 108. 2017-05-05 File:Parinay.jpg
 109. 2017-05-03 File:Smita_in_stamp.jpg
 110. 2017-05-02 File:Smita_Patil.jpg
 111. 2017-04-23 File:Rameswari_Nehru.jpg
 112. 2017-04-17 File:Pakasala_poster.jpg
 113. 2017-04-12 File:Nindu-Manishi-1978.jpg
 114. 2017-04-09 File:Subhashini.jpg
 115. 2017-04-07 File:Patalam_pandu.png
 116. 2017-03-24 File:PR_n_VNR.jpg
 117. 2017-03-18 File:Akasam-Lo-Sagam.jpg
 118. 2017-03-10 File:Aarathi_kannada_actress.jpg
 119. 2017-02-22 File:Viswanathanaykudu.jpg
 120. 2017-02-20 File:Kalyani_1979.jpg
 121. 2017-02-05 File:Bangarubava.jpg
 122. 2017-01-15 File:KK_Sharma.jpg
 123. 2017-01-10 File:Juttu_narasimham.jpg
 124. 2017-01-09 File:Ahuthi.jpg
 125. 2016-12-24 File:Ananganagaa_oka_ammaayi.jpg
 126. 2016-12-24 File:ATHAPORU.jpg
 127. 2016-11-29 File:Balusign.jpg
 128. 2016-11-28 File:Ramalayam_(film).jpg
 129. 2016-11-27 File:Vani_dongalarani.jpg
 130. 2016-11-27 File:Nedurumallibkr.jpg
 131. 2016-11-27 File:Fareeduddin.jpg
 132. 2016-11-26 File:Tupaki_rangadu.jpg
 133. 2016-11-25 File:Mayabazar_adinene.jpg
 134. 2016-11-19 File:Gv_chalam_postage_stamp.jpg
 135. 2016-11-18 File:Pratikaram1969.jpg
 136. 2016-10-29 File:Iddaru_pellala_muddula_police.jpg
 137. 2016-10-26 File:Kotamraju.jpg
 138. 2016-10-25 File:Shavukaru.jpg
 139. 2016-10-25 File:Sati_tulasi_1959_film.jpg
 140. 2016-10-24 File:Viplavastree.jpg
 141. 2016-10-23 File:Samajam.jpg
 142. 2016-10-23 File:Pushpalatha.jpg
 143. 2016-10-23 File:Annacellelu.jpg
 144. 2016-10-21 File:Sridevi_as_child_artist.jpg
 145. 2016-10-21 File:Sampurnaramayanam.jpg
 146. 2016-10-20 File:Vijayalalita.jpg
 147. 2016-10-20 File:Radhammapelli.jpg
 148. 2016-10-20 File:Khaidibabai.jpg
 149. 2016-10-20 File:Jeevitarangam.jpg
 150. 2016-10-20 File:Galipatalu.jpg
 151. 2016-10-15 File:Narayanarao.jpg
 152. 2016-10-15 File:KANNAVARILLU.jpg
 153. 2016-10-15 File:Deepa.jpg
 154. 2016-10-14 File:Sanivarapu_subbarao.jpg
 155. 2016-10-13 File:Naaga-Devata-1986.jpg
 156. 2016-10-10 File:Seema.jpg
 157. 2016-10-10 File:N.Krishnamraju.jpg
 158. 2016-10-05 File:Jegantalu.jpg
 159. 2016-10-04 File:Hariscendrudu.jpg
 160. 2016-10-01 File:Sholay-poster.jpg
 161. 2016-09-30 File:Srikrishnapandavayuddham.jpg
 162. 2016-09-30 File:Pativrata.jpg
 163. 2016-09-30 File:Daivabalam.jpg
 164. 2016-09-27 File:Illantasandadi.jpg
 165. 2016-09-24 File:Puli_chesina_pelli.jpg
 166. 2016-09-22 File:Sommokadidisokokadidi.jpg
 167. 2016-09-22 File:Jayamala.jpg
 168. 2016-09-21 File:Tiger_productions.jpg
 169. 2016-09-21 File:Pellante_bhayam.jpg
 170. 2016-09-21 File:Karunamayudu.jpg
 171. 2016-09-21 File:Adiraju_veerabhadrarao.jpg
 172. 2016-09-20 File:Premamanasulu.jpg
 173. 2016-09-20 File:Nuvve.jpg
 174. 2016-09-20 File:NKR.jpg
 175. 2016-09-19 File:Postman_raju.jpg
 176. 2016-09-18 File:Bhayankara_gudhachari.jpg
 177. 2016-09-13 File:Manjubhargavi.jpg
 178. 2016-09-13 File:Devantakudu.jpg
 179. 2016-09-13 File:Darsanam.jpg
 180. 2016-09-08 File:Yodhana_yodhulu.jpg
 181. 2016-08-28 File:Ranisamyukta.jpg
 182. 2016-08-25 File:Adurti_sign.png
 183. 2016-08-24 File:Sanjivanirahasyam.jpg
 184. 2016-08-24 File:Anuraga-Bandham-1985.jpg
 185. 2016-08-23 File:Divakarla_venkatavadhani.jpg
 186. 2016-08-21 File:Vikramarka_vijayam.jpg
 187. 2016-08-21 File:Rangeli_raja.jpg
 188. 2016-08-21 File:Kattiki_kankanam.jpg
 189. 2016-08-21 File:Bhima_pratijna.jpg
 190. 2016-08-20 File:Vasantasena.jpg
 191. 2016-08-20 File:Vanasundari.jpg
 192. 2016-08-20 File:Srikrishna_mahima.jpg
 193. 2016-08-14 File:Raitukutumbam.jpg
 194. 2016-08-14 File:Monagadu_vastunnaadu_jagratha.jpg
 195. 2016-08-14 File:Candrakala.jpg
 196. 2016-08-13 File:Oke_raktam.jpg
 197. 2016-08-09 File:Paducupilla.jpg
 198. 2016-08-09 File:Meme_monagaallam.jpg
 199. 2016-08-07 File:Dubagunta_rosamma.jpg
 200. 2016-07-29 File:Challa_pichayasastri.jpg
 201. 2016-07-19 File:Mantripregada_b_rao.jpg
 202. 2016-06-30 File:Uggupaalu.jpg
 203. 2016-06-30 File:Aanandam.jpg
 204. 2016-06-29 File:Svarnapushpalu.jpg
 205. 2016-06-25 File:Singaari.jpg
 206. 2016-06-25 File:Chinnammakatha.jpg
 207. 2016-06-19 File:Chinnakodalu.jpg
 208. 2016-06-19 File:Athinti_kapuram.jpg
 209. 2016-06-18 File:Mugguru_kodukulu_(1952).jpg
 210. 2016-06-17 File:Srisadhana_patrika_book.jpg
 211. 2016-06-17 File:PravahinchePadalu.jpg
 212. 2016-06-17 File:OutofCoverageArea600.jpg
 213. 2016-06-17 File:Molakala_punnami.jpg
 214. 2016-06-17 File:Jumma.jpg
 215. 2016-06-04 File:Madhavi.jpg
 216. 2016-05-31 File:Sisindri_chitti_babu.jpg
 217. 2016-05-31 File:Raithubidda_1972.jpg
 218. 2016-05-23 File:Bharathi.jpg
 219. 2016-05-13 File:B_S_Rangaa.jpg
 220. 2016-05-12 File:Pandaribai.jpg
 221. 2016-05-07 File:Manchimanishi.jpg
 222. 2016-05-07 File:Dhanavantulu_gunavantulu.jpg
 223. 2016-05-07 File:Bssr.jpg
 224. 2016-05-06 File:Ettuku_Paiettu.jpg
 225. 2016-05-05 File:M_v_rajamma.jpg
 226. 2016-04-27 File:Radhakrishna_1978_telugufilm.jpg
 227. 2016-04-26 File:Taskara.jpg
 228. 2016-04-22 File:Rowdyrani.jpg
 229. 2016-04-21 File:Yuddham.jpg
 230. 2016-04-21 File:Tyagaraju.png
 231. 2016-04-21 File:Babulugadi_debba.jpg
 232. 2016-04-19 File:Tandavakrushnudu.jpg
 233. 2016-04-18 File:Mukyamantri.jpg
 234. 2016-04-17 File:Chukkallochandrudu.jpg
 235. 2016-04-15 File:IDOrakaM_ADO_rakaM.jpg
 236. 2016-04-11 File:Pragadakotayya.jpg
 237. 2016-04-10 File:Vadhuvarulu.jpg
 238. 2016-04-09 File:Indrudu_Chandrudu_-_1981.jpg
 239. 2016-04-09 File:Guppedumanasu.jpg
 240. 2016-04-04 File:Gokina_ramarao.jpg
 241. 2016-03-31 File:Allari_vayasu.jpg
 242. 2016-03-31 File:Allairipillalu.jpg
 243. 2016-03-31 File:AMMA_EVARIKAINAA_AMMA.jpg
 244. 2016-03-30 File:Shankuteerdham.jpg
 245. 2016-03-30 File:Seethe_ramudaithe.jpg
 246. 2016-03-30 File:Nindu_nurellu.jpg
 247. 2016-03-30 File:Dasatirigindi.jpg
 248. 2016-03-30 File:Andhala_Raasi.jpg
 249. 2016-03-27 File:Vattikuti_adinarayanarao.jpg
 250. 2016-03-27 File:Prema_Bandham_(_1976_).jpg
 251. 2016-03-27 File:Jebudonga.jpg
 252. 2016-03-27 File:Edurulenimanishi.jpg
 253. 2016-03-27 File:Dorababu.jpg
 254. 2016-03-27 File:Cikativelugulu.jpg
 255. 2016-03-27 File:Chanukya_Chandragupta.jpg
 256. 2016-03-27 File:Babu1975telugu_film.jpg
 257. 2016-03-27 File:Andamaina_anubhavam.jpg
 258. 2016-03-26 File:Rowdy.jpg
 259. 2016-03-26 File:Kanchanaganga.jpg
 260. 2016-03-23 File:Vetagadu.jpg
 261. 2016-03-23 File:Taxidriver.jpg
 262. 2016-03-23 File:Sannayi_appanna.jpg
 263. 2016-03-23 File:Meghasandesam.jpg
 264. 2016-03-23 File:Mahalakshmi1980.jpg
 265. 2016-03-23 File:Kotikokkadu.jpg
 266. 2016-03-23 File:Jeevitaratham.jpg
 267. 2016-03-23 File:Dharmacakram1980.jpg
 268. 2016-03-22 File:Urummadi_bratukulu.jpg
 269. 2016-03-22 File:Muddulakoduku.jpg
 270. 2016-03-22 File:Mavarimancitanam.jpg
 271. 2016-03-22 File:Mahanubhavudu.jpg
 272. 2016-03-22 File:Desamante_manushuloy.jpg
 273. 2016-03-22 File:Bangaru_chellelu.jpg
 274. 2016-03-22 File:Antuleani_vintakatha.jpg
 275. 2016-03-20 File:Palnati-Pourusham.jpg
 276. 2016-03-15 File:Gandhi_and_hn.jpg
 277. 2016-03-14 File:SARVADHIKARI.jpg
 278. 2016-03-14 File:Mangala_-_1951.jpg
 279. 2016-03-13 File:Kasulapurushottam.jpg
 280. 2016-03-13 File:AndhraNayakaSatakamu.jpg
 281. 2016-03-12 File:Sontavuru.jpg
 282. 2016-03-12 File:Penki_pilla.jpg
 283. 2016-03-12 File:Pellikuturu.jpg
 284. 2016-03-12 File:Paramanandayya_Sisyulu_-_1950.jpg
 285. 2016-03-12 File:Malathi.jpg
 286. 2016-03-12 File:Deeksha_-_1951.jpg
 287. 2016-03-12 File:Dasi52.jpg
 288. 2016-03-12 File:Asrushta_Deepudu.jpg
 289. 2016-03-11 File:Sahasavirudu.jpg
 290. 2016-03-11 File:Melukolupu.jpg
 291. 2016-03-11 File:Gaurimahatyam.jpg
 292. 2016-03-11 File:Cid56.jpg
 293. 2016-03-10 File:Rakta_Kanneru_-_1956.jpg
 294. 2016-03-10 File:Penki_Pellam.jpg
 295. 2016-03-10 File:Jayam_manade.jpg
 296. 2016-03-10 File:Ilavelupu56.jpg
 297. 2016-03-10 File:Chintamani-1956.png
 298. 2016-03-10 File:Charanadasi.jpg
 299. 2016-03-10 File:Bhakta_markandeya.jpg
 300. 2016-03-10 File:Balasanyasamma_Kadha_-_1956.jpg
 301. 2016-03-10 File:Amarajeevi56.jpg
 302. 2016-03-08 File:Karna_1964.jpg
 303. 2016-03-08 File:Inti_Donga_-_1964.jpg
 304. 2016-03-08 File:Addala_Meda_1964.jpg
 305. 2016-03-07 File:పరదేశి.jpg
 306. 2016-03-07 File:Tandri_-_1953_Dubb.jpg
 307. 2016-03-07 File:Prapancam.jpg
 308. 2016-03-07 File:Paropakaram.jpg
 309. 2016-03-07 File:Laxmi_-_1953_-_POSTER.jpg
 310. 2016-03-07 File:Kodarikam_(_1953_).jpg
 311. 2016-03-07 File:Kanna_Talli_-_1953_.jpg
 312. 2016-03-07 File:Jaganmohini_-_1951.jpg
 313. 2016-03-07 File:Gumasta.jpg
 314. 2016-03-07 File:Chuttalunnaru_Jagratha.jpg
 315. 2016-03-07 File:Ammalakkalu_-_1953.jpg
 316. 2016-03-06 File:Urvasinivenapreyasi.jpg
 317. 2016-03-06 File:Toorpuvellerailu.jpg
 318. 2016-03-06 File:Sampoorna_ramayanam.jpg
 319. 2016-03-06 File:Sabhashraja.jpg
 320. 2016-03-06 File:Missamma_1.jpg
 321. 2016-03-06 File:Joodagadu.jpg
 322. 2016-03-06 File:Ismat_chugtai.jpg
 323. 2016-03-06 File:Doraswamy.jpg
 324. 2016-03-05 File:Todu_Dongalu.jpg
 325. 2016-03-05 File:Rohini.jpg
 326. 2016-03-05 File:Rani_Rangamma.jpg
 327. 2016-03-05 File:Rakta_Sambandham.jpg
 328. 2016-03-05 File:Rajupeda.jpg
 329. 2016-03-05 File:Rajaguruvu.jpg
 330. 2016-03-05 File:Pempudukoduku.jpg
 331. 2016-03-05 File:Peketi.jpg
 332. 2016-03-05 File:Peddamanushulu.jpg
 333. 2016-03-05 File:Parivartana-1954.jpg
 334. 2016-03-05 File:Manohara.jpg
 335. 2016-03-05 File:Magopi.jpg
 336. 2016-03-05 File:Jataka_Phalam.jpg
 337. 2016-03-05 File:Eedi_Nijam.jpg
 338. 2016-03-05 File:Bangarupapa4.jpg
 339. 2016-03-04 File:Satisakkubai1954.jpg
 340. 2016-03-03 File:Gowravamu_-_1974.jpg
 341. 2016-03-03 File:Goppinti_Ammai.jpg
 342. 2016-03-03 File:Antha_Mana_Manchike_-_1972.jpg
 343. 2016-03-03 File:Anta_Peddale.jpg
 344. 2016-03-03 File:Aakali_-_1952.jpg
 345. 2016-03-03 File:ADAVI_YODHUDU.jpg
 346. 2016-03-02 File:Paruchuri_rajaram.jpg
 347. 2016-03-02 File:Geetha_-_1973.jpg
 348. 2016-03-02 File:AADADI_GADAPADATITE.jpg
 349. 2016-03-01 File:Katakatalarudrayya.jpg
 350. 2016-03-01 File:Appagintalu.jpg
 351. 2016-03-01 File:Annapoorna.jpg
 352. 2016-03-01 File:Annadammulu.jpg
 353. 2016-03-01 File:Ankitham.jpg
 354. 2016-03-01 File:Angadibomma.jpg
 355. 2016-03-01 File:Andaman_Ammai.jpg
 356. 2016-03-01 File:Ammayi_Pelli.jpg
 357. 2016-03-01 File:Amma_Maata.jpg
 358. 2016-03-01 File:Amarasilipi_Jakkanna.jpg
 359. 2016-03-01 File:Allude_Menalludu.jpg
 360. 2016-03-01 File:Abhimanam.jpg
 361. 2016-03-01 File:AMARAKAVI.jpg
 362. 2016-02-28 File:Manasumangalyam.jpg
 363. 2016-02-28 File:Drohi.jpg
 364. 2016-02-28 File:Attagarukottakodalu.jpg
 365. 2016-02-28 File:Anuragam.jpg
 366. 2016-02-28 File:Anumanam.jpg
 367. 2016-02-28 File:Anubmadhaalu.jpg
 368. 2016-02-28 File:Anubhavinchu_Raja_Anubhavinchu.jpg
 369. 2016-02-28 File:Anaganaga.jpg
 370. 2016-02-28 File:Agnipariksha.jpg
 371. 2016-02-28 File:Aggiveerudu.jpg
 372. 2016-02-28 File:Adrushtadevata.jpg
 373. 2016-02-27 File:Tallibiddalu.jpg
 374. 2016-02-27 File:Sritirupatammakatha.jpg
 375. 2016-02-27 File:Sowbhagyavati.jpg
 376. 2016-02-27 File:Somavaravratamahatyam.jpg
 377. 2016-02-27 File:Pulamala.jpg
 378. 2016-02-27 File:Preamajeavulu.jpg
 379. 2016-02-27 File:Papalabhairavudu.jpg
 380. 2016-02-27 File:Paccanisamsaram.jpg
 381. 2016-02-27 File:Mattilomanikyam.jpg
 382. 2016-02-27 File:Mamakaaram.jpg
 383. 2016-02-27 File:Maharathi_karna.jpg
 384. 2016-02-27 File:Kashtasukhalu.jpg
 385. 2016-02-27 File:Amulya_Kanuka.jpg
 386. 2016-02-27 File:Amayakudu.jpg
 387. 2016-02-27 File:Acchi_venugopalacharyulu.jpg
 388. 2016-02-23 File:Lingayya.jpg
 389. 2016-02-21 File:Vaddepalli_krishna.jpg
 390. 2016-02-21 File:Pradeepshakti.jpg
 391. 2016-02-19 File:Bhallam_s.raju.jpg
 392. 2016-02-16 File:Trcsastry.jpg
 393. 2016-02-14 File:GopalamKB.jpg
 394. 2016-02-13 File:Mlnrao.jpg
 395. 2016-02-07 File:D.Ramalingam.jpg
 396. 2016-02-04 File:Nanumasaswamy.jpg
 397. 2016-02-02 File:Vajikasa.jpg
 398. 2016-01-30 File:Gtreddy.jpg
 399. 2016-01-30 File:Chandratheartist.jpg
 400. 2016-01-29 File:Bidriware.gif
 401. 2016-01-28 File:Jaipur_foot.jpg
 402. 2016-01-26 File:ZT_negro.jpg
 403. 2016-01-26 File:YEDIDA_KAMESWARA_RAO.jpg
 404. 2016-01-23 File:Soggade.jpg
 405. 2016-01-22 File:Pelladebomma.jpg
 406. 2016-01-19 File:Pavalasyamala.jpg
 407. 2016-01-18 File:Sangeetha_film_actress.jpg
 408. 2016-01-18 File:Sangeeta.jpg
 409. 2016-01-17 File:Expressraja.jpg
 410. 2016-01-16 File:Chivukula.jpg
 411. 2016-01-15 File:Sivamettinasatyam.jpg
 412. 2016-01-14 File:Killing_veerappan.jpg
 413. 2016-01-05 File:Kakani_venkataratnam.jpg
 414. 2016-01-04 File:Onavasign.jpg
 415. 2015-12-31 File:Adivishnu_sign.jpg
 416. 2015-12-31 File:Adivishnu.jpg
 417. 2015-12-27 File:Vandemataram.jpg
 418. 2015-12-27 File:Sikhsa.jpg
 419. 2015-12-25 File:Kaliyuga_stree.jpg
 420. 2015-12-24 File:Bidalapatlu.jpg
 421. 2015-12-21 File:Halam.jpg
 422. 2015-12-19 File:Ranganathnadata.jpg
 423. 2015-12-18 File:Vadlamani.jpg
 424. 2015-12-18 File:Santosham55.jpg
 425. 2015-12-14 File:Rasamayi.jpg
 426. 2015-12-12 File:Hantakulostunnaaru_jagarta.jpg
 427. 2015-12-11 File:Pandantijivitham.jpg
 428. 2015-12-10 File:Nanjangud_toothpowder.jpg
 429. 2015-12-09 File:Andhra_saraswata_parishad.jpeg
 430. 2015-12-06 File:Marri_Chenna_Reddy.jpg
 431. 2015-12-06 File:Jjsastry.png
 432. 2015-12-06 File:Bvr.jpg
 433. 2015-12-03 File:Mario_miranda.jpg
 434. 2015-12-02 File:SivakeaSavaM.jpg
 435. 2015-11-29 File:Kottapalli_veerabhadrarao.jpg
 436. 2015-11-28 File:Ande_narayanaswamy.jpg
 437. 2015-11-27 File:Yerra_Nayudu.jpg
 438. 2015-11-27 File:Avnayudu.jpg
 439. 2015-11-19 File:Tksk_logo.jpg
 440. 2015-11-19 File:Logo_tksb.jpg
 441. 2015-11-12 File:Konduri_vr_acharyulu.jpg
 442. 2015-11-11 File:Rvkm_suryarao.jpg
 443. 2015-11-07 File:Vajjhala_sitaramasastry.jpg
 444. 2015-11-07 File:Bvrao.jpg
 445. 2015-11-03 File:Puripanda.jpg
 446. 2015-11-03 File:Kottabhavayyachowdari.jpg
 447. 2015-11-03 File:Bandarutammayya.jpg
 448. 2015-11-02 File:Jamili_nammalvar_sign.jpg
 449. 2015-11-02 File:Jamili_nammalvar.jpg
 450. 2015-11-01 File:Boddupalli_purushottam.jpg
 451. 2015-10-27 File:Yasasvi.jpg
 452. 2015-10-27 File:Gooty_ramakrishna.JPG
 453. 2015-10-25 File:Vkadinarayanareddy.jpg
 454. 2015-10-25 File:Krishnaprema1943.jpg
 455. 2015-10-23 File:Vamurthy.jpg
 456. 2015-10-19 File:Parisodana.jpg
 457. 2015-10-16 File:Ssrao.jpg
 458. 2015-10-16 File:DhUlipaala_srm.jpg
 459. 2015-10-13 File:Vvl.jpg
 460. 2015-10-13 File:Intikodalu.jpg
 461. 2015-10-11 File:Rsramulu.jpg
 462. 2015-09-20 File:G.s.sharma.jpg
 463. 2015-09-20 File:Ayachitam_sign.jpg
 464. 2015-09-20 File:A.nateswara_sarma.jpg
 465. 2015-09-12 File:Cvss.jpg
 466. 2015-09-11 File:Chukkapallipitchaiah.jpg
 467. 2015-09-04 File:Vmrao.jpg
 468. 2015-08-30 File:Mullapudi_timmaraju.jpg
 469. 2015-08-29 File:UdyogamkOsam.jpg
 470. 2015-08-28 File:Lohakaravruttipadakosam.jpg
 471. 2015-08-19 File:Raituneastam.jpg
 472. 2015-08-19 File:Prakruthinestam.jpg
 473. 2015-08-19 File:Pasuneastam.jpg
 474. 2015-07-11 File:Telusuna.png
 475. 2015-07-11 File:Peddinti.jpg
 476. 2015-07-10 File:ముద్దంశెట్టి_హనుమంతరావు.jpeg
 477. 2015-05-02 File:Oasastry.jpg
 478. 2015-04-28 File:Pjsomireddy.jpg
 479. 2015-04-27 File:Pellakurusign.jpg
 480. 2015-04-25 File:Idikadumugimpu.jpg
 481. 2015-04-18 File:Palladurgaiah.jpg
 482. 2015-04-17 File:Hayagrivachari.jpg
 483. 2015-04-15 File:Attalurisign.jpg
 484. 2015-04-14 File:Raavisastrisign.jpg
 485. 2015-04-14 File:Puranamsign.jpg
 486. 2015-04-14 File:Nerellasign.jpg
 487. 2015-04-14 File:Nanduriramamohanaraosign.jpg
 488. 2015-04-14 File:Dvivedulavisalakshisign.jpg
 489. 2015-04-14 File:Burgularanganatharaosign.jpg
 490. 2015-04-14 File:Abkprasadsign.jpg
 491. 2015-04-13 File:Maraakrusaasign.jpg
 492. 2015-04-13 File:Budarajusign.jpg
 493. 2015-04-12 File:Varada.jpg
 494. 2015-04-12 File:Mamidipudivrsign.jpg
 495. 2015-04-11 File:Brdas.jpg
 496. 2015-04-04 File:Gangireddu_కావ్యం.jpg
 497. 2015-03-30 File:Premakiritam.jpg
 498. 2015-03-30 File:Preamanandalahari.jpg
 499. 2015-03-29 File:Bangarimama.jpg
 500. 2015-03-22 File:Pellitambulam.jpg
 501. 2015-03-22 File:Padandi_munduku.jpg
 502. 2015-03-22 File:Khaidi_kannayya.jpg
 503. 2015-03-22 File:Galimedalu.jpg
 504. 2015-03-18 File:Sadarama.jpg
 505. 2015-03-16 File:Rkpsign.jpg
 506. 2015-03-15 File:Pragati.jpg
 507. 2015-03-09 File:Picture_425.jpg
 508. 2015-03-04 File:Maanavajeevitam.jpg
 509. 2015-03-04 File:Devadattam_logo.jpg
 510. 2015-03-02 File:శార్వరి.tiff
 511. 2015-03-01 File:Kasireddy.jpg
 512. 2015-02-17 File:Divyavani.jpg
 513. 2015-02-03 File:M.Santhappa.jpg
 514. 2015-02-02 File:Antati_narasimham.jpg
 515. 2015-01-22 File:Netinizam1.jpg
 516. 2015-01-21 File:Andhrajyotiweekly.jpg
 517. 2015-01-18 File:Vijnanajyoti.jpg
 518. 2015-01-18 File:Telugu_bhashapatrika1.jpg
 519. 2015-01-18 File:Telugu_bhashapatrika.jpg
 520. 2015-01-18 File:Prajasahiti.jpg
 521. 2015-01-17 File:Andhrajanata.jpg
 522. 2015-01-16 File:Paturi_nagabhushanam.jpg
 523. 2015-01-16 File:Grandhalyasarvasvam.jpg
 524. 2015-01-09 File:Jagati.jpg
 525. 2014-12-31 File:Avr.JPG
 526. 2014-12-29 File:Srilekhalogo.jpg