వికీపీడియా:బొమ్మల నిర్వహణ/non-free no-template-NFUR before 20131119

 • non-free no-rationale before WP:FUW activation on 2022-03-01
 • Total files 2090
 • Click on user to goto user section for file details
 • Add your work/review comments such as "added NFUR template", "added PD-India", "found enwiki textual NFUR", "deleted as no longer in use", "replaced usage with copyright free file" prefixing with a comment and space (", ") at the end of the line.
Sl.No uploader filecount
1 కాసుబాబు 409
2 K.Venkataramana 365
3 Rajasekhar1961 244
4 సుల్తాన్ ఖాదర్ 227
5 Vu3ktb 151
6 Veera.sj 138
7 B.K.Viswanadh 83
8 Bojja 76
9 వైజాసత్య 73
10 Mukteshvari 60
11 కిరణ్మయి 24
12 PAPA RAO KVSKS 21
13 Palagiri 20
14 Gsnaveen 17
15 Chaduvari 15
16 Sai2020 13
17 Pranayraj1985 13
18 Srinivasa 10
19 S172142230149 10
20 Pidarah 10
21 Kiranc 9
22 Chavakiran 9
23 Veera Narayana 8
24 పోటుగాడు 7
25 Alakapudi 7
26 Praveen Illa 6
27 AngajalaARS 6
28 Trivikram 5
29 ఐ ప్రవీణ్ 4
30 Svrangarao 4
31 Maddinapudi 4
32 JVRKPRASAD 4
33 రవిచంద్ర 3
34 Varmadatla 3
35 వికటకవి 2
36 భూపతిరాజు రమేష్ రాజు 2
37 చింతు 2
38 గండర గండడు 2
39 Naveen Kumar2510 2
40 Mpradeep 2
41 Japes 2
42 Abbu 2
43 చైతన్య 1
44 చంద్రశేఖర్ 1
45 YVSREDDY 1
46 Vaasu1985 1
47 Sodhana 1
48 Seshagirirao 1
49 Rkt69 1
50 Ramesh Ramaiah 1
51 Prashanth.sandri 1
52 Ngopikrishna 1
53 Nawin 1
54 KALA INDRAKANTI 1
55 C.Chandra Kanth Rao 1
56 C C K C~tewiki 1
57 Avbmk 1
58 Alamandrax 1


 1. 2007-03-30 File:Sacets.jpg
 2. 2007-03-13 File:Nanda.jpg
 1. 2009-11-12 File:Joker567.jpg
 2. 2009-11-11 File:Kotaprasad5.jpg
 3. 2009-11-11 File:Imagename.jpg
 4. 2009-11-11 File:Alian88.jpg
 5. 2009-11-10 File:Kottimeera.jpg
 6. 2009-11-10 File:Chicken65n.jpg
 7. 2009-11-08 File:Vegmachurian_recipe.jpg
 1. 2007-02-16 File:శివుని_పటము.jpg
 1. 2012-01-01 File:Vennello_Aadapilla.jpg
 2. 2012-01-01 File:Ramaneeyam.jpg
 3. 2012-01-01 File:Maidanam.chalam.jpeg
 4. 2012-01-01 File:Kamasutraposter.jpg
 5. 2012-01-01 File:Hatha_yoga_pradipika.jpg
 6. 2012-01-01 File:All_India_Adukkuthinevalla_Mahasabha.jpg
 1. 2008-12-04 File:Ims.jpeg.jpg
 1. 2013-09-29 File:Gidugu_ramamurti_book-_sahitya_vyasalu_001.jpg
 2. 2013-09-01 File:Korrapati_gangadhara_rao's_pending_file_-_drama.JPG
 3. 2013-08-31 File:Korrapati_gangadhara_rao's_radhachakralu_-_drama.JPG
 4. 2013-08-29 File:Mahamaya_-_telugu_novel_cover_page.jpg
 5. 2013-07-04 File:Evarikee_talavanchaku-apj_abdul_kalam_001.jpg
 6. 2013-04-27 File:Maheedhara_ramamohanarao_novel_cover_page_kollayi_kattitenemi_001.jpg
 7. 2013-03-28 File:Malladi_novel-Mandakini_Coverpage_001.jpg
 8. 2013-03-15 File:Kota_sattema_temple-_Timmarajupalem_village-w.g.dt.jpg
 9. 2012-10-11 File:Sripadha_rajaraju_novel_cover_page.JPG
 10. 2012-06-12 File:Kalipatnam_Ramarao_ragamayi_novel_cover_page.JPG
 11. 2009-07-05 File:Aadi_movie_still.png
 12. 2009-06-23 File:Suvarnasundari-movie-still-1.jpg , PD-India updated
 13. 2009-06-23 File:Pelli-chesi-choodu-movie-still-2.jpg , PD-India updated
 14. 2009-06-23 File:Pelli-chesi-choodu-movie-still-1.jpg , PD-India updated
 15. 2009-05-20 File:Suvarna-sundari-1.jpg , PD-India updated
 16. 2009-05-20 File:Gunasundari-katha-3.jpg , PD-India updated
 17. 2009-05-20 File:Gunasundari-katha-2.jpg , PD-India updated
 18. 2009-05-20 File:Gunasundari-katha-1.jpg , PD-India updated
 19. 2009-04-30 File:Vlcsnap-168885.png
 20. 2009-04-30 File:Vlcsnap-167609.png
 21. 2009-04-30 File:Attili-sattibaabu.jpg
 22. 2009-04-30 File:Attili-sattibaabu-1.jpg
 23. 2009-04-17 File:Adi-cinima-stil.jpg
 24. 2009-01-09 File:Ramakrusna-prabha-2.jpg
 25. 2009-01-09 File:Ramakrusna-prabha-1.jpg
 26. 2008-12-24 File:Srisailaprabha-coverpage1.jpg
 27. 2008-12-03 File:The_Gest_novel_cover_page.jpg
 28. 2008-07-14 File:Yashovati-visvanadh_novel.jpg
 29. 2008-07-08 File:Vivaham-_chalam_novel.jpg
 30. 2008-07-08 File:Chivaraku_migiledi-buchhibabu_novel.jpg
 31. 2008-06-25 File:Vamsi_novel-manchu_pallaki.jpg
 32. 2008-06-12 File:Savirahe-malladi_novel.jpg
 33. 2008-06-12 File:Duppatlo_minnagu.jpg
 34. 2008-06-12 File:Chalam-novel-premalekalu..jpg
 35. 2008-05-19 File:Malladi_novel-ushh_gup_chup.jpg
 36. 2008-05-14 File:Viswanadha_novel-veyipadagalu.jpg
 37. 2008-05-02 File:Veyipadagalu.jpg
 38. 2008-05-02 File:Jeevadhaara.jpg
 39. 2008-05-01 File:Baarishtar_paarvateesam.jpg
 40. 2008-02-11 File:Image_of_Photoshop_-7.jpg
 41. 2008-01-24 File:Bhakta_prahladha.png
 42. 2008-01-24 File:Bhakta_prahladha-6.png
 43. 2008-01-23 File:Bhakta_prahladha-5.png
 44. 2008-01-23 File:Bhakta_prahladha-4.png
 45. 2008-01-23 File:Bhakta_prahladha-3.png
 46. 2008-01-23 File:Bhakta_prahladha-1.png
 47. 2008-01-22 File:Pellikoduku-5.jpg
 48. 2008-01-22 File:Pellikoduku-4.jpg
 49. 2008-01-22 File:Pellikoduku-3.jpg
 50. 2008-01-22 File:Pellikoduku-2.jpg
 51. 2008-01-22 File:Pellikoduku-1.jpg
 52. 2007-12-09 File:MAYABAJAR-5.jpg
 53. 2007-12-09 File:MAYABAJAR-3.jpg
 54. 2007-12-09 File:MAYABAJAR-2.jpg
 55. 2007-12-09 File:MAYABAJAR-1.jpg
 56. 2007-12-08 File:RAMADASU-9.jpg
 57. 2007-12-08 File:RAMADASU-8.jpg
 58. 2007-12-08 File:RAMADASU-7.jpg
 59. 2007-12-08 File:RAMADASU-11.jpg
 60. 2007-12-08 File:RAMADASU-10.jpg
 61. 2007-12-06 File:RAMADASU-6.jpg
 62. 2007-12-06 File:RAMADASU-5.jpg
 63. 2007-12-06 File:RAMADASU-3.jpg
 64. 2007-12-06 File:RAMADASU-1.jpg
 65. 2007-11-12 File:Panduranga_Mahatyam-4.jpg , PD-India updated
 66. 2007-11-12 File:Panduranga_Mahatyam-2.jpg , PD-India updated
 67. 2007-11-12 File:Panduranga_Mahatyam-1.jpg , PD-India updated
 68. 2007-10-30 File:VARASUDOCHHADU.jpg
 69. 2007-10-30 File:AITE-4.jpg
 70. 2007-10-30 File:AITE-2.jpg
 71. 2007-10-29 File:DESAMUDURU-3.jpg
 72. 2007-10-29 File:DESAMUDURU-2.jpg
 73. 2007-10-29 File:DESAMUDURU-1.jpg
 74. 2007-10-29 File:AITE-1.jpg
 75. 2007-10-27 File:Gurukanth_3.jpg
 76. 2007-10-27 File:Gurukanth_2.jpg
 77. 2007-10-27 File:Gurukanth_1.jpg
 78. 2007-10-22 File:Kadhakeli.jpg
 79. 2007-10-17 File:Parnasala.jpg
 80. 2007-10-17 File:Meena.jpg
 81. 2007-10-17 File:Keertikireetalu.jpg
 82. 2007-10-15 File:Vijayaniki_aidumetlu.jpg
 83. 2007-10-11 File:Antarmukam.jpg
 1. 2010-07-01 File:Tv5_logo.jpg
 2. 2008-08-12 File:Abhinav_Bindra_Olympicgold.jpg
 3. 2008-07-31 File:Ramakrishna_math_Emblem.jpg
 4. 2008-07-31 File:Rajiv_Gandhi.gif
 5. 2008-07-29 File:Mahesh_Yogi_Time_cover.jpg
 6. 2008-07-29 File:Dr_p_Venugopal_cu.jpg
 7. 2008-07-25 File:Ilayaraja_cu.JPG
 8. 2008-07-19 File:Tdplogo.jpg
 9. 2008-07-19 File:NTR_ph_cu.jpg
 10. 2008-07-19 File:NTR_Stamp.jpg
 11. 2008-07-18 File:Sathya_Sai_baba.jpg
 12. 2008-07-18 File:Kakarla_Subbarao_cu.jpg
 13. 2008-07-17 File:Sunil_mittal_cu.jpg
 14. 2008-07-12 File:Yandamuri_cu_ps.JPG
 15. 2008-07-12 File:Kviswanath_cu.jpg
 16. 2008-07-11 File:Myname_Rajanikanth_bookcover.jpg
 17. 2008-07-08 File:Tirumala_temple.jpg
 18. 2008-07-08 File:TTD_dalitagovindam.jpg
 19. 2008-07-08 File:TTD_annadanam.jpg
 20. 2008-07-08 File:Srivari_abharanalu.jpg
 21. 2008-07-08 File:Srinivasudu_wth_arnaments.jpg
 22. 2008-07-08 File:Puskarini_Tank_tirumala1.jpg
 23. 2008-07-05 File:Sitara_cover.jpg
 24. 2008-06-28 File:Manekshaw_wife_Silloo.jpg
 25. 2008-06-28 File:Manekshaw_Soldiering_with_Dignity_biography_book_cover.jpg
 26. 2008-06-28 File:Maneksa_Leadership_cover.gif
 27. 2008-06-28 File:Field_marshal_sam_manekshaw.jpg
 28. 2008-06-25 File:Mallikarjuna_Rao_cu.jpg
 29. 2008-06-21 File:Sirika_kolanu_chinnadi_book_cover.jpg
 30. 2008-06-21 File:Samagra_Andhra_sahityam_4_Arudra_book_cover.jpg
 31. 2008-06-21 File:Samagra_Andhra_sahityam_3_Arudra_book_cover.jpg
 32. 2008-06-21 File:Samagra_Andhra_sahityam_2_Arudra_book_cover.jpg
 33. 2008-06-21 File:Ramuduki_sita_emaoutundi_book_cover.jpg
 34. 2008-06-21 File:Konalamma_padaalu_book_cover.jpg
 35. 2008-06-21 File:Gudilo_sex_book_cover.jpg
 36. 2008-06-21 File:Arudra_cine_geetaalu_5_book_cover.jpg
 37. 2008-06-21 File:Arudra_cine_geetaalu_4_book_cover.jpg
 38. 2008-06-21 File:Arudra_cine_geetaalu_3_book_cover.jpg
 39. 2008-06-17 File:Nagabyrava_koteswararao_cu.jpg
 40. 2008-06-14 File:Dasavataram_poster.jpg
 41. 2008-06-13 File:MS_a_life_in_Music_book_cover.jpg
 42. 2008-06-11 File:Seetarama_sastry_ms.jpg
 43. 2008-06-11 File:Seetarama_sastry_cu.jpg
 44. 2008-06-11 File:Manasu_gati_inte_cover.jpg
 45. 2008-06-10 File:Padma_vibhushan_award.jpg
 46. 2008-06-10 File:Padma_bhushan_award.jpg
 47. 2008-06-09 File:Sitaram_pattabisekam.gif
 48. 2008-06-09 File:Saraswatidevi.gif
 49. 2008-06-09 File:Ramayanam_panel.gif
 50. 2008-06-09 File:Namaskaaram.gif
 51. 2008-06-09 File:Kuchipudi.gif
 52. 2008-06-09 File:Krishna.gif
 53. 2008-06-09 File:Gangavataranam.gif
 54. 2008-06-09 File:Dari_vidumu_krishnaa.gif
 55. 2008-06-09 File:Budugu.png
 56. 2008-06-09 File:Bapu_girl.png
 57. 2008-06-04 File:Spb_singing_autograph.jpg
 58. 2008-06-03 File:MVRaghu_sitaara_working_still.jpg
 59. 2008-05-31 File:Raghu_cameraman.jpg
 60. 2008-04-09 File:Thomas_knoll_photoshop_creater.jpg
 61. 2008-04-09 File:Photoshop_vers_11_CS3.jpg
 62. 2008-04-09 File:Photoshop_ver_9_CS_2.png
 63. 2008-04-09 File:Photoshop_ver_8_CS.png
 64. 2008-04-09 File:Photoshop_ver_6.png
 65. 2008-04-09 File:Photoshop_ver_5_5.png
 66. 2008-04-09 File:Photoshop_ver_5.png
 67. 2008-04-09 File:John_knoll_photoshop_creater2.jpg
 68. 2008-04-09 File:304.png
 69. 2008-04-09 File:250.png
 70. 2008-04-09 File:107-mac.png
 71. 2008-04-09 File:063-mac.png
 72. 2008-03-21 File:Sobhanbabu_CU.jpg
 73. 2008-03-19 File:Imax3dcamera.png
 74. 2008-03-18 File:SOHO_EIT_ultraviolet_corona_image.gif
 75. 2008-03-10 File:Photoshop_CS3_Smart_Layers.png
 76. 2008-03-01 File:Adobe_Photoshop_CS3_Extended_retail_box.jpg

C C K C~tewiki మార్చు

 1. 2011-02-22 File:AARTHI_AGARWAL.jpg

C.Chandra Kanth Rao మార్చు

 1. 2008-09-17 File:T.Devender_Gaud_01.JPG
 1. 2007-01-09 File:Rupees1000.jpg
 2. 2007-01-09 File:Languagepanel.jpg
 3. 2007-01-09 File:5rupees.png
 4. 2007-01-09 File:50Rupees.png
 5. 2007-01-09 File:500Rupees.png
 6. 2007-01-09 File:20Rupees.png
 7. 2007-01-09 File:10rupees.png
 8. 2007-01-06 File:OngoluGittalu.jpg
 9. 2007-01-06 File:OngoluGitta.jpg
 10. 2007-01-06 File:OngoluAavu.jpg
 11. 2007-01-05 File:Rupee_One_-_Obverse.jpg
 12. 2007-01-05 File:Rupee1917.jpg
 13. 2007-01-05 File:In2av.jpg
 14. 2007-01-05 File:French1rupee.jpg
 15. 2005-10-01 File:Srisri.jpg
 1. 2011-05-10 File:Agnimala.jpg
 2. 2011-04-11 File:ChineseBeauty.jpg
 3. 2011-03-16 File:Chidvilaasam.jpg
 4. 2011-03-15 File:Andamaina_Jeevitam.jpg
 5. 2008-12-02 File:VolgaToGanga_telugu_cover.jpg
 6. 2006-11-18 File:Teblog.JPG
 7. 2006-01-22 File:ETV2.jpg
 8. 2005-12-26 File:Bhanumati_couple.jpg
 9. 2005-12-26 File:Bhanumati.jpg
 1. 2007-06-13 File:Lingamoorti2.JPG
 2. 2007-06-13 File:Lingamoorti.JPG
 3. 2007-03-29 File:VEdaaMtaM_rAghavaiah.jpg
 4. 2007-03-23 File:Raitu_Bidda_Still.JPG , PD-India updated
 5. 2007-03-23 File:Kosaraju.JPG
 6. 2007-03-23 File:Dukkipati.jpg
 7. 2007-03-15 File:Gunasundari-katha.jpg
 8. 2007-03-15 File:Bhakta-potana.jpg
 9. 2007-03-14 File:Vemuri_gaggayya_in_savitri.jpg
 10. 2007-03-14 File:K_V_Reddy.JPG
 11. 2007-03-12 File:Vemuri_gaggayya.jpg
 12. 2007-03-10 File:K_V_Chalam.JPG
 13. 2007-03-08 File:Sukhadukhalu.jpg
 14. 2007-03-06 File:Swargaseema.jpg
 15. 2007-03-02 File:Okkadunnadu_poster.jpg
 16. 2007-02-27 File:Pendyaala.JPG
 17. 2007-02-19 File:NaagabhooShaNaM.JPG
 1. 2012-01-27 File:Jvrkp.vja.ap.YjgnOpavIta_tatvadarSanamu.jpg
 2. 2012-01-27 File:Jvrkp.vja.ap.SakaladEvataa_poojaavidhaanam.jpg
 3. 2012-01-27 File:Jvrkp.vja.ap.Kathapushakarani-II_part.jpg
 4. 2012-01-27 File:Jvrkp.vja.ap.Cilukooru_tirugubaaTu.jpg
 1. 2005-11-19 File:DayanandSaraswati_Stamp.jpg
 2. 2005-11-17 File:Kaloji-1.jpg

K.Venkataramana మార్చు

 1. 2013-10-28 File:Kuvempu.jpg
 2. 2013-10-13 File:ChandraNobel.png
 3. 2013-09-22 File:800px-Varalakshmi_Vratham_-_View.jpg
 4. 2013-09-21 File:Chayaraj.jpg
 5. 2013-09-16 File:International_Peace_Day_logo.jpg
 6. 2013-09-09 File:Veeraaji.jpg
 7. 2013-09-09 File:P.satyavathi.jpg
 8. 2013-09-09 File:Chekuri_ramarao.jpg
 9. 2013-09-09 File:Chaganti_tulasi.jpg
 10. 2013-09-08 File:Vasireddy_sithadevi.jpg
 11. 2013-09-08 File:Kandala_subramanya_tilak.jpg
 12. 2013-09-08 File:K.j.rao.jpg
 13. 2013-09-08 File:K-kamaraj.jpg
 14. 2013-09-08 File:Jwalamukhi.jpg
 15. 2013-09-08 File:Allam_rajayya.jpg
 16. 2013-09-07 File:Vemati_china_satyam.jpg
 17. 2013-09-07 File:Peddibhotla_subbaramayya.jpg
 18. 2013-09-07 File:K.sabha.jpg
 19. 2013-09-07 File:Devulapalli-Ramanuja-Rao.jpg
 20. 2013-09-07 File:Challa_Krishna_Narayan_Reddy.jpg
 21. 2013-09-06 File:Polapragada_narayanamurty.jpg
 22. 2013-09-06 File:Chalasani_prasadarao.jpg
 23. 2013-09-05 File:Veera_gunnaama_2.jpg
 24. 2013-09-05 File:Vasudevarao_paila.jpg
 25. 2013-09-05 File:Swati_somandh-dancer.jpg
 26. 2013-09-05 File:Ronanki_Appalaswamy_2.jpg
 27. 2013-09-05 File:Ravi_kumar_Bhaskara_batla.jpg
 28. 2013-09-05 File:Ram_Venki_(venkataramana_kancharana)_cini_dir.jpg
 29. 2013-09-05 File:Potnuru_swamy_babu.jpg
 30. 2013-09-05 File:Poornachandana_,_K_-_Player.jpg
 31. 2013-09-05 File:Kondapalli_sitharamayya.jpg
 32. 2013-09-05 File:C.R.M.Patnaik.jpg
 33. 2013-09-05 File:Bongu_Suryanarayana.jpg
 34. 2013-09-05 File:Baratam_Neelakantaswamy_-_Srikakulam_town.jpg
 35. 2013-09-04 File:Van_lov_-_1.jpg
 36. 2013-09-04 File:Nalam_krishnarao.jpg
 37. 2013-09-03 File:Yakobu_-_Sailor.jpg
 38. 2013-09-03 File:Vshantaram.jpg
 39. 2013-09-03 File:Sp_lakshmana_swamy_1.jpg
 40. 2013-09-03 File:Narendra_Dabholkar.jpg
 41. 2013-09-03 File:Kantharao_,S-_swimming_athelete.jpg
 42. 2013-09-03 File:Kanakamahalakshmi_-_music_Artist.jpg
 43. 2013-09-03 File:Jamnalal_bajaj.jpg
 44. 2013-09-03 File:D.Sujatha_devi,writer.jpg
 45. 2013-09-03 File:Cyrus_Pallonji_Mistry.jpg
 46. 2013-09-02 File:Veluri_Shivarama_Sastry.jpg
 47. 2013-09-02 File:Savitri_jindal.jpg
 48. 2013-09-02 File:Manapragada_seshasai.jpg
 49. 2013-09-02 File:Gadiyaram_ramakrishna_sarma.jpg
 50. 2013-09-02 File:Digavalli_Venkata_Siva_Rao.jpg
 51. 2013-09-02 File:Chmohanrao.jpg
 52. 2013-09-02 File:Ahuthi_prasad.jpg
 53. 2013-09-01 File:SriSaradaDevi.jpg
 54. 2013-09-01 File:Radioakkayya.jpg
 55. 2013-09-01 File:Pratap_chandra_reddy..png
 56. 2013-09-01 File:Murty_raju_-_1.png
 57. 2013-09-01 File:Kondapalli_seshagirirao.jpg
 58. 2013-09-01 File:Janke_rani_Radio_akkayya.jpg
 59. 2013-09-01 File:J.r.vanamali-1.png
 60. 2013-09-01 File:Gutala_krishnamurty-1.png
 61. 2013-09-01 File:Dr_ms_gowd.jpg
 62. 2013-09-01 File:Anoushka_shankar-wall-6.jpg
 63. 2013-08-31 File:Komaralovu_sivaprasad.jpg
 64. 2013-08-31 File:JD-Lakshmi-Narayana.jpg
 65. 2013-08-31 File:Eelapata-Raghuramayya-color.jpg
 66. 2013-08-28 File:Vinoba_bave.JPG
 67. 2013-08-28 File:Uncle_anant_pai.jpg
 68. 2013-08-28 File:Saeed_anwar_2003.jpg
 69. 2013-08-28 File:Rentala_gopalakrishna.jpg
 70. 2013-08-28 File:Patrick-Patterson.jpg
 71. 2013-08-28 File:Meena_01.jpg
 72. 2013-08-28 File:Lalgudi-jayaraman.jpg
 73. 2013-08-28 File:Komarraju_achamamba.jpg
 74. 2013-08-28 File:K.rohini_prasad.jpg
 75. 2013-08-28 File:Janammadi_hanumachastry.jpg
 76. 2013-08-28 File:HN_Sethna.jpg
 77. 2013-08-28 File:Avula_gopalakrishna_murty.jpg
 78. 2013-08-28 File:Al_biruni.JPG
 79. 2013-08-27 File:Tallapragada_viswaswasundaramma.jpg
 80. 2013-08-27 File:Sumalatha.jpg
 81. 2013-08-27 File:Sardar_jamalapuram_kesavarao.jpg
 82. 2013-08-27 File:Ravipalli_narayanarao.jpg
 83. 2013-08-27 File:Ravi-Shankar-Prasad.jpg
 84. 2013-08-27 File:Rajasrhri.jpg
 85. 2013-08-27 File:Mukesh.jpg
 86. 2013-08-27 File:MM-Pallam-Raju.jpg
 87. 2013-08-27 File:Krishna_Kumar_Birla.jpg
 88. 2013-08-27 File:Kommuri_venugopalarao-1.jpg
 89. 2013-08-27 File:Kiran-Shankar-More.jpg
 90. 2013-08-27 File:Kambhampati_swayamprakash.jpg
 91. 2013-08-27 File:Javagal_Srinath.jpg
 92. 2013-08-27 File:Haranath_(actor).JPG
 93. 2013-08-27 File:Gulam_Mohiddin.jpg
 94. 2013-08-27 File:Clive_Hubert_Lloyd.jpg
 95. 2013-08-27 File:Balasaraswathi_devi.JPG
 96. 2013-08-27 File:Badiga_ramakrishna.jpg
 97. 2013-08-27 File:A.p.komala.jpg
 98. 2013-08-26 File:Syed_Zahoor_Qasim.jpg
 99. 2013-08-26 File:Perugu_sivareddy.jpg
 100. 2013-08-26 File:Indiranath.jpg
 101. 2013-08-24 File:Kommineni_Srinivasa_Rao.jpg
 102. 2013-08-21 File:Vedantam_satyanarayana_sarma.jpg
 103. 2013-08-18 File:V.ramakrishna.jpg
 104. 2013-08-18 File:Narayana-Murthy-infosys.jpg
 105. 2013-08-18 File:Gadde_sindhura.jpg
 106. 2013-08-16 File:Tadanki_seshumamba_(1).jpg
 107. 2013-08-15 File:Peddabalasiksha.jpg
 108. 2013-08-15 File:Lal_jan_basha.jpg
 109. 2013-08-14 File:B.V.Narasimharao,_poet.png
 110. 2013-08-14 File:Anasuya_kulakarni.jpg
 111. 2013-08-13 File:Paidi-marri-subbarao.png
 112. 2013-08-12 File:Venugopalarao_elaka-1.png
 113. 2013-08-12 File:Nisha_desai_biswal.jpg
 114. 2013-08-12 File:D.y.sampathkumar.png
 115. 2013-08-09 File:V.v.giri.jpg
 116. 2013-08-09 File:Samanta_chandrasekhar.jpg
 117. 2013-08-05 File:Chittoor_Subramania_Pillai.jpg
 118. 2013-08-03 File:Sripada_pinakapani.jpg
 119. 2013-08-03 File:Shin's_tricycle-1.png
 120. 2013-08-01 File:Vanisri.jpg
 121. 2013-07-28 File:Vijay_naresh.jpg
 122. 2013-07-28 File:Singaraju_ramakrishnayya.jpg
 123. 2013-07-28 File:Rajani_bhavatarangalu.png
 124. 2013-07-28 File:NamrataShirodkar.jpg
 125. 2013-07-28 File:Goparaju_samaram.jpg
 126. 2013-07-28 File:Gidugu_rajeswararao.jpg
 127. 2013-07-28 File:BALAKRISHNAMMA_marpu.JPG
 128. 2013-07-26 File:Krishnakanth.jpg
 129. 2013-07-26 File:Korlapati_sriramamurthy.JPG
 130. 2013-07-25 File:Botsa_Satyanarayana.jpg
 131. 2013-07-25 File:Anaganaga_O_nanna.png
 132. 2013-07-25 File:A.T.Kovoor.jpg
 133. 2013-07-24 File:Pakudu_rallu.jpg
 134. 2013-07-20 File:Srividya.jpg
 135. 2013-07-17 File:Balireddy_prudhviraj.jpg
 136. 2013-07-16 File:Kapu_rajayya.jpg
 137. 2013-07-15 File:Narayanatiirtha.jpg
 138. 2013-07-15 File:Achanta_lakshmipathi.jpg
 139. 2013-07-14 File:J.k.bharavi.jpg
 140. 2013-07-13 File:Yelavarthy_Nayudamma.jpg
 141. 2013-07-12 File:Shyamasastri.jpg
 142. 2013-07-07 File:YS_Rajasekhara_Reddy.jpg
 143. 2013-07-06 File:Kaprekar.jpg
 144. 2013-07-04 File:Vegunta_mohanaprasad.jpg
 145. 2013-07-04 File:Vasantarao_venkatarao.png
 146. 2013-07-03 File:Ravuri_bharadwaja.jpg
 147. 2013-06-29 File:Karanam_malleswari.png
 148. 2013-06-28 File:Suri_bhagavantam.jpg
 149. 2013-06-25 File:Kamaladevi_chatopadhyaya.jpg
 150. 2013-06-23 File:Munirathnam_guttaa.jpg
 151. 2013-06-22 File:Sayamkalamaindi.jpg
 152. 2013-06-22 File:Jiaxing-Shaoxing_Sea_Bridge.jpg
 153. 2013-06-22 File:Harindranadh_chatopadyay.jpg
 154. 2013-06-18 File:Urvasi_sarada.jpg
 155. 2013-06-15 File:Komram-Bheem.jpg
 156. 2013-06-15 File:Addanki_sriramamurty.jpg, added NFUR
 157. 2013-06-02 File:Raman_Subbarao.jpg
 158. 2013-06-02 File:Panthula_jogarao.jpg
 159. 2013-06-01 File:Willard_Wigan.jpg
 160. 2013-06-01 File:Remella_avadhanulu.jpg
 161. 2013-06-01 File:Posani_krishna_murali.jpg
 162. 2013-06-01 File:P_PULLAIAH.jpg
 163. 2013-06-01 File:Doondi.png
 164. 2013-05-30 File:Sri-bollomunta.jpg
 165. 2013-05-30 File:Ravi_narayana_reddy.jpg
 166. 2013-05-30 File:Boyi_bheemanna.jpg
 167. 2013-05-29 File:Vankayala_narasimham.jpg
 168. 2013-05-29 File:Mallik.jpg
 169. 2013-05-28 File:Ramananda_teertha.jpg
 170. 2013-05-28 File:Kamalakara.kameswararao-director.jpg
 171. 2013-05-28 File:Hillary-norgay.jpg
 172. 2013-05-26 File:K.v.ramanachary_ias.jpg
 173. 2013-05-25 File:Thripurantakeswararao.jpg
 174. 2013-05-25 File:Nikhil-siddharth.jpg
 175. 2013-05-24 File:Yuichiro_Miura.jpg
 176. 2013-05-23 File:V.madhusudhanarao.jpg
 177. 2013-05-23 File:Panchagnula_adinarayana_sastry.jpg
 178. 2013-05-23 File:Nori_Dattatreyudu.jpg
 179. 2013-05-23 File:Nerella_venumadhav.jpg
 180. 2013-05-23 File:Nayani_subbarao_cover_page_of_the_book.jpg
 181. 2013-05-23 File:Nataraju_ramakrishna.jpg, NFUR added
 182. 2013-05-23 File:Narla_tata_rao.jpg
 183. 2013-05-23 File:Nandamuri_tarakaratna.jpg
 184. 2013-05-23 File:Nama_nageswara_rao.jpg
 185. 2013-05-23 File:Nallari_kirankumar_reddy.jpg
 186. 2013-05-23 File:Nagulapalli_seetharamaiah.jpg
 187. 2013-05-23 File:Nagam_jarardhana_reddy.jpg
 188. 2013-05-23 File:Nadendla_bhaskara_rao.jpg
 189. 2013-05-23 File:NAGASURI_VENUGOPAL.jpg
 190. 2013-05-23 File:N.-Janardhan-Reddy.jpg
 191. 2013-05-23 File:M.S.N.Murty.jpg
 192. 2013-05-23 File:Laxmiparvathi.jpg
 193. 2013-05-22 File:Nanduri-rama-mohan-rao.jpg
 194. 2013-05-22 File:Madhunapantula_satyanarayana_sastry.JPG
 195. 2013-05-22 File:Gadiyaram_venkata_sesha_sastry.png
 196. 2013-05-22 File:Dwaram_Bhavanarayana.jpg
 197. 2013-05-22 File:Duvvuri_venkataramana_sastry.jpg
 198. 2013-05-22 File:Duvvuri_cover_page.jpg
 199. 2013-05-22 File:Duvvuri_Subbarao.jpg
 200. 2013-05-22 File:Dusi_benarji_2.jpg
 201. 2013-05-22 File:Duddilla_sripadarao.jpg
 202. 2013-05-22 File:Devisubbarao.jpg
 203. 2013-05-22 File:Devarakonda_vithalarao.JPG
 204. 2013-05-22 File:Devarakonda_balagangadhara_tilak.jpg
 205. 2013-05-21 File:Vijay_chander.jpg
 206. 2013-05-21 File:Venkatesh-actor.jpg
 207. 2013-05-21 File:Thota_tarani.jpg
 208. 2013-05-21 File:Purandareswari-4.JPG
 209. 2013-05-21 File:Narasa-raju-d.v.-01.jpg
 210. 2013-05-21 File:Dvs_raju.jpg
 211. 2013-05-21 File:Dasarathi_rangacharya.jpg
 212. 2013-05-21 File:Dandamudi_rajagopal.jpg
 213. 2013-05-21 File:D.S.Raju.jpg
 214. 2013-05-20 File:Vengamamba_statue.jpg
 215. 2013-05-20 File:Tatineni_ramarao.jpg
 216. 2013-05-20 File:Tarimella_nagireddy..jpg
 217. 2013-05-20 File:Talluru_rameswari.jpg
 218. 2013-05-20 File:Talishetti_Ramarao_(Cartoonist).jpg
 219. 2013-05-20 File:TalisettyRamaraoFirstTeluguCartoonist.jpg
 220. 2013-05-20 File:M.m.keeravani.jpg
 221. 2013-05-20 File:Kishan_reddy.jpg
 222. 2013-05-20 File:Kaladhar,art_director.jpg
 223. 2013-05-20 File:Jvraghavulu.jpg
 224. 2013-05-20 File:J.v.ramana_murthy_-_1.jpg
 225. 2013-05-20 File:DK-Aruna.jpg
 226. 2013-05-19 File:Kumudini_devi.jpg
 227. 2013-05-19 File:Jalagam_vengalarao-chief_minister_of_ap.jpg
 228. 2013-05-19 File:Jagarlamudi_radhakrishna.jpg
 229. 2013-05-16 File:Vidhya_chennupati.png
 230. 2013-05-16 File:Papayya_sastry(karunasri).jpg
 231. 2013-05-16 File:Chukka_ramayya.jpg
 232. 2013-05-16 File:Chittajallu_pullaiah.jpg
 233. 2013-05-16 File:Chinta_mohan,politician.jpg
 234. 2013-05-16 File:Chilakamarti_laxminarasimham-coverpage.jpg
 235. 2013-05-16 File:Cherikuri_suman.jpg
 236. 2013-05-16 File:Cherikuri_lenin-athlet.jpg
 237. 2013-05-16 File:Cherabanda_raju.jpg
 238. 2013-05-16 File:Chellamalla_sugunakumari.jpg
 239. 2013-05-16 File:Chelikani_ramarao.jpg
 240. 2013-05-16 File:Chegondi_hararamajogaiah.jpg
 241. 2013-05-16 File:Ch.vidyasagararao.jpg
 242. 2013-05-15 File:Vijaya-nirmala-ghattamaneni.jpg
 243. 2013-05-15 File:Ralangi_venkatramayya.jpg
 244. 2013-05-15 File:Padmanabham-actor.jpg
 245. 2013-05-15 File:Hemalathalavanam.jpg
 246. 2013-05-15 File:Govindarajula_subbarao.jpg
 247. 2013-05-15 File:Goparaju_lavanam-1.jpg
 248. 2013-05-15 File:Chandra_rajeswararao.jpg
 249. 2013-05-15 File:Chadavalavada_kutumbarao.jpg
 250. 2013-05-15 File:Chadalavada_umeshchandra.gif
 251. 2013-05-14 File:Sunanda_sastry.jpg
 252. 2013-05-14 File:N.g.ranga.jpg
 253. 2013-05-14 File:Kovelamudu_suryaprakasarao.jpg
 254. 2013-05-14 File:K.janareddy.jpg
 255. 2013-05-14 File:Gullapalli_nageswara_rao.jpg
 256. 2013-05-14 File:Grandi_mallikharjuna_rao.jpg
 257. 2013-05-14 File:Gottipati_brahmayya.naa_jeevana_nouka.jpg
 258. 2013-05-14 File:Gora_with_gandhiji.jpg
 259. 2013-05-14 File:Gora_family.jpg
 260. 2013-05-14 File:Gora.jpg
 261. 2013-05-14 File:Gidugu_venkata_seethapathirao.jpg
 262. 2013-05-14 File:Gella_meenakshi.jpg
 263. 2013-05-14 File:Garikapati_narahari_sastry.jpg
 264. 2013-05-14 File:Gajjela_Mallareddy.jpg
 265. 2013-05-14 File:G.anand.jpg
 266. 2013-05-14 File:G.M.C_BALAYOGI.jpg
 267. 2013-05-14 File:G-venkata-swamy.jpg
 268. 2013-05-13 File:Surabhi_papabai.JPG
 269. 2013-05-13 File:Surabhi_kamalabai.JPG
 270. 2013-05-13 File:Sthanam_Narasimharao.JPG
 271. 2013-05-13 File:Sri_Karnati_Lakshmi_Narsayya.JPG
 272. 2013-05-13 File:Pinisetti_Srirama_murthy_(Film_and_Stage_writer).jpg
 273. 2013-05-13 File:Pasupuleti_kannnamba.JPG
 274. 2013-05-13 File:Kottha_raghuramaiah.jpg
 275. 2013-05-13 File:Kotla_vijayabhaskarareddy.jpg
 276. 2013-05-13 File:Kotla_suryaprakash_reddy.jpg
 277. 2013-05-13 File:Kota_srinivasarao.jpg
 278. 2013-05-13 File:Korrapati_Gangadhara_Rao.JPG
 279. 2013-05-13 File:Kopparapu_kavulu.jpg
 280. 2013-05-13 File:Kopparapu_Subba_Rao.JPG
 281. 2013-05-13 File:Koneru_rangarao.jpg
 282. 2013-05-13 File:Kommuri_padmavathi.JPG
 283. 2013-05-13 File:Komatareddy_venkatereddy.jpg
 284. 2013-05-13 File:Kodi_ramakrishna.jpg
 285. 2013-05-13 File:K.raghavendrarao.jpg
 286. 2013-05-13 File:K.B.Tilak.jpg
 287. 2013-05-13 File:Garikapati_Rajarao.JPG
 288. 2013-05-13 File:Gandham_nagaraju.JPG
 289. 2013-05-13 File:Duggirala_Someswara_Rao.JPG
 290. 2013-05-13 File:Dharmavaram_Krishnamacharyaulu.JPG
 291. 2013-05-13 File:D.V.Subbarao.JPG
 292. 2013-05-13 File:Chandala_Kesavadasu.JPG
 293. 2013-05-13 File:C.S.Rao.jpg
 294. 2013-05-13 File:Burra_Subrahmanyasastry_2.jpg
 295. 2013-05-13 File:Burra_Subrahmanyasastry.JPG
 296. 2013-05-13 File:Bhamidipati_Kameswara_Rao.JPG
 297. 2013-05-13 File:Banda_Kanakalingeswararao_.jpg
 298. 2013-05-13 File:Ballari_Raghava.jpg
 299. 2013-05-13 File:Attili_Krishna_Rao.JPG
 300. 2013-05-13 File:Angara_Suryarao.JPG
 301. 2013-05-13 File:Akella.JPG
 302. 2013-05-13 File:Aaveti_purnima.JPG
 303. 2013-05-12 File:Vedula_suryanarayana_sastry.jpg
 304. 2013-05-12 File:Kongara_jayyayya.jpg, added NFUR
 305. 2013-05-12 File:KondapalliPydithalliNaidu_MP_Bobbili_4.jpg
 306. 2013-05-12 File:Konda_laxman_bapuji.jpg
 307. 2013-05-12 File:Kidambi_raghanath.jpg
 308. 2013-05-12 File:Kethireddy_suresh_reddy,_speaker.jpg
 309. 2013-05-12 File:Kavuri_sambasivarao.jpg
 310. 2013-05-12 File:Kasu_brahmanandareddy.jpg
 311. 2013-05-12 File:Kasthuri-Murali-Krishna_(1).jpg
 312. 2013-05-12 File:Kasthuri-Murali-Krishna.jpg
 313. 2013-05-12 File:Kasikrishnacharyulu.png
 314. 2013-05-12 File:Karreddula_kamalakumari.gif
 315. 2013-05-12 File:Karanama_balarama_krishnamurty.jpg
 316. 2013-05-12 File:Kaasaraneni_sadasivaraju.jpg
 317. 2013-05-12 File:Garimella-swarajyakalam_book.jpg
 318. 2013-05-12 File:Cknaidu.jpg
 319. 2013-05-11 File:Yendluri_sudhakar.jpg
 320. 2013-05-11 File:Telugu_University_VC_Dr._Avula_Manjulatha.jpg
 321. 2013-05-11 File:Sri-vedavyasa-maharshi_ekkirala.jpg
 322. 2013-05-11 File:Mokkapati_narasimhasastry.jpg
 323. 2013-05-11 File:Kadiyala_venkateswararao.jpg
 324. 2013-05-11 File:Dr._Ekkirala_Krishnamacharya.gif
 325. 2013-05-11 File:Devadas_kanakala.jpg
 326. 2013-05-11 File:Avula_sambasivarao.jpg
 327. 2013-05-10 File:Undavalli_anun_kumar.jpg
 328. 2013-05-10 File:Krishnamraju-actor.jpg
 329. 2013-05-10 File:Ale_narendra.jpg
 330. 2013-05-10 File:Alapati_dharmarao.jpg
 331. 2013-05-09 File:Sappa_durgaprasad.jpg
 332. 2013-05-09 File:Kaikala_satyanarayana.jpg
 333. 2013-05-08 File:Vennelakanti_Rajendraprasad_-_Lyricist.jpg
 334. 2013-05-08 File:SuddalaAshokTeja.jpg
 335. 2013-05-08 File:Mallemala.jpg
 336. 2013-05-08 File:Devulapalli_krishnasastry.jpg
 337. 2013-05-08 File:Damodaram_sanjeevayya.jpg
 338. 2013-05-08 File:BuvanaChandra-telugu_cenema.jpg
 339. 2013-05-07 File:Veturi_sundararamamurthy.jpg
 340. 2013-05-07 File:T._Chalapathi_Rao.jpg
 341. 2013-05-07 File:T.V.Raju.jpg
 342. 2013-05-07 File:Satyam_music_director.jpg
 343. 2013-05-07 File:SP_Kodanadapani.jpg
 344. 2013-05-07 File:Puhalendi.jpg
 345. 2013-05-07 File:P.leela-playback_singer.jpg
 346. 2013-05-07 File:K.v.mahadevan-1.jpg
 347. 2013-05-07 File:G.k.venkatesh.jpg
 348. 2013-05-07 File:C.r.subburaman.jpg
 349. 2013-05-07 File:Balantrapu_rajanikantharao.jpg
 350. 2013-05-07 File:B.Gopalam.jpg
 351. 2013-05-07 File:Adinarayanarao_P.jpg
 352. 2013-05-07 File:A.M._Raja.jpg
 353. 2013-05-05 File:Samudrala_raghavacharya.JPG
 354. 2013-05-05 File:Samudrala-1.png
 355. 2013-05-05 File:Samavedam_shanmukhasarma.jpg
 356. 2013-05-05 File:Saluru_hanumantharao.jpg
 357. 2013-05-05 File:Sabitha_indrareddy.jpg
 358. 2013-05-05 File:Allam_apparao.jpg
 359. 2013-05-04 File:Bhavaraju_sarveswararao.jpg
 360. 2013-05-04 File:Avasarala_ramakrishnarao.jpg
 361. 2013-05-04 File:Atluri_pundarikakshayya.jpg
 362. 2013-05-04 File:Atluri_Pitcheswara_Rao.jpg
 363. 2013-05-04 File:Akkiraju_ramapathirao.jpg
 364. 2013-05-04 File:Addepalli_rammohanarao.jpg
 365. 2013-05-04 File:Abburi_chayadevi.jpg

KALA INDRAKANTI మార్చు

 1. 2011-07-01 File:వరవిక్రయం_నాటకం.jpg
 1. 2006-08-29 File:Chandamama_First_Cover_Page.jpg
 2. 2006-08-29 File:Chandamaama_Cover_Page_1948.jpg
 3. 2006-04-20 File:Chandamama-staff.gif
 4. 2006-04-20 File:Chandamama-Betala-kathalu.jpg
 5. 2006-04-18 File:Chandamama-logo.jpg
 6. 2006-04-16 File:KoKu.png
 7. 2006-01-04 File:Gundamma_katha.jpg
 8. 2005-12-30 File:Saavitri_1.jpg
 9. 2005-12-30 File:Mayabazar.jpg
 1. 2006-11-23 File:Simhavahanam.jpg
 2. 2006-11-23 File:Garudavahanam.jpg
 3. 2006-11-23 File:Gajavahanam1.jpg
 4. 2006-11-23 File:Chakrasnanam.jpg
 1. 2006-01-28 File:Rajendra_Prasad.jpg
 2. 2006-01-25 File:Radhakrishnan.jpg
 1. 2011-08-21 File:Sri_Krishnamaya_1958_film.jpg, added PD-India
 2. 2011-08-21 File:Savaasam_1952film2.jpg
 3. 2011-08-21 File:Savaasam_1952film1.jpg
 4. 2011-08-21 File:Raji_Naa_Pranam_1954film.jpg
 5. 2011-08-21 File:Prajaseva_1952film.jpg
 6. 2011-08-21 File:Pakkayinti_Ammayi_1953film.jpg
 7. 2011-08-21 File:Naa_Illu_1953film.jpg
 8. 2011-08-21 File:Naa_Chellelu_1953film.jpg
 9. 2011-08-21 File:Kalahasthi_Mahathyam_1954film.jpg
 10. 2011-02-11 File:Gubbi_veeranna_and_jayamma.jpg
 11. 2011-02-10 File:Muripinche_muvvalu_telugu_1962film.jpeg
 12. 2011-02-10 File:Kanyasulkam_telugu_1955film.jpeg
 13. 2011-02-10 File:BNR.jpeg
 14. 2011-02-10 File:Alibaba_40dongalu_telugu_1955film.jpeg
 15. 2011-01-30 File:Seetharamula_kalyanam_1961_film.jpg
 16. 2011-01-29 File:Namo_bhuthanadha.jpg
 17. 2010-03-26 File:Tatineni_prakashrao.jpg
 18. 2010-03-26 File:Kotayya_pratyagatma.jpg
 19. 2010-03-20 File:Telugufilmposter_devatha_1941.JPG
 20. 2010-03-14 File:Telugufilmposter_pratijna_1953.jpg
 21. 2010-03-12 File:Rahasyam_1967film.jpg
 22. 2010-03-01 File:K_hemambaradhara_rao_in_potti_pleader.jpg , PD-India updated
 23. 2010-02-27 File:Sri_sri_sri_maryada_ramanna.jpg
 24. 2010-02-27 File:Devadasu_malli_puttadu.jpg
 25. 2010-02-25 File:Constable_kooturu_1963film.jpg
 26. 2010-02-18 File:Sri_ramanjaneya_yuddham_1975.jpg
 27. 2010-02-16 File:Mathrudevata_1969film.jpg
 28. 2010-02-15 File:Rajasree_in_prameelarjuneeyam.jpg
 29. 2010-02-11 File:Colour_mayabazar4.jpg
 30. 2010-02-11 File:B_jayamma_in_thyagayya1946.jpg
 31. 2010-02-10 File:Vandemataram1939film.jpg , PD-India updated
 32. 2010-02-06 File:Prameelarjuneeyam_scene-2-.jpg
 33. 2010-01-31 File:Gummadi_in_mayabazar.jpg
 34. 2010-01-31 File:Gummadi_films2.jpg
 35. 2010-01-31 File:Gummadi_films1.jpg
 36. 2010-01-30 File:Paramanandayya_sishyula_katha1966.jpg
 37. 2010-01-30 File:Colour_mayabazar3.jpg
 38. 2010-01-30 File:Colour_mayabazar2.jpg
 39. 2010-01-29 File:Sarojadevi_in_mathrumurthi.jpg
 40. 2010-01-29 File:Pasumarthi_krishnamurthi.jpg
 41. 2010-01-29 File:Colour_mayabazar1.jpg
 42. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_7song.jpg
 43. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_6song.jpg
 44. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_5song.jpg
 45. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_4song.jpg
 46. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_3song.jpg
 47. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_2song.jpg
 48. 2010-01-26 File:Manchimanasulu_1song.jpg
 49. 2010-01-26 File:Manchimanasulu.jpg
 50. 2010-01-25 File:Sr_movies.jpg
 51. 2010-01-25 File:Prameelarjuneeyam_scene-1-.jpg
 52. 2010-01-25 File:Prameelarjuneeyam.jpg
 53. 2010-01-24 File:Ntr_as_superman.jpg
 54. 2010-01-06 File:Jandhyala_gaurinathashastri.jpg, added PD-India
 55. 2010-01-05 File:Arja_janardhanrao.jpg
 56. 2009-12-21 File:Mgr_suryakala.jpg
 57. 2009-12-08 File:Rajasree.jpg
 58. 2009-12-08 File:Balaraju_svaralakshmi.jpg
 59. 2009-12-07 File:Ghantasalabr.jpg
 60. 2009-12-07 File:G_varalakshmi.jpg, added NFUR

Naveen Kumar2510 మార్చు

 1. 2011-04-17 File:Bank_baabu.jpg
 2. 2011-04-08 File:Paarahushaar.jpg
 1. 2005-08-24 File:Edvd_mass.jpg
 1. 2008-02-11 File:Rachana.gif

PAPA RAO KVSKS మార్చు

 1. 2013-09-08 File:Khairatabad_Vinayaka.JPG
 2. 2012-09-01 File:మధురాంతకం_రాజారాం.jpg
 3. 2012-05-13 File:Lakshminivasam.jpg
 4. 2012-01-31 File:SVRHARISCHANDRA.jpg , PD-India updated
 5. 2012-01-16 File:Sutradharulu_(1).jpg
 6. 2011-12-31 File:Gayopakhyanam1.jpg
 7. 2011-12-30 File:Harishachandra.gif
 8. 2011-12-30 File:Gaayopakhyanam.gif
 9. 2011-12-28 File:Harischandra.jpg
 10. 2011-12-27 File:Harishandra_play2.jpg
 11. 2011-12-27 File:Harischandraplay.jpg
 12. 2011-10-09 File:ఖలేజా.jpg
 13. 2011-10-09 File:Leaderposter.jpg
 14. 2011-10-08 File:Kurukshetram.jpg
 15. 2011-10-07 File:Dvskarna.jpg
 16. 2011-10-06 File:Pandava_Vanavasam.jpg
 17. 2011-10-04 File:Gundamma.png
 18. 2011-10-03 File:Siri_Sampadalu1.jpg
 19. 2011-10-02 File:Muralikrishna.jpg
 20. 2011-09-18 File:Sri_Krishna_Satya.jpg
 21. 2011-09-18 File:Preminchi_Choodu.jpg
 1. 2013-06-06 File:Malgudi_kathalu.jpg
 2. 2013-05-06 File:S.m.ramesh.jpg
 3. 2013-05-02 File:Ketu_vishvanatha_reddy.jpg
 4. 2013-05-02 File:Ketu_kathalu.jpg
 5. 2013-01-05 File:Pachnaku_saxiga.jpg
 6. 2013-01-01 File:Namini_iskulupustakamu.jpg
 7. 2012-12-31 File:Nigamtuvu_01.jpg
 8. 2012-12-31 File:Mitturodu.jpg
 9. 2012-12-23 File:Dargamitta_kayhalu.jpg
 10. 2012-12-22 File:Sima_kathalu.jpg
 11. 2012-11-29 File:Ilayya1.jpg
 12. 2012-11-29 File:Galib1.jpg
 13. 2012-11-28 File:Pralaya_kaveri1.jpg
 14. 2012-10-22 File:Pasalapudi02.jpg
 15. 2012-10-22 File:PaSalapudi01.jpg
 16. 2012-10-18 File:Srisri123.jpg
 17. 2012-10-15 File:A_nati_vana01.jpg
 18. 2012-10-06 File:Kayamu01_(1).jpg
 19. 2012-10-05 File:Panasala_01.jpg
 20. 2012-09-03 File:Jashuva_rachanalu.jpg
 1. 2007-05-01 File:Kasinadhuni_Nageswara_Rao.jpg
 2. 2007-04-09 File:The_Namesake.gif
 3. 2007-04-08 File:Precolonial_India_cynthia_talbot.jpg
 4. 2007-04-08 File:Gitanjali_title_page_Rabindranath_Tagore.jpg
 5. 2007-03-25 File:Rivalry_and_tribute.jpg
 6. 2007-03-25 File:Andhra_university_logo.jpg
 7. 2007-02-25 File:Ringstrilogyposter.jpg
 8. 2007-02-25 File:Jrrt_lotr_cover_design.jpg
 9. 2007-02-25 File:Hogwarts.jpg
 10. 2007-02-25 File:Harry_Potter_and_the_Philosopher's_Stone.jpg
 1. 2013-09-27 File:Vidhatha_Thalapuna.jpg
 2. 2013-09-27 File:Thelavaradhemo.JPG
 3. 2013-09-27 File:Manasaveena.jpg
 4. 2013-09-27 File:Chilaka_Yethoduleka.JPG
 5. 2013-09-27 File:Andhela_Ravamidhi.JPG
 6. 2013-09-27 File:Aakasaana_suryudu.JPG
 7. 2013-09-25 File:జె.వి._సోమయాజులు.JPG
 8. 2013-09-25 File:Vijayashanthi.jpg
 9. 2013-09-25 File:Meghasandhesham.jpg
 10. 2013-09-25 File:Jai_Bolo_Telangana.JPG
 11. 2013-09-25 File:Gaayam_Song.JPG
 12. 2013-09-05 File:Uppununthala_Purushotham_Reddy.jpg
 13. 2013-09-05 File:Aswini.jpg

Prashanth.sandri మార్చు

 1. 2007-09-24 File:CSI_Church_LXPT.jpg
 1. 2013-04-13 File:150px-Duck_Duck_Go.svg.png
 2. 2012-05-11 File:Amma_novel_back_cover.jpg
 3. 2012-05-11 File:Amma_book.jpg
 4. 2012-04-09 File:First_blood_poster.jpg
 5. 2012-03-09 File:Radhakumari.jpg
 6. 2012-02-17 File:APGENCO.jpg

Rajasekhar1961 మార్చు

 1. 2013-09-20 File:Swati_Tirunal_Kirtanalu.jpg
 2. 2013-09-20 File:Gopinath_book.jpg
 3. 2013-09-20 File:Broker_movieposter.jpg
 4. 2013-09-15 File:Laghusiddhantakaumudi.jpg
 5. 2013-09-10 File:Shabda_chitralu.jpg
 6. 2013-09-08 File:Telugu-Telugu_Dictionary.jpg
 7. 2013-09-08 File:Sri_Suryarayandhra_Nighantuvu.jpg
 8. 2013-08-26 File:Vadapalli.jpg
 9. 2013-05-24 File:P_Satyanarayana_Raju.jpg
 10. 2012-12-14 File:Seshacharlu1.jpg
 11. 2012-12-05 File:Trilinga.jpg
 12. 2012-01-24 File:Balipeetam.novel.jpg
 13. 2011-12-31 File:Asamanatvam_nunchi_asamanatvam_loke.png
 14. 2011-12-31 File:Amarakosam.jpg
 15. 2011-12-29 File:Thasildaru_Gari_Ammayi.jpg
 16. 2011-12-20 File:Bhale_Ramudu.jpg
 17. 2011-12-03 File:Sri_Rama_Rajyam_film.jpg
 18. 2011-10-17 File:Narasimha_film.jpg
 19. 2011-10-05 File:Sankeerthana.jpg
 20. 2011-10-05 File:Jarigina_Katha.jpg
 21. 2011-09-27 File:Pellikani_Pillalu_1961.jpg
 22. 2011-09-16 File:Kankalaloya_Novel.jpg
 23. 2011-09-16 File:Kalyanatilakam_Novel.jpg
 24. 2011-09-16 File:Kalikalayam_Novel.jpg
 25. 2011-08-23 File:Shri_Krishnavataram.jpg
 26. 2011-08-19 File:Manushulanta_Okkate.jpg
 27. 2011-08-17 File:Bhale_Rangadu.jpg
 28. 2011-08-15 File:Manchi_Manushulu.JPG
 29. 2011-08-03 File:Tulasidalam.jpg
 30. 2011-08-03 File:Swarnayuga_Sangeetha_Darsakulu.jpg
 31. 2011-08-03 File:Kaalaateeta_Vyaktulu.jpg
 32. 2011-08-02 File:Chitti_Tammudu.jpg
 33. 2011-08-01 File:Vendithera_Patalu1.gif
 34. 2011-08-01 File:Vendithera_Patalu.jpg
 35. 2011-07-28 File:Lawyer_Suhasini.jpg
 36. 2011-07-27 File:Basti_Bul_Bul.jpg
 37. 2011-07-27 File:Akkachellelu_1970.JPG
 38. 2011-07-26 File:Bandipotu_Dongalu.jpg
 39. 2011-07-26 File:Bandipotu_Bhimanna.jpg
 40. 2011-07-26 File:Bandipotu_1963.jpg
 41. 2011-07-25 File:The_Sound_of_Music.jpg
 42. 2011-07-25 File:Erra_Mallelu.jpg
 43. 2011-07-25 File:Dosth_film.jpg
 44. 2011-07-23 File:Neerajanam.jpg
 45. 2011-07-23 File:Kobbari_Bondam.jpg
 46. 2011-07-22 File:Usha_Parinayam.jpg
 47. 2011-07-22 File:Pelleedu_Pillalu.JPG
 48. 2011-07-21 File:Prana_Mithrulu.JPG
 49. 2011-07-21 File:Nammina_Bantu.JPG
 50. 2011-07-21 File:Naga_Mohini.jpg
 51. 2011-07-21 File:Bheeshma_1962.jpg
 52. 2011-07-21 File:Aggiravva.jpg
 53. 2011-07-20 File:Subash_Chandrabose_film.jpg
 54. 2011-07-20 File:Madana-Kamaraju-Katha.jpg
 55. 2011-07-20 File:Karthavyam.jpg
 56. 2011-07-20 File:Jai_Jawan.jpg
 57. 2011-07-20 File:Doctor_Babu.jpg
 58. 2011-07-09 File:Mallepoovu.jpg
 59. 2011-07-08 File:Vimala_film.jpg
 60. 2011-07-08 File:Veeranjaneya_film.jpg
 61. 2011-07-08 File:Kalasi-Vunte-Kaladu-Sukham.jpg
 62. 2011-07-08 File:Chinna_Alludu.jpg
 63. 2011-07-05 File:Donga_Kollu.jpg
 64. 2011-07-05 File:Babruvahana_film.jpg
 65. 2011-07-05 File:Aa_Okkati_Adakku.jpg
 66. 2011-07-04 File:Pati_Gouravame_Satikanandam.jpg
 67. 2011-07-04 File:Pati_Bhakti-1958.jpg
 68. 2011-07-04 File:Papa_Pariharam.jpg
 69. 2011-07-04 File:Jeevitha_Nouka.jpg
 70. 2011-07-02 File:Prema_Sastram.jpg
 71. 2011-07-02 File:Circus_Ramudu.jpg
 72. 2011-06-30 File:Bangaru_Manishi.jpg
 73. 2011-06-28 File:Chaitanya.jpg
 74. 2011-06-27 File:Premalayam_1994.jpg
 75. 2011-06-27 File:Cheekati_Suryulu.png
 76. 2011-06-27 File:Aastiparulu.jpg
 77. 2011-06-25 File:Veduka.jpg
 78. 2011-06-25 File:April-1-Vidudala.jpg
 79. 2011-06-25 File:Anumanaspadam.jpg
 80. 2011-06-24 File:Sati-Leelavathi.jpg
 81. 2011-06-24 File:Raaja.jpg
 82. 2011-06-24 File:Pandaga.JPG
 83. 2011-06-24 File:Kattula_Rattayya.jpg
 84. 2011-06-24 File:Kanyaka_Parameshwari_Mahatmyam.jpg
 85. 2011-06-24 File:Kaliyuga_Bheemudu.jpg
 86. 2011-06-24 File:Kalachakram_1993.jpg
 87. 2011-06-23 File:Sri_Simhachala_Kshetra_Mahima.jpg
 88. 2011-06-23 File:Sangham.png
 89. 2011-06-23 File:Samsaram_Sagaram.jpg
 90. 2011-06-23 File:Samsaram_Oka_Chadarangam.jpg
 91. 2011-06-23 File:Madhumasam.jpg
 92. 2011-06-23 File:Kondaveeti_Simham_1969.jpg
 93. 2011-06-23 File:Kondaveeti_Donga_1958.jpg
 94. 2011-06-23 File:Gamyam.jpg
 95. 2011-06-23 File:Devadasu_1974.JPG
 96. 2011-06-23 File:Chaduvu_Samskaram.jpg
 97. 2011-06-23 File:Andari_Bandhuvaya.jpg
 98. 2011-06-22 File:Poojaphalam.jpg
 99. 2011-06-22 File:Ladies_Tailor.jpg
 100. 2011-06-22 File:Kalyana_Mandapam.jpg
 101. 2011-06-22 File:Eenati_Bandham_Yenatido.jpg
 102. 2011-06-22 File:Edadugula_Bandham.jpg
 103. 2011-06-21 File:Subhakankshalu.jpg
 104. 2011-06-21 File:Secretary.jpg
 105. 2011-06-21 File:Samsaram_1975.jpg
 106. 2011-06-21 File:Priyamaina_Neeku.png
 107. 2011-06-21 File:Nuvve-Kavali.jpg
 108. 2011-06-21 File:Mayani_Mamatha.jpg
 109. 2011-06-21 File:Kshatriya_Putrudu.jpg
 110. 2011-06-21 File:Kodalu_Diddina_Kapuram.jpg
 111. 2011-06-21 File:Gaayam.jpg
 112. 2011-06-21 File:Anjali_Telugu_film.jpg
 113. 2011-06-21 File:Adrushtavanthulu.jpg
 114. 2011-06-21 File:Aditya_369.jpg
 115. 2011-06-20 File:Vichithra-Sodarulu.jpg
 116. 2011-06-20 File:Nayakudu_Vinayakudu.jpg
 117. 2011-06-20 File:Nayakudu.JPG
 118. 2011-06-20 File:Iddaru_Pellalu.jpg
 119. 2011-06-20 File:Iddaru.jpg
 120. 2011-06-20 File:Gentleman.jpg
 121. 2011-06-20 File:Dalapathi.jpg
 122. 2011-06-18 File:Server_Sundaram.jpg
 123. 2011-06-18 File:President_Peramma.jpg
 124. 2011-06-18 File:Premikudu.jpg
 125. 2011-06-18 File:Prema_Sagaram.jpg
 126. 2011-06-18 File:Jeans1.jpg
 127. 2011-06-18 File:Bangaru_Kutumbam_1994.JPG
 128. 2011-06-17 File:Chiranjeevulu.jpg
 129. 2011-06-16 File:Patnavasam.jpg
 130. 2011-06-16 File:Parivarthana-1975.jpg
 131. 2011-06-16 File:Pantulamma-1943.jpg
 132. 2011-06-16 File:Panthulamma.JPG
 133. 2011-06-16 File:Panchakalyani_Dongalarani.jpg
 134. 2011-06-16 File:Pagabattina_Paduchu.jpg
 135. 2011-06-16 File:Paga_Sadhista.jpg
 136. 2011-06-16 File:Edurinti_Mogudu_Pakkinti_Pellam.jpg
 137. 2011-06-16 File:Aggi_Pidugu.jpg
 138. 2011-06-15 File:Surigadu.jpg
 139. 2011-06-15 File:Nijam_Chebithe_Nerama.jpg
 140. 2011-06-15 File:Nammaka_Drohulu.jpg
 141. 2011-06-15 File:Anveshana.jpg
 142. 2011-06-14 File:Yamaleela.jpg
 143. 2011-06-14 File:Vipranarayana_1954.jpg
 144. 2011-06-14 File:Varasudochadu.jpg
 145. 2011-06-14 File:Roshagadu.jpg
 146. 2011-06-14 File:Pelli_Sandadi.jpg
 147. 2011-06-14 File:Pelli_Pustakam.jpg
 148. 2011-06-14 File:Pelli_Pandiri.JPG
 149. 2011-06-14 File:Pelli_Kanuka_1998.jpg
 150. 2011-06-14 File:Pakkinti_Ammayi_1981.jpg
 151. 2011-06-14 File:Nirnayam.jpg
 152. 2011-06-14 File:Kanne_Vayasu.jpg
 153. 2011-06-14 File:Gopala_Rao_Gari_Ammayi.jpg
 154. 2011-06-14 File:Erra_Sainyam.jpg
 155. 2011-06-14 File:Desadrohulu_1964.jpg
 156. 2011-06-13 File:Ramudochadu.jpg
 157. 2011-06-13 File:Premalekhalu.jpg
 158. 2011-06-13 File:Panchadara_Chilaka.jpg
 159. 2011-06-13 File:Mundadugu_1983.jpg
 160. 2011-06-13 File:Mundadugu_1958.jpg
 161. 2011-06-13 File:Manavudu_Danavudu.JPG
 162. 2011-06-13 File:Gundelu_Teesina_Monagadu.jpg
 163. 2011-06-13 File:Brahmaputrudu.jpg
 164. 2011-06-13 File:Bharateeyudu.jpg
 165. 2011-06-13 File:Andaru_Dongale.jpg
 166. 2011-06-13 File:Akka_Mogudu.jpg
 167. 2011-06-13 File:Abaddam.jpg
 168. 2011-06-11 File:Vaade_Veedu.jpg
 169. 2011-06-11 File:Simhasanam.jpg
 170. 2011-06-11 File:Priya_film.jpg
 171. 2011-06-11 File:Ooriki_Ichina_Maata.JPG
 172. 2011-06-11 File:Ninne_Pelladatha.jpg
 173. 2011-06-11 File:Iddaru_Asadhyule.jpg
 174. 2011-06-11 File:Devalayam.jpg
 175. 2011-06-10 File:Thota_Ramudu_1975.jpg
 176. 2011-06-10 File:Talambralu.jpg
 177. 2011-06-10 File:Sarpayagam.jpg
 178. 2011-06-10 File:Prema_Samrat.jpg
 179. 2011-06-10 File:Patnam_Vachina_Pativratalu.jpg
 180. 2011-06-10 File:Nomu.jpg
 181. 2011-06-10 File:Mahanagaramlo_Mayagadu.jpg
 182. 2011-06-10 File:Maabhoomi.jpg
 183. 2011-06-10 File:Maa_Annayya.jpg
 184. 2011-06-10 File:Khaidi_No_786.png
 185. 2011-06-10 File:Karthika_Deepam.jpg
 186. 2011-06-10 File:Bullemma_Bullodu.jpg
 187. 2011-06-10 File:Aggi_Ramudu.jpg
 188. 2011-06-09 File:Vasu.jpg
 189. 2011-06-08 File:Nippulanti_Manishi.jpg
 190. 2011-06-08 File:Bandhavyalu.jpg
 191. 2011-06-07 File:Bhale_Dongalu.jpg
 192. 2011-06-04 File:Shri_Krishna_Pandaviyam.jpg
 193. 2011-06-03 File:Guppedu_Manasu.jpg
 194. 2011-06-03 File:Gokulamlo_Seeta.jpg
 195. 2011-06-03 File:Dharmadata.jpg
 196. 2011-06-03 File:Dakshayagnam.jpg
 197. 2011-06-03 File:Chirunavvutho.jpg
 198. 2011-06-03 File:Chandraharam.jpg
 199. 2011-06-03 File:Chandirani.jpg
 200. 2011-06-03 File:Chaduvukunna_Ammayilu.jpg
 201. 2011-06-03 File:Bomma_Borusa.jpg
 202. 2011-06-03 File:Bhatti_Vikramarka.JPG
 203. 2011-06-03 File:Bhakta_Tukaram.jpg
 204. 2011-06-03 File:Bangaru_Gajulu.JPG
 205. 2011-06-03 File:Balaraju_Katha.jpg
 206. 2011-06-03 File:Badi_Pantulu.jpg
 207. 2011-06-03 File:Apadhbandhavudu.jpg
 208. 2011-06-03 File:Ammoru.jpg
 209. 2011-06-03 File:Amma_Rajeenama.jpg
 210. 2011-06-03 File:Agni_Parvatham.jpg
 211. 2011-06-03 File:Aathma_Gouravam.jpg
 212. 2011-06-03 File:Aada_Paduchu.jpg
 213. 2011-06-03 File:47_Rojulu.jpg
 214. 2011-06-02 File:Gudi_Gantalu.jpg
 215. 2011-06-02 File:Anthasthulu.jpg
 216. 2011-06-02 File:Ammayi_Kapuram.jpg
 217. 2011-06-02 File:Alluri_Seetharamaraju.jpg
 218. 2011-06-01 File:Sri_Rajeshwari_Vilas_Coffee_Club.jpg
 219. 2011-05-13 File:S.S.Bhatnagar.jpg
 220. 2009-11-27 File:Nilagiri_Yatra.jpg
 221. 2009-11-23 File:Neeti_Sudha_Lahari.jpg
 222. 2009-11-21 File:Andariki_Ayurvedam.jpg
 223. 2009-11-19 File:Vavilla.jpg
 224. 2009-10-13 File:Piyusha_Lahari.jpg
 225. 2009-06-26 File:Telugu_Vidyarthi.jpg
 226. 2009-06-20 File:Champak.jpg
 227. 2009-06-10 File:Khandavalli.jpg
 228. 2009-06-05 File:Raabheelu.jpg
 229. 2009-06-05 File:Naati_101_Chitralu.jpg
 230. 2009-05-31 File:Balamitra.jpg
 231. 2009-05-31 File:Andhra_Pradesh_Patrika.jpg
 232. 2009-05-26 File:Yogamrutam.jpg
 233. 2009-05-22 File:Annadata.jpg
 234. 2009-05-20 File:Pandugalu.jpg
 235. 2009-05-15 File:Bujjayi.jpg
 236. 2009-05-12 File:Shiva_sahasranama_strotram.jpg
 237. 2009-05-07 File:Vipula.jpg
 238. 2009-05-06 File:Rushipeetham2009.jpg
 239. 2009-05-05 File:Rushipeetham.jpg
 240. 2009-05-02 File:Savithri_biography.jpg
 241. 2009-05-01 File:Sudarshana_Chakra.jpg
 242. 2009-05-01 File:Padmavathi_Ammavaru.jpg
 243. 2009-05-01 File:Kodanda_Rama.jpg
 244. 2008-05-27 File:Sridevibhagavatam.JPG

Ramesh Ramaiah మార్చు

 1. 2011-10-24 File:7th_Sense.jpg
 1. 2006-02-25 File:TenuguLenkaPhoto1.jpg
 1. 2008-05-14 File:Sundarakanda.jpg
 2. 2007-10-13 File:Kanipaka_vinayaka.jpg
 3. 2007-10-07 File:Kanyasulkam.jpg
 4. 2007-10-07 File:Barister_parvatesam.jpg
 5. 2007-09-21 File:Balarama9.jpg
 6. 2007-09-18 File:Burrakatha.jpg
 7. 2007-08-28 File:Krishna-arjun.jpg
 8. 2007-08-23 File:Pingali_venkayya.jpg
 9. 2007-07-09 File:Ajkal_mukhprishth1_cropped.png
 10. 2007-05-25 File:Cyclostyle.jpg
 1. 2008-08-11 File:Nikon_logo.svg
 2. 2008-08-09 File:Beijing_2008_logo.svg
 3. 2008-08-09 File:Athens_2004_olympics_logo.png
 4. 2008-08-08 File:Boeing-Logo.svg
 5. 2008-04-18 File:PrattEtWhitney-logo.svg
 6. 2008-04-18 File:PrattAndWhitneyLogo.png
 7. 2008-04-17 File:747_flight_attendants.jpg
 8. 2008-04-10 File:Rojabig.jpg
 9. 2008-04-10 File:Bommarilluposter.jpg
 10. 2008-03-31 File:Arya_poster.png
 11. 2008-03-19 File:Leopard_Desktop.png
 12. 2008-02-27 File:NTR_Meeting.jpg
 13. 2008-02-27 File:NTR.jpg
 1. 2008-02-23 File:Sammakkasarakka2.jpg
 1. 2006-10-03 File:Bat.jpg
 1. 2007-06-01 File:Budaraju_Radhakrishna01.jpg
 2. 2007-01-25 File:Eemani01.jpg
 3. 2006-11-14 File:Vaddadipapaiah01.jpg
 4. 2006-11-14 File:Vaddadi-painting-01.jpg
 5. 2006-06-11 File:Ghantasala_Stamp.jpg
 6. 2006-06-11 File:Ghantasala.jpg
 7. 2006-06-09 File:Sirivennela_Movie.jpg
 8. 2006-04-24 File:Sankarabharanam.jpg
 9. 2006-03-08 File:MayaLogo.JPG
 10. 2006-03-08 File:Atreya.gif
 1. 2008-12-17 File:Its_A_Wonderful_Life_Movie_Poster.jpg
 2. 2008-10-23 File:Schindler's_List_movie.jpg
 3. 2008-10-18 File:ShawshankRedemptionMoviePoster.jpg
 4. 2008-10-16 File:12_angry_men.jpg
 1. 2006-08-02 File:TheHindu.gif
 2. 2006-05-22 File:KalivikodiStamp.jpg
 3. 2006-05-22 File:Kalivikodi.jpg
 4. 2006-05-14 File:Bnreddy.jpg
 5. 2006-04-20 File:ChandamamaTelugu.gif
 1. 2008-03-23 File:Assasin.jpg
 1. 2006-09-24 File:Super_Express.jpg
 2. 2006-08-01 File:Tolubomma3.jpg
 3. 2006-08-01 File:Tolubomma2.jpg

Veera Narayana మార్చు

 1. 2013-08-18 File:Vaana_Vaana_Racha.jpg
 2. 2013-04-25 File:Naga_Chaitanya_Akkineni.jpg
 3. 2013-04-03 File:Aadi_Pinisetty.jpg
 4. 2013-03-25 File:Mohan_Babu.jpg
 5. 2013-03-20 File:Nisha_Aggarwal.jpg
 6. 2013-03-18 File:Sree_Kalahasthi_temple.JPG
 7. 2013-03-10 File:Shriya_at_TIFF.jpg
 8. 2013-02-27 File:Venkatesh_Daggubati.jpg
 1. 2013-10-12 File:ఒక_బుష్_కోటు_వెనుకభాగం.jpeg
 2. 2013-10-12 File:1973_లో_విడుదలైన_జంజీర్_చిత్రంలో_డెనిం_తో_కుట్టబడిన_బుష్_కోటుని_ధరించిన_అమితాబ్.jpeg
 3. 2013-10-11 File:మూన్_రేకర్_చిత్రంలో_రోజర్_మూర్_ధరించిన_బుష్_కోటు.jpeg
 4. 2013-09-24 File:SuccessFactors_with_SAP_ERP_HCM.jpeg
 5. 2013-08-08 File:కే_ఆర్_విజయ.jpeg
 6. 2013-08-04 File:నందిని_గౌడ్.jpeg
 7. 2013-07-27 File:లక్ష్మాగౌడ్_చిత్రం.jpeg
 8. 2013-07-13 File:తెలుగు_తేజం_పత్రిక.jpeg
 9. 2013-07-04 File:నికొలొ_డా_కాంటి.jpeg
 10. 2013-05-03 File:2010_లో_విడుదలైన_సింహ_చిత్రంలో_వెయిస్ట్_కోట్_ధరించిన_బాలయ్య.jpeg
 11. 2013-05-01 File:2006_లో_విడుదలైన_పోకిరి_చిత్రంలో_స్కార్ఫ్_ధరించిన_మహేష్_బాబు.png
 12. 2013-05-01 File:1965_లో_విడుదలైన_ఎంగ_వీట్టు_పిళ్ళై_చిత్రంలో_ప్లీటెడ్_ట్రౌజర్స్_ని_ధరించిన_ఎం_జీ_ఆర్.jpeg
 13. 2013-05-01 File:1964_లో_విడుదలైన_తమిళ_చిత్రం_దైవ_తాయ్_చిత్రంలో_రివేర్_కాలర్_ని_ధరించిన_ఎం_జీ_ఆర్.png
 14. 2013-04-27 File:పెదరాయుడు_చిత్రంలో_రజినీకాంత్.png
 15. 2013-04-27 File:1965_లో_విడుదలైన_తమిళ_చిత్రం_పంచవర్ణక్కిళి_చిత్రంలో_ముత్తురామన్_అనే_నటుడు.png
 16. 2013-04-26 File:ఒక_జేమ్స్_బాండ్_చిత్రంలో_బుష్_కోటుని_ధరించిన_రోజర్_మూర్.png
 17. 2013-04-26 File:1955_లో_విడుదలైన_మిస్సమ్మ_చిత్రంలో_క్యాంప్_కాలర్_షర్టుని_ధరించిన_ఎన్_టి_ఆర్.png
 18. 2013-04-25 File:1965_లో_విడుదలైన_మలయాళం_చిత్రం_చెమ్మీన్_లో_రవిక,_గళ్ళ_లుంగీ_ధరించిన_షీలా_అనే_కథానాయిక.jpeg
 19. 2013-04-23 File:2012_లో_విడుదలైన_కెమెరామెన్_గంగతో_రాంబాబులో_పవన్_కళ్యాణ్.jpeg
 20. 2013-04-23 File:2009_లో_విడుదలైన_ఘజిని_లో_ల్యాపెల్_గల_వెయిస్ట్_కోట్_ధరించిన_అమీర్_ఖాన్.jpeg
 21. 2013-04-23 File:1994_లో_విడుదలైన_ప్రేమికుడు_చిత్రంలో_బెలూన్_బ్యాగీ_ప్యాంటు_ధరించిన_ప్రభుదేవా.png
 22. 2013-04-23 File:1991_లో_విడుదలైన_గ్యాంగ్_లీడర్_చిత్రంలో_బ్యాగీ_షర్టు_ధరించిన_చిరంజీవి.png
 23. 2013-04-23 File:1991_లో_విడుదలైన_గ్యాంగ్_లీడర్_చిత్రంలో_బ్యాగీ_ప్యాంటు_ధరించిన_చిరంజీవి.png
 24. 2013-04-22 File:2002_లో_విడుదలైన_టక్కరిదొంగ_చిత్రంలో_కౌబాయ్_వేషంలో_ఉన్న_మహేష్.jpeg
 25. 2013-04-22 File:2000_లో_విడుదలైన_బద్రి_చిత్రం_లో_కౌబాయ్_వేషంలో_ఉన్న_పవన్_కళ్యాణ్.jpeg
 26. 2013-04-22 File:1995లో_విడుదలైన_ప్రేమించి_పెళ్ళాడుతా_లో_ప్యారలెల్_ప్యాంటు_ధరించిన_షారుఖ్.jpeg
 27. 2013-04-22 File:1995లో_విడుదలైన_ప్రేమించి_పెళ్ళాడుతా_లో_పఠానీ_ధరించిన_షారుఖ్.jpeg
 28. 2013-04-22 File:1995లో_విడుదలైన_ప్రేమించి_పెళ్ళాడుతా_లో_జీన్స్_ప్యాంటు_ధరించిన_షారుఖ్.jpeg
 29. 2013-04-21 File:1990_లో_విడుదలైన_కొదమసింహం_లో_కౌబాయ్_వేషంలో_చిరంజీవి.jpeg
 30. 2013-04-21 File:1971_లో_విడుదలైన_మోసగాళ్ళకు_మోసగాడు_చిత్రం_లో_కౌబాయ్_వేషంలో_సూపర్_స్టార్_కృష్ణ.png
 31. 2013-04-20 File:బాబీ_చిత్రంలో_రిషి_కపూర్.jpeg
 32. 2013-04-20 File:2002_లో_విడులైన_మన్మథుడు_చిత్రంలో_షార్ట్_కుర్తాని_ధరించిన_అక్కినేని_నాగార్జున.jpeg
 33. 2013-04-20 File:1975_లో_విడుదలైన_డాన్_చిత్రంలో_బెల్_బాటం_ప్యాంటుని_ధరించిన_అమితాభ్_బచ్చన్.jpeg
 34. 2013-04-20 File:1970లో_విడుదలైన_కటీపతంగ్_చిత్రంలో_టైట్_ప్యాంటులో_రాజేష్_ఖన్నా.jpeg
 35. 2010-08-22 File:Phulchand_exports_limited.JPG
 36. 2010-07-23 File:Henry_David_Lee.jpg
 37. 2010-07-06 File:The_cherokee_group.JPG
 38. 2010-07-05 File:Wrangler_jeans_logo.jpg
 39. 2010-07-02 File:Flying_machine_india_logo.JPG
 40. 2010-06-25 File:Max_fashion_retail.JPG
 41. 2010-05-30 File:Siyarams_Oxemberg_Logo.JPG
 42. 2010-05-30 File:Siyarams_MSD_logo.JPG
 43. 2010-05-30 File:Siyarams_JHampstead_Logo.JPG
 44. 2010-05-30 File:Arvind.JPG
 45. 2010-05-25 File:Siyarams.JPG
 46. 2010-05-06 File:Men_Are_From_Mars_Women_Are_From_Venus.jpg
 47. 2009-09-12 File:AnniyanDVD.jpg
 48. 2009-08-22 File:My_mother_my_self.jpg
 49. 2009-08-06 File:Movies_on_rayalaseema.jpg
 50. 2009-08-05 File:Ragi_sangati.jpg
 51. 2009-08-05 File:Jonnarotte.jpg
 52. 2009-08-05 File:Banaganapally_mangoes.jpg
 53. 2009-06-27 File:Bunny-tel.jpg
 54. 2009-06-12 File:Kadalora_Kavithaigal_dvd.jpg
 55. 2009-06-11 File:Kamal-umt.jpg
 56. 2009-06-09 File:Mappillai.jpg
 57. 2009-06-09 File:Mannan_dvd.jpg
 58. 2009-06-09 File:Chirukathak.jpg
 59. 2009-06-09 File:Chiruclassic.jpg
 60. 2009-06-05 File:Tlm.jpg
 61. 2009-06-05 File:Mogudukavali.jpg
 62. 2009-06-04 File:Sangharshana.jpg
 63. 2009-06-04 File:Raktasindhuram.jpg
 64. 2009-06-04 File:Pratibandh.jpg
 65. 2009-06-04 File:Mrugaraju.jpg
 66. 2009-06-04 File:Magadheerudu.jpg
 67. 2009-06-04 File:Lankeswarudu.jpg
 68. 2009-06-04 File:Jwala.jpg
 69. 2009-06-04 File:Coke&stones.jpg
 70. 2009-06-04 File:Chiruthegentleman.jpg
 71. 2009-06-04 File:Chirurustum.jpg
 72. 2009-06-04 File:Chirurudranetra.jpg
 73. 2009-06-04 File:Chiruiddarumitrulu.jpg
 74. 2009-06-04 File:Chiruhitler.jpg
 75. 2009-06-04 File:Chirudaddy.jpg
 76. 2009-06-04 File:Chiruaajkagundaraj.jpg
 77. 2009-06-04 File:ChiruSPParasuram.jpg
 78. 2009-06-04 File:Arya-poster.jpg
 79. 2009-06-04 File:Adavidonga.jpg
 80. 2009-06-03 File:Tpcli2.jpg
 81. 2009-06-03 File:Tpcli1.jpg
 82. 2009-06-03 File:Emisodara.jpg
 83. 2009-06-03 File:Anutobalu.jpg
 84. 2009-06-03 File:Anuparichayam.jpg
 85. 2009-06-03 File:Anubday.jpg
 86. 2009-05-30 File:Jaichiranjeeva.jpg
 87. 2009-05-30 File:Chirubigboss.jpg
 88. 2009-05-30 File:Bavagarubagunnara.jpg
 89. 2009-05-29 File:Krish-vedam.jpg
 90. 2009-05-26 File:Withpreeti.jpg
 91. 2009-05-26 File:SriManunatha.jpg
 92. 2009-05-26 File:SnehamKosam.jpg
 93. 2009-05-26 File:Rylbngltgr.jpg
 94. 2009-05-26 File:Premageema.jpg
 95. 2009-05-26 File:Manchidonga.jpg
 96. 2009-05-26 File:Khushibag.jpg
 97. 2009-05-26 File:Gharanamogudu.jpg
 98. 2009-05-26 File:Digidigi.jpg
 99. 2009-05-26 File:Chiruinandasanji.jpg
 100. 2009-05-26 File:Annayya.jpg
 101. 2009-05-25 File:ChiruinStateRowdy.jpg
 102. 2009-05-25 File:ChiruinKodamasimham.jpg
 103. 2009-05-20 File:YamudikiMogudu.jpg
 104. 2009-05-20 File:Swayamkrushi.jpg
 105. 2009-05-20 File:Rudraveena.jpg
 106. 2009-05-20 File:Raakshasudu.jpg
 107. 2009-05-20 File:PasivadiPranam.jpg
 108. 2009-05-20 File:Chirukondaveetiraja.jpg
 109. 2009-05-20 File:Chiruintrinetrudu.jpg
 110. 2009-05-20 File:Chiruinaradhana.jpg
 111. 2009-05-20 File:Chiruinandasdonga.jpg
 112. 2009-05-20 File:Chiruasvijetha.jpg
 113. 2009-05-20 File:ChiruKiratakudu.jpg
 114. 2009-05-20 File:Chanakyasapatham.jpg
 115. 2009-05-19 File:Kondaveetidonga.jpg
 116. 2009-05-19 File:Jagadekaveerudu_atilokasundari.jpg
 117. 2009-05-19 File:AttakuYamuduAmmayikiMogudu.jpg
 118. 2009-05-16 File:Punnaminagu.jpg
 119. 2009-05-16 File:Pulibebbuli.jpg
 120. 2009-05-16 File:Nyayamkavali.jpg
 121. 2009-05-16 File:Manchupallaki.jpg
 122. 2009-05-16 File:Magamaharaju.jpg
 123. 2009-05-16 File:MARANAMRUDRAGAM.jpg
 124. 2009-05-16 File:Intloramayyaveedhilokrishnayya.jpg
 125. 2009-05-16 File:Chiruintodudongalu.jpg
 126. 2009-05-16 File:Chiruinshubhalekha.jpg
 127. 2009-05-16 File:Chiruinnakilimanishi.jpg
 128. 2009-05-16 File:Chiruinloveinsingapore.jpg
 129. 2009-05-16 File:Chiruassrirambantu.jpg
 130. 2009-05-16 File:Chattanikikallulevu.jpg
 131. 2009-05-16 File:Chandipriya.jpg
 132. 2009-05-16 File:Challenge.jpg
 133. 2009-05-16 File:Abhilasha.jpg
 134. 2009-05-15 File:Chirumechanicalludu.jpg
 135. 2009-05-15 File:Chiruchudalaniundi.jpg
 136. 2009-05-15 File:Chiruandarivadu.jpg
 137. 2009-05-15 File:Chirualludamajaka.jpg
 138. 2009-05-09 File:Johnny_single.jpg
 1. 2009-03-25 File:ARUDRA_BY_BAPU.png
 2. 2009-03-24 File:SUBBARAO_PAI_FOUNDER_CANARA_BANK.jpg
 3. 2009-03-24 File:BOOK_ON_CANARA_BANK_.jpg
 4. 2009-03-22 File:BAPU_YOUNG_WIKIPEDIA.png
 5. 2009-03-22 File:BAPU_PARENTS_WIKIPEDIA.png
 6. 2009-03-22 File:BAPU_AS_CHILD_WIKIPEDIA.png
 7. 2009-03-21 File:RK_LAKSHMAN_WIKIPEDIA.png
 8. 2009-03-21 File:BAPU_WIKIPEDIA.png
 9. 2009-03-01 File:PELLINATI_PRAMANAALU1.JPG.jpg
 10. 2009-03-01 File:Nagulachativi_poster_chandamama.JPG
 11. 2009-03-01 File:NAGA_PANCHAMI.JPG
 12. 2009-03-01 File:MANGALYA_BALAM.JPG
 13. 2009-02-23 File:SDM_anil_kapoor_20040.png
 14. 2009-02-23 File:SDM_YOUNG_SALIM.png
 15. 2009-02-23 File:SDM_SALIM_WIKIPEDIA_.png
 16. 2009-02-23 File:SDM_PURAAnA_PAATRA_VeSHAmLo_BAALUDU.png
 17. 2009-02-23 File:SDM_LATIKA_F0R_WIKIPEDIA.png
 18. 2009-02-23 File:SDM_LAST_HAPPY_SCENE.png
 19. 2009-02-23 File:SDM_JAMAAL_GROWNUP.png
 20. 2009-02-23 File:SDM_JAMAAL_FOR_WIKIPEDIA.png
 21. 2009-02-23 File:SDM_IRFAN_KHAN_POLICE_WIKIPEDIA.png
 22. 2009-02-23 File:SDM_FIRST_VILLAIN.png
 23. 2009-02-23 File:SDM_BROTHERS-IN-SCHOOL.png
 24. 2009-02-23 File:SDMJAIHO_SONG.png
 25. 2009-02-23 File:SDM-YOUNG_LATIKA.png
 26. 2009-02-22 File:SUREKHA_Book_wikipedia_2.jpg
 27. 2009-02-22 File:SUREKHA_Book_wikipedia_1.jpg
 28. 2009-02-17 File:AVM_CARTOONwikipedia_8.gif
 29. 2009-02-17 File:AVM-PIDUGU_WIKIPEDIA.gif
 30. 2009-02-15 File:SATYAMURTHY_COVERY_PAGE_3.JPG
 31. 2009-02-15 File:SATYAMURTHY_COVERY_PAGE_2.JPG
 32. 2009-02-15 File:SATYAMURTHY_COVERY_PAGE_1.JPG
 33. 2009-02-15 File:KARTOON_GIYYATAMELAA_SATYAMURTY.JPG
 34. 2009-02-01 File:NAAGURINCHI_NENU_Ragathi_PANDARI_ATMAKATHA_VENUKA_aTTA.jpg.jpg
 35. 2009-02-01 File:NAAGURINCHI_NENU_Ragathi_PANDARI_ATMAKATHA.jpg
 36. 2009-01-25 File:BABU_books_1b.jpg
 37. 2009-01-25 File:BABU_books_1a.jpg
 38. 2009-01-22 File:BABU_CARTOON_SANKALANAM_COVER_PAGE.jpg
 39. 2009-01-22 File:BAABUMEEDA_BAAPU-VYAAKHYA.JPG
 40. 2009-01-18 File:JAYADEV_SIGNATURE8723.PNG
 41. 2009-01-17 File:Oomen_signature.jpg
 42. 2008-12-24 File:Yeddanapudi_sulochanarani_maunatarangalu.JPG
 43. 2008-12-24 File:YEDDANAPUDI_PRIYASAKHEE.jpg
 44. 2008-12-24 File:YEDDANAPUDI_OMTARI_NAKSHATRAM.jpg
 45. 2008-12-24 File:YEDDANAPUDI_JEEVANA_TARANGALU.jpg
 46. 2008-12-24 File:YEDDANAPUDI_AHUTI.jpg
 47. 2008-12-24 File:Radio_annaya-malleshwari.jpg
 48. 2008-12-22 File:SBI-logo_for_wiki.PNG
 49. 2008-12-22 File:Logo_ingvysya.png
 50. 2008-12-21 File:BUDUGU_BOOK_COVER.jpg
 51. 2008-12-11 File:KANYA_SHULKAM_vcd_cover.jpg
 52. 2008-12-09 File:Hasam_patrika_bomma.jpg
 53. 2008-12-09 File:HaasaM_logo_saraswati_with_guitar.jpg
 54. 2008-12-02 File:Illali_mutchatlu_logo.jpg
 55. 2008-12-01 File:ILLALI_MUTCHATLU_PURANAM_SEETA_2.jpg
 56. 2008-12-01 File:ILLALI_MUTCHATLU_PURANAM_SEETA_1.jpg
 57. 2008-11-30 File:PURANAM_SUBRAHMANYA_SARMA.jpg
 58. 2008-11-30 File:Mana_telugu_bhamidipati.jpg
 59. 2008-11-30 File:Jayadev_cartoons.jpg
 60. 2008-11-30 File:Ippudu_bhamidipati.jpg
 61. 2008-11-23 File:ANR_NTR_GUNDAMMAKATHA.jpg
 62. 2008-11-21 File:Lavakusa_vcd_cover.jpg
 63. 2008-11-19 File:Ramudu_Bheemudu.jpg
 64. 2008-11-19 File:Pathala-bhairavi.jpg
 65. 2008-11-19 File:Maababu.jpg
 66. 2008-11-19 File:Iddarumithrulu.jpg
 67. 2008-11-11 File:POTTI_PLEADARU.jpg
 68. 2008-11-11 File:NAVARAATRI_CINEMA_POSTER.jpg
 69. 2008-11-11 File:BHEEMAANJANEYA_YUDHYAM_POSTER.jpg
 70. 2008-10-05 File:IYPlogo.jpg
 71. 2008-08-20 File:Maataatayyachalam.jpg
 72. 2008-07-13 File:Csr_anjaneyulu2.jpg
 73. 2008-07-13 File:Csr_anjaneyulu1.jpg
 74. 2008-06-15 File:Dennis_menace.jpg
 75. 2008-06-14 File:DENNIS_THE_MENACE.jpg
 76. 2008-06-01 File:Illarikam.jpg
 77. 2008-05-21 File:Vaddante_pelli.jpg
 78. 2008-05-21 File:Suvarna_sundari.jpg
 79. 2008-05-21 File:Sati_savitri.jpg
 80. 2008-05-21 File:Saarangadhara.jpg
 81. 2008-05-21 File:Repu_needay.jpg
 82. 2008-05-21 File:Peddarikaalu.jpg
 83. 2008-05-20 File:Naladamayanti.jpg
 84. 2008-05-20 File:M_l_a.jpg
 85. 2008-05-20 File:Goodhachari_116.jpg
 86. 2008-05-20 File:Daiva_saasanam.jpg
 87. 2008-05-19 File:Bhale_ammayilu.jpg
 88. 2008-05-19 File:Bhakta_pothana.jpg
 89. 2008-05-19 File:Bhagyarekha.jpg
 90. 2008-05-19 File:Badipantulu.jpg
 91. 2008-05-18 File:Yogi_vemana.jpg
 92. 2008-05-18 File:Sri_krishna_tulabharam.jpg
 93. 2008-05-18 File:Sangita_lakshmi.jpg
 94. 2008-05-18 File:PREMALO_PRAMADAM.jpg
 95. 2008-05-18 File:Maya_bazar4.jpg
 96. 2008-05-18 File:Maya_bazar3.jpg
 97. 2008-05-18 File:Kannemanasulu.jpg
 98. 2008-05-18 File:Bhoo_kailash.jpg
 99. 2008-05-18 File:Appuchesi_pappukoodu1.jpg
 100. 2008-05-18 File:Appuchesi_pappukoodu.jpg
 101. 2008-05-12 File:Uttara_kanda.jpg
 102. 2008-05-12 File:KANCHUKOTA.jpg
 103. 2008-05-12 File:AHIMSA_JYOTHI.jpg
 104. 2008-05-11 File:VAPA011a.jpg
 105. 2008-05-11 File:VAPA010.jpg
 106. 2008-05-11 File:VAPA009.jpg
 107. 2008-05-11 File:VAPA008.jpg
 108. 2008-05-11 File:VAPA007.jpg
 109. 2008-05-11 File:VAPA006.jpg
 110. 2008-05-11 File:VAPA005.jpg
 111. 2008-05-11 File:VAPA004.jpg
 112. 2008-05-11 File:VAPA003.jpg
 113. 2008-05-11 File:VAPA002.jpg
 114. 2008-05-11 File:VAPA001.jpg
 115. 2008-05-11 File:ROOPADHARUDI_YAATRALU.jpg
 116. 2008-05-11 File:Paropakaari_paapanna.jpg
 117. 2008-05-11 File:Paataala_duragam.jpg
 118. 2008-05-11 File:Mugguru_mantrikulu.jpg
 119. 2008-05-11 File:BHUVANA_SUNDARI.jpg
 120. 2008-05-04 File:CHAKRAPANI-NAGIREDDY.jpg
 121. 2008-04-25 File:Ushasri1.jpg
 122. 2008-04-25 File:Ushasri.jpg
 123. 2008-04-25 File:NUVVAA_NENAA.jpg
 124. 2008-04-25 File:Chilaka_gorinka1.jpg
 125. 2008-04-20 File:Balivada_kanta_rao.jpg
 126. 2008-04-06 File:OLD+CHALAM.jpg
 127. 2008-04-06 File:CHALAM_SAMAKAALEENA.jpg
 128. 2008-04-06 File:CHALAM_RACHANAA_SAILI.jpg
 129. 2008-04-04 File:Mullapudi.jpg
 130. 2008-04-04 File:AMMA5.jpg
 131. 2008-04-04 File:AMMA.jpg
 132. 2008-03-30 File:NX1Z_QSL.jpg
 133. 2008-03-30 File:HAM_LICENSE1.JPG
 134. 2008-03-28 File:HAM_RADIO_MAGAZINE.jpg
 135. 2008-03-23 File:NEWS.jpg
 136. 2008-03-23 File:LAST_PHOTO.JPG
 137. 2008-03-23 File:GODSEY.jpg
 138. 2008-03-23 File:BODY.jpg
 139. 2008-03-22 File:Sidhilalayam1.jpg
 140. 2008-03-22 File:LANDING_ON_MOON.jpg
 141. 2008-03-22 File:DAYYAM.jpg
 142. 2008-03-22 File:Chalam1.jpg
 143. 2008-03-21 File:BHAMIDIPATI1.jpg
 144. 2008-03-21 File:BHAMIDIPAT2.jpg
 145. 2008-03-20 File:BETALA_KATHALU.jpg
 146. 2008-03-19 File:PRATYEKA_SAMCHIKA.jpg
 147. 2008-03-19 File:BETALA_04.jpg
 148. 2008-03-19 File:BETALA_03.jpg
 149. 2008-03-19 File:BETALA_02.jpg
 150. 2008-03-19 File:BETALA_01.jpg
 151. 2008-03-16 File:CHALAM_WITH_JILLELLAMUDI_AMMA.jpg
 1. 2013-08-11 File:IVSrao.jpg

ఐ ప్రవీణ్ మార్చు

 1. 2011-02-20 File:EVV-Satyanarayana.jpg
 2. 2011-02-16 File:Bruce_lee.jpg
 3. 2011-02-11 File:Jr-ntr-latest-photos.jpg
 4. 2011-02-11 File:41579_133430650020269_7782_n.jpg

కాసుబాబు మార్చు

 1. 2011-11-08 File:TeluguFilm_tajmahal-2010.jpg
 2. 2011-11-08 File:TeluguFilm_kathikantarao.jpg
 3. 2011-11-08 File:TeluguFilm_kalavarking.jpg
 4. 2011-11-08 File:TeluguFilm_SitharamulaKalyanamLankalo.jpg
 5. 2011-11-08 File:TeluguFilm_Sadhyam.jpg
 6. 2011-11-08 File:TeluguFilm_Ranga_the_Donga.jpg
 7. 2011-11-08 File:TeluguFilm_Maa_Naanna_Chiranjeevi.jpg
 8. 2011-11-07 File:TeluguFilm_sye_aata.jpg
 9. 2011-11-07 File:TeluguFilm-panchakshari.jpg
 10. 2011-09-30 File:TeluguFilm_Yemaindi_Eevela.jpg
 11. 2011-09-30 File:TeluguFilm_Orange.jpg
 12. 2011-09-30 File:TeluguFilm_Em_Pillo_Em_Pillado.jpg
 13. 2011-09-30 File:TeluguFilm_Collector_gari_bharya.jpg
 14. 2011-09-30 File:TeluguFilm_Adurs.jpg
 15. 2011-09-30 File:TeluguFilm_Adi_Nuvve.jpg
 16. 2011-09-29 File:Mullapudi_Harischandra_Prasad.jpg
 17. 2011-09-28 File:TeluguFilm_SonthaVooru.jpg
 18. 2011-09-28 File:TeluguFilm_Kick.jpg
 19. 2011-09-28 File:TeluguFilm_Kalavaramaye_Madilo.jpg
 20. 2011-09-28 File:TeluguFilm_Eenadu_2009.jpg
 21. 2011-09-28 File:TeluguFilm_Billa.jpg
 22. 2011-09-27 File:TeluguFilm_Surya-IPS.jpg
 23. 2011-09-27 File:TeluguFilm_Intlo_Illalu_Vantintlo_Priyuralu.jpg
 24. 2011-09-24 File:TeluguFilm_2007_Notebook.jpg
 25. 2010-09-16 File:TeluguFilm_Magadheera_2009.jpg
 26. 2010-09-06 File:TeluguFilm_ThakitaThakita.jpg
 27. 2010-09-06 File:TeluguFilm_Gayam_2.jpg
 28. 2010-08-21 File:AIR_Logo.jpg
 29. 2010-07-30 File:TeluguFilm_AndalaRamudu_2006.jpg
 30. 2010-06-08 File:Nippulantimanishi_pressnote.jpg
 31. 2010-05-31 File:TeluguFilm_Okariki_Okaru.jpg
 32. 2010-05-31 File:Rab_ne.jpg
 33. 2010-05-13 File:KalHoNaaHo1.jpg
 34. 2009-10-24 File:Mother_India_poster.jpg
 35. 2009-10-08 File:TeluguFilm_UmaChandiGowriShankarulaKatha.jpg.JPG
 36. 2009-10-08 File:TeluguFilm_SrikrishnaVijayamu.jpg
 37. 2009-10-08 File:TeluguFilm_BhalePapa.jpg
 38. 2009-09-24 File:TeluguFilm_SriramaKatha.jpg
 39. 2009-09-24 File:TeluguFilm_Ramudu_Bhimudu_2.jpg
 40. 2009-09-24 File:TeluguFilm_Ramudu_Bhimudu_1.jpg
 41. 2009-09-23 File:TeluguFilm_Swargam_Narakam.jpg
 42. 2009-09-23 File:TeluguFilm_SathyaHarischandra_1965.jpg
 43. 2009-09-22 File:TeluguFilm_Srikrishnarjuna_Yuddham.jpg
 44. 2009-09-22 File:TeluguFilm_NinduSamsaram.JPG
 45. 2009-09-22 File:TeluguFilm_Ekaveera2.jpg
 46. 2009-09-21 File:TeluguFilm_Vintakatha.JPG
 47. 2009-09-21 File:TeluguFilm_Srikakula_Andhra_Mahavishnu.jpg
 48. 2009-09-21 File:TeluguFilm_SriKrishnanjaneyaYuddham.jpg
 49. 2009-09-21 File:TeluguFilm_Jaganmatha.jpg
 50. 2009-09-21 File:TeluguFilm_Devullu.jpg
 51. 2009-09-21 File:TeluguFilm_Alludugaru.jpg
 52. 2009-09-15 File:TeluguBook_Bobbiliyudham.jpg
 53. 2009-09-12 File:Leela_Naidu,_(1940-2009).jpg
 54. 2009-09-07 File:TeluguFilm_Yashoda_krishna.jpg
 55. 2009-09-07 File:TeluguFilm_Balabharatham.jpg
 56. 2009-08-27 File:TeluguFilm_Arjun_Mahesh.jpg
 57. 2009-08-27 File:TeluguFilm_Aranyakanda.jpg
 58. 2009-08-17 File:BookCover_MenInLove.jpg
 59. 2009-08-13 File:TeluguFilm_Manmadhudu.jpg
 60. 2009-07-30 File:TeluguFilm_YuddhaBhoomi.JPG
 61. 2009-07-30 File:TeluguFilm_VivahaBhojanambu.JPG
 62. 2009-07-30 File:TeluguFilm_SriVemanaCharitra.JPG
 63. 2009-07-30 File:TeluguFilm_SriShirdiSaibabaMahatmyam.JPG
 64. 2009-07-30 File:TeluguFilm_SriDattaDarsanamu.JPG
 65. 2009-07-30 File:TeluguFilm_Sravanthi.JPG
 66. 2009-07-30 File:TeluguFilm_SravanaSandhya.JPG
 67. 2009-07-30 File:TeluguFilm_SivuduSivuduSivudu.JPG
 68. 2009-07-30 File:TeluguFilm_ShrimathiKanuka.JPG
 69. 2009-07-30 File:TeluguFilm_SampurnaPremayanam.JPG
 70. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PunyaDampathulu.JPG
 71. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PunnamiChandrudu.JPG
 72. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PulaRangadu_1967.JPG
 73. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PulaRangadu.JPG
 74. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PreminchuPelladu.JPG
 75. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PeoplesEncounter.JPG
 76. 2009-07-30 File:TeluguFilm_Pattabhishekam.JPG
 77. 2009-07-30 File:TeluguFilm_PasupuThradu.JPG
 78. 2009-07-30 File:TeluguFilm_MangalyaBalam_1985.JPG
 79. 2009-07-30 File:TeluguFilm_Mahamanishi.JPG
 80. 2009-07-30 File:TeluguFilm_KonaseemaKurrodu.JPG
 81. 2009-07-30 File:TeluguFilm_Jaganmatha.JPG
 82. 2009-07-30 File:TeluguFilm_IlluIllaluPillalu.JPG
 83. 2009-07-30 File:TeluguFilm_Gitanjali_advt.JPG
 84. 2009-07-30 File:TeluguFilm_ChandamamaRave.JPG
 85. 2009-07-30 File:TeluguFilm_Chakravarthi.JPG
 86. 2009-07-30 File:TeluguFilm_ChadastapuMogudu.JPG
 87. 2009-07-30 File:TeluguFilm_BebbuliVeta.JPG
 88. 2009-07-30 File:TeluguFilm_AthaMechinaAlludu.JPG
 89. 2009-07-30 File:TeluguFilm_AppulaApparao.JPG
 90. 2009-07-30 File:TeluguFilm_AnadigaAdadi.JPG
 91. 2009-07-30 File:TeluguFilm_AdaviRamudu.JPG
 92. 2009-07-29 File:TeluguFilm_Thrimurthulu.JPG
 93. 2009-07-29 File:TeluguFilm_Ravugarillu.JPG
 94. 2009-07-29 File:TeluguFilm_PujakuPanikiraniPuvvu.JPG
 95. 2009-07-29 File:TeluguFilm_Premayanam.JPG
 96. 2009-07-29 File:TeluguFilm_Prathighatana.JPG
 97. 2009-07-29 File:TeluguFilm_Nireekshana.JPG
 98. 2009-07-29 File:TeluguFilm_Mayuri.jpg
 99. 2009-07-29 File:TeluguFilm_MalleMoggalu.JPG
 100. 2009-07-29 File:TeluguFilm_KaruDiddinaKapuram.JPG
 101. 2009-07-29 File:TeluguFilm_InspectorPrathap.JPG
 102. 2009-07-29 File:TeluguFilm_AdaviRaja.JPG
 103. 2009-07-28 File:Telugubook_Asurasndhya.jpg
 104. 2009-07-28 File:Bookcover_AutobiographyOfMalcolmX.jpg
 105. 2009-07-28 File:BookCover_TheAlchemist.jpg
 106. 2009-07-27 File:TeluguFilm_Shock_2006.jpg
 107. 2009-06-24 File:Telugufilm_MahakaviKalidasu_screenshot.jpg , PD-India updated
 108. 2009-06-24 File:TeluguFilm_Thyagayya_Nagayya.jpg , PD-India updated
 109. 2009-06-24 File:TeluguFilm_Pothana_Nagayya.jpg , PD-India updated
 110. 2009-06-24 File:TeluguFilm_Molla_screenshots.jpg
 111. 2009-06-18 File:TeluguFilm_Ninne_pelladitha_1968.jpg
 112. 2009-06-17 File:TeluguFilm_Devuni_gelichina_manavudu.jpg
 113. 2009-06-15 File:TeluguFilm_Navagraha_puja_mahima.jpg
 114. 2009-06-15 File:TeluguFilm_Nalugustambhalata.jpg
 115. 2009-06-15 File:TeluguFilm_Devudu_chesina_manushulu.jpg
 116. 2009-06-15 File:TeluguFilm_Deeksha_1974.jpg
 117. 2009-06-15 File:TeluguFilm_Dasara_bullodu.jpg
 118. 2009-06-13 File:TeluguFilm_Bhagyarekha.jpg , PD-India updated
 119. 2009-06-12 File:TeluguFilm_Krishna_2008.JPG
 120. 2009-06-11 File:TeluguFilm_sakshi_krishna.jpg
 121. 2009-06-11 File:TeluguFilm_kshanakshanam.jpg
 122. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Sahasra_siraccheda_apurva_chintamani.jpg
 123. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Pidugu_Ramudu.jpg
 124. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Pandanti_Kapuram.jpg
 125. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Natakala_rayudu.jpg
 126. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Iddaru_iddare.jpg
 127. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Evandi_avida.jpg
 128. 2009-06-11 File:TeluguFilm_Dhanamaa_Daivamaa.jpg
 129. 2009-06-10 File:TeluguFilm_Kulagothralu.jpg
 130. 2009-06-10 File:TeluguFilm_Kadaladu_vadaladu.jpg
 131. 2009-06-10 File:TeluguFilm_Annadammula_anubandham.jpg
 132. 2009-06-10 File:TeluguFilm_Ammakosam.jpg
 133. 2009-06-09 File:TeluguFilm_Little_soldiers.jpg
 134. 2009-06-09 File:TeluguFilm_Jayabheri_poster.JPG
 135. 2009-06-08 File:TeluguFilm_Ekaveera.jpg
 136. 2009-06-07 File:TeluguFilm_Punyavathi.jpg
 137. 2009-06-07 File:TeluguFilm_Devanthakudu_1984.jpg
 138. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Irugu_porugu.jpg
 139. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Intinti_katha.jpg
 140. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Iddaru_monagallu.jpg
 141. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Iddaru_mithrulu.jpg
 142. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Iddaru_dongalu.jpg
 143. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Athmiyulu.jpg
 144. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Athmabandhuvu.jpg
 145. 2009-06-05 File:TeluguFilm_Aradhana_1962.jpg
 146. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Athmabalam.jpg
 147. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Asadhyudu.jpg
 148. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Ardhangi̲1955.jpg
 149. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Anna_Thammudu.jpg
 150. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Amayakuralu.jpg
 151. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Alibaba_40_dongalu.jpg
 152. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Aggidora.jpg
 153. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Aggibarata.jpg
 154. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Adugu_Jadalu.jpg
 155. 2009-06-04 File:TeluguFilm_Adrushta_Jathakudu.jpg
 156. 2009-06-03 File:TeluguFilm_Marmayogi.jpg
 157. 2009-06-03 File:TeluguFilm_Buddhimanthudu.jpg
 158. 2009-06-03 File:TeluguFilm_Bobbili_Yuddham.jpg
 159. 2009-06-03 File:TeluguFilm_Bangaru_Panjaram.jpg
 160. 2009-06-03 File:TeluguFilm_Bangaru_Kalalu.jpg
 161. 2009-06-02 File:TeluguFilm_Tikka_Sankarayya.jpg
 162. 2009-06-02 File:TeluguFilm_Tiger_Ramudu.jpg
 163. 2009-06-02 File:TeluguFilm_Tenali_Ramakrishna.jpg
 164. 2009-06-02 File:TeluguFilm_Tallidandrulu_1970.jpg
 165. 2009-06-02 File:TeluguFilm_Jeevanajyothi_1975.jpg
 166. 2009-06-02 File:TeluguFilm_Andala_Ramudu.jpg
 167. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Todu_Needa_Sobhan.jpg
 168. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Todu_Needa_NTR.jpg
 169. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Tene_Manasulu.jpg
 170. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Taxi_Ramudu.jpg
 171. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Jeevitha_chakram.jpg
 172. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Doctor_Chakravarthi.jpg
 173. 2009-06-01 File:TeluguFilm_Doctor_Anand.jpg
 174. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Jyothi.jpg
 175. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Jayammu_Nischayammura.jpg
 176. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Jayam_Manade.jpg
 177. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Jayabheri.jpg
 178. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Jamindar.jpg
 179. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Jaganmohini.jpg
 180. 2009-05-31 File:TeluguFilm_Chenculakshmi.jpg
 181. 2009-05-31 File:TeluguFilm_ChelleliKapuram.jpg
 182. 2009-05-31 File:TeluguFilmPoster_ChivarakuMigiledi.JPG
 183. 2009-05-30 File:Ramineni_Ayyanna_Chowdary.JPG
 184. 2009-05-28 File:TeluguFilm_Sankardada_MBBS.jpg
 185. 2009-05-27 File:TeluguFilm_ApurvaSahodarulu_1950.jpg
 186. 2009-05-18 File:TeluguBookCover_Viswambhara.jpg
 187. 2009-05-16 File:TeluguFilm_Bangaram.jpg
 188. 2009-05-12 File:TeluguFilm_Missamma_2003.jpg
 189. 2009-05-08 File:TeluguFilm_Yogi_2007.jpg
 190. 2009-05-08 File:TeluguFilm_Vikramarkudu_2006.jpg
 191. 2009-05-08 File:TeluguFilm_VijayendraVarma_2004.jpg
 192. 2009-05-08 File:TeluguFilm_Samsaram_1950_Lakshmirajyam.jpg , PD-India updated
 193. 2009-05-02 File:TeluguFilm_Indra.jpg
 194. 2009-04-28 File:TeluguFilm_Rikshavodu.jpg
 195. 2009-04-28 File:TeluguFilm_Allavuddin_1957.jpg
 196. 2009-04-27 File:TeluguFilm_Tagore_2003.jpg
 197. 2009-04-26 File:TeluguFilm_parugu_poster.jpg
 198. 2009-04-23 File:TeluguFilm_Sankarabharanam.jpg
 199. 2009-04-20 File:TeluguFilm_Saagara_Sangamam.jpg
 200. 2009-04-20 File:TeluguFilm_Bhavani.jpg
 201. 2009-04-17 File:TeluguFim_Tilottama_poster_1951.jpg
 202. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Vayari_Bhama.jpg
 203. 2009-04-17 File:TeluguFilm_TinguRanga_1952.jpg , PD-India updated
 204. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Tilottama.jpg , PD-India updated
 205. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Stri_Sahasamu_1951.jpg
 206. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Shavukaru_1950.jpg
 207. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Sethubandhan.jpg
 208. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Priyuralu_1952.jpg , PD-India updated
 209. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Priyuralu.jpg
 210. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Perantalu_1951.jpg , PD-India updated
 211. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Nirdoshi_1951.jpg
 212. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Mayala_Mari_1951.jpg , PD-India updated
 213. 2009-04-17 File:TeluguFilm_MaradaluPelli.JPG
 214. 2009-04-17 File:TeluguFilm_MAntradandam_1951.jpg
 215. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Chandravanka_1951.jpg
 216. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Bratuku_Teruvu.jpg , PD-India updated
 217. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Akasaraju_1951.jpg , PD-India updated
 218. 2009-04-17 File:TeluguFilm_Ahuti_1950.jpg
 219. 2009-04-14 File:TeluguFilm_Ready.jpg
 220. 2009-04-14 File:TeluguFilm_PandavaVanavasam.jpg
 221. 2009-04-14 File:TeluguFilm_Lakshminarasimha.jpg
 222. 2009-04-13 File:TeluguFilm_Jalsa_poster.jpg
 223. 2009-04-12 File:Eemata_Screenshot.gif
 224. 2009-04-11 File:R.K.Laxman_Common_man.jpg
 225. 2009-04-09 File:TeluguFilm_Major_Chandrakanth_1993.JPG
 226. 2009-04-09 File:TeluguFilm_Khaidi_1983.jpg
 227. 2009-04-09 File:TeluguFilm_Evadaithe_Nakenti_2007.jpg
 228. 2009-04-09 File:TeluguFilm_Chantabbai_1986.jpg
 229. 2009-04-01 File:TeluguFilmActress_Silk_Smitha.jpg
 230. 2009-03-31 File:TeluguFilm_Sri_Rama_Pattabhishekam.jpg
 231. 2009-03-31 File:TeluguFilm_SRPB_Scr.shot.jpg
 232. 2009-03-31 File:TeluguFilm_SMVPVBS_charitra.jpg
 233. 2009-03-13 File:TeluguFilmPoster_Illu_Illau.JPG
 234. 2009-03-13 File:TeluguFilmPoster_Arundhati.JPG
 235. 2009-02-15 File:Telugu_Book_Cover_SHODASI.jpg
 236. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Tata_Manavadu.JPG
 237. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Ramarajyamlo_Bhimaraju.JPG
 238. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_PacchaniKapuram.JPG
 239. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Nomula_Panta.JPG
 240. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_MudduBidda.JPG
 241. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Mongallaku_Monagadu.JPG
 242. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Kanna_Koduku.JPG
 243. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Kadeddulu_EkaramNela.jpg
 244. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Jayasimha.JPG
 245. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Jagat_Jettilu.JPG
 246. 2009-01-31 File:TeluguFilm_DVD_Gadasari_Atta_Sogasari_Kodalu.JPG
 247. 2009-01-06 File:TeluguBookCover_Ushasri_Ramayanam.jpg
 248. 2009-01-06 File:TeluguBookCover_Sakshi_Essays.jpg
 249. 2009-01-06 File:TeluguBookCover_KasiyatraCharitra_3.jpg
 250. 2009-01-06 File:TeluguBookCover_KasiyatraCharitra_2.jpg
 251. 2009-01-06 File:TeluguBookCover_KasiyatraCharitra_1.jpg
 252. 2009-01-06 File:TeluguBookCover_Budugu_back.jpg
 253. 2008-12-30 File:Osmania_University_Logo.png
 254. 2008-12-10 File:Sarnath_Lion_Capital_of_Ashoka.jpg
 255. 2008-12-04 File:CDlogo.svg
 256. 2008-12-02 File:Manucharitra_1947print_cover.jpg
 257. 2008-11-25 File:Fleming007impression.jpg
 258. 2008-11-19 File:TeluguFilmPersonality_LV_Prasad.jpg
 259. 2008-11-04 File:TeluguBookCover_Attagaari_Kathalu.jpg
 260. 2008-11-03 File:RLF_logo.jpg
 261. 2008-10-22 File:Pvnarshimarao.jpg
 262. 2008-10-16 File:Theatrical2.jpg
 263. 2008-10-15 File:Godfather_ver1.jpg
 264. 2008-10-15 File:Godfather15_flip.jpg
 265. 2008-10-15 File:Al_Pacino_and_Robert_Duvall_in_the_Godfather.jpg
 266. 2008-10-07 File:TeluguFilmDVD_ChennaKesavaReddy.jpg
 267. 2008-10-07 File:APvillage_Gangadevarapalli_1.jpg
 268. 2008-09-11 File:TeluguFilm_Yamadonga_poster.jpg
 269. 2008-09-10 File:TeluguFilm_Chitram.jpg
 270. 2008-09-09 File:TeluguFilm_IndruduChandrudu.jpg
 271. 2008-09-09 File:TeluguFilm_GangLeader.jpg
 272. 2008-08-27 File:TeluguFilmPoster_Aadavari_matalaku_ardhale_verule_1.jpg
 273. 2008-08-27 File:TeluguFilmDirector_Jandhyala.jpg
 274. 2008-08-21 File:TeluguFilm_MuthyamanathaMuddu.JPG
 275. 2008-08-21 File:TeluguFilm_KathanayikaMolla.JPG
 276. 2008-08-21 File:TeluguFilm_Brindavanam.JPG
 277. 2008-08-21 File:TeluguFilm_AllariPriyudu.JPG
 278. 2008-08-17 File:TeluguFilmPoster_AnukokundaOkaRoju_2005.jpg
 279. 2008-06-26 File:TeluguFilmPoster_Krishnarjuna_2008.JPG
 280. 2008-06-21 File:TeluguFilmPoster_HappyDays_2.JPG
 281. 2008-06-21 File:TeluguFilmPoster_HappyDays.JPG
 282. 2008-06-21 File:TeluguFilmDVD_Cover_Anand_2004.jpg
 283. 2008-06-20 File:TeluguFilmPoster_OkkaMagadu_2008.JPG
 284. 2008-06-19 File:TeluguFilmPoster_Sainikudu_2006.jpg
 285. 2008-06-19 File:TeluguFilmPoster_Athithi.jpg
 286. 2008-06-19 File:TeluguFilmFansPoster_Atithi.JPG
 287. 2008-06-16 File:TeluguFIlmPoster_Chirutha_2007-2.JPG
 288. 2008-06-16 File:TeluguFIlmPoster_Chirutha_2007-1.JPG
 289. 2008-06-16 File:Shankardada_zindabad_poster.jpg
 290. 2008-05-24 File:Guinness_World_Records_2008.jpg
 291. 2008-04-25 File:TeluguFilmPoster_SriSaiBaba_1950.jpg
 292. 2008-03-22 File:TeluguBookCover_Musings_Chalam.jpg
 293. 2008-03-14 File:TeluguBookCover_EdiCharitra_MVR_Sastry.jpg
 294. 2008-02-11 File:Photoshop_CS3_screenshot.png
 295. 2007-12-24 File:TeluguFilmWallpaper_AaNaluguru_2004.jpg
 296. 2007-12-10 File:Sathya_Sai_Organisation_official_logo.jpg
 297. 2007-11-26 File:Mallampalli_Somasekhara_Sarma.jpg
 298. 2007-11-23 File:Telugubookcover_Bhanumathi.JPG
 299. 2007-11-05 File:Bhukailas_ANR_NTR.jpg , PD-India updated
 300. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_visala_hridayalu.JPG
 301. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_veerabhimanyu.JPG
 302. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_veelunama.JPG
 303. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_pratignapalana.JPG
 304. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_manushulumamatalu.JPG
 305. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_jwaladeeparahasyam.JPG
 306. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_illalu_1965.JPG
 307. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_devatha_1965.JPG
 308. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_andhravishnu.JPG
 309. 2007-08-30 File:Telugufilmposter_CID.JPG
 310. 2007-07-18 File:Telugufilmshot_Sitakalyanam_4.JPG
 311. 2007-07-18 File:Telugufilmshot_Sitakalyanam_3.JPG
 312. 2007-07-18 File:Telugufilmshot_Sitakalyanam_1.JPG
 313. 2007-07-18 File:Telugucinemaposter_todikodallu_1957.JPG
 314. 2007-06-16 File:Holy_quran_cover.gif
 315. 2007-05-30 File:Telugucinemastill_Kallu.jpg
 316. 2007-05-20 File:Andhrakesari_TanguturiPrakasam.jpg
 317. 2007-05-13 File:Telugufilmdirector_SingeethamSrinivasRao.JPG
 318. 2007-05-13 File:Telugucinemaposter_Show2.JPG
 319. 2007-05-13 File:Telugucinemaposter_Show1.JPG
 320. 2007-05-09 File:Telugubookreview_AsamardhuniJeevayatra.GIF
 321. 2007-05-09 File:Telugubookcover_AsamardhuniJeevayatra.JPG
 322. 2007-05-05 File:Telugubookcover_malathicendur_vantalu.JPG
 323. 2007-05-05 File:Telugubookcover_malathicendur_suridu.JPG
 324. 2007-05-05 File:Telugubookcover_malathicendur_sisiravasantam.JPG
 325. 2007-05-05 File:Telugubookcover_malathicendur_pathakeratalu.JPG
 326. 2007-05-05 File:Telugubookcover_malathicendur_alochincu.JPG
 327. 2007-05-03 File:Telugunovelist_unnavaLN.JPG
 328. 2007-05-03 File:Telugubookcover_malapalli.JPG
 329. 2007-05-01 File:Teluguleader_gadicharlahari.JPG
 330. 2007-05-01 File:Telugubookcover_yenkipatalu.JPG
 331. 2007-05-01 File:Telugu_writer_adivibapiraju.jpg
 332. 2007-04-30 File:Telugu_sumathisatakam2.GIF
 333. 2007-04-30 File:Telugu_sumathisatakam1.GIF
 334. 2007-04-26 File:Telugupoet_chellapillavenkatasastri.jpg
 335. 2007-04-19 File:Telugucinemaposter_menarikam_1954.JPG
 336. 2007-04-19 File:Telugucinemaposter_atta_okiniti_kodale_1958.JPG
 337. 2007-04-06 File:Telugubookcover_himajvala.JPG
 338. 2007-04-06 File:Telugubookcover_anukshanikam.JPG
 339. 2007-04-05 File:Telugubookcover_ranganayakamma4.JPG
 340. 2007-04-05 File:Telugubookcover_ranganayakamma3.JPG
 341. 2007-04-05 File:Telugubookcover_ranganayakamma2.JPG
 342. 2007-04-05 File:Telugubookcover_ranganayakamma1.JPG
 343. 2007-04-03 File:Telugubookcover_dasaradhikrishna.jpg
 344. 2007-04-03 File:Telugubook_frontcover_krishnapakshamu.jpg
 345. 2007-04-03 File:Telugubook_cover_krishnasastry.jpg
 346. 2007-04-01 File:Telugucinema_yester_heroines.jpg
 347. 2007-04-01 File:Telugucinema_Narthanasala_SVR_savitri.jpg
 348. 2007-03-31 File:Telugucinemastill_dvskarna_1977.jpg
 349. 2007-03-30 File:Telugucinemastill_devadasu_1953.JPG , PD-India updated
 350. 2007-03-30 File:Telugucinemaposter_narthanasala_1963.JPG
 351. 2007-03-30 File:Telugucinema_devadasu_1953.JPG , PD-India updated
 352. 2007-03-22 File:Proddutur_vasavi_temple.JPG
 353. 2007-03-18 File:Konda_venkatappayya_news_item.JPG
 354. 2007-03-13 File:Telugucinemaposter_anarkali_1955.JPG
 355. 2007-03-11 File:Telugucinemaposter_rojulumarayi_1955.JPG
 356. 2007-03-10 File:Telugucinemaposter_raitubidda_1939.JPG
 357. 2007-03-04 File:Telugucinemawallpaper_malliswari_2004.JPG
 358. 2007-03-04 File:Telugucinemaposter_patalabhairavi_1951.JPG
 359. 2007-03-04 File:Telugucinemaposter_malliswari_1951.JPG
 360. 2007-03-03 File:Telugucinemawallpaper_mayabazar_2006.JPG
 361. 2007-03-03 File:Telugucinemaposter_shavukaru_1950.JPG
 362. 2007-02-28 File:Telugucinemaposter_akasaveedhilo_2001.JPG
 363. 2007-02-27 File:Telugucinemaposter_viswamohini_1940.JPG
 364. 2007-02-27 File:Telugucinemaposter_sumangali_1940.JPG
 365. 2007-02-26 File:Telugucinemaposter_yogivemana_1947.JPG
 366. 2007-02-25 File:Telugucinemaposter_tyagayya_1946.JPG
 367. 2007-02-25 File:Telugucinema_muthyalamuggu4.jpg
 368. 2007-02-25 File:Telugucinema_muthyalamuggu3.jpg
 369. 2007-02-25 File:Telugucinema_muthyalamuggu2.jpg
 370. 2007-02-25 File:Telugucinema_muthyalamuggu1.jpg
 371. 2007-02-25 File:Telugucinema_devadasu_2006.JPG
 372. 2007-02-21 File:Telugucinemaposter_malapilla_1938.JPG
 373. 2007-02-21 File:Telugucinemaposter_grihalakshmi_1938.JPG
 374. 2007-02-19 File:Telugucinemaposter_varavikrayam_1939.JPG
 375. 2007-02-19 File:Telugucinemaposter_mayabazar_1957.JPG
 376. 2007-02-14 File:Telugucinema_hmreddy.JPG
 377. 2007-02-11 File:Dwarakatirumala_venkateswaraswami.jpg
 378. 2007-02-10 File:Telugucinema_vithalachaya.JPG
 379. 2007-02-07 File:Telugucinema_nagayya_2.jpg
 380. 2007-02-07 File:Telugucinema_nagayya_1.jpg
 381. 2007-01-24 File:Srilakshminarasimha.JPG
 382. 2007-01-20 File:Temple-dwarka-tirumala.jpg
 383. 2006-12-14 File:Mangamma_sapatham.jpg
 384. 2006-12-06 File:Chilukuru-Balaji.jpg
 385. 2006-12-05 File:Goaseal.png
 386. 2006-10-10 File:Bapu-sketch.jpg
 387. 2006-10-10 File:Annamayyacopperplate.jpg
 388. 2006-10-10 File:Annamayya-firstdaycover.jpg
 389. 2006-10-09 File:Telugubhashastamp.jpg
 390. 2006-10-07 File:Srivenkateswaramahatmya-dvd.jpg
 391. 2006-09-21 File:Aah-premalekhlu.jpg
 392. 2006-09-19 File:Lavakusa-poster.JPG
 393. 2006-09-18 File:Mutyalamuggu.jpg
 394. 2006-09-16 File:Basara-temple-1.jpg
 395. 2006-09-16 File:Basara-saraswati.jpg
 396. 2006-09-15 File:Trchowdary-stamp.jpg
 397. 2006-09-15 File:Sriramadasu-wallpaper.jpg
 398. 2006-09-15 File:Ramu-poster.jpg
 399. 2006-09-15 File:Ornaments-by-ramadasu.jpg
 400. 2006-09-13 File:Gandhi-dandiroute.jpg
 401. 2006-09-12 File:Okkadu-movieposter.jpg
 402. 2006-09-11 File:Srirama.jpg
 403. 2006-09-11 File:Srirama-Bhadra.jpg
 404. 2006-09-11 File:SUBRAMANYA.jpg
 405. 2006-09-11 File:Parvati.jpg
 406. 2006-09-11 File:Ashtalakshmi.jpg
 407. 2006-09-10 File:Gulebakavali_katha.jpg
 408. 2006-09-08 File:Radhagopalam.jpg
 409. 2006-09-02 File:Bapubomma.jpg

కిరణ్మయి మార్చు

 1. 2009-07-09 File:Foxhoundposter.jpg
 2. 2009-07-02 File:Suryakantham.jpg
 3. 2009-07-01 File:Swarabhishekam.jpg
 4. 2009-06-30 File:Sarada_Film.jpg
 5. 2009-06-30 File:Lakshyam.jpg
 6. 2009-06-30 File:Lahiri_lahiri_lahirilo.jpg
 7. 2009-06-30 File:Khadgam.jpg
 8. 2009-06-30 File:Kalusukovalani.jpg
 9. 2009-06-30 File:Geetanjali_film.jpg
 10. 2009-06-30 File:Eedujoodu.png
 11. 2009-06-30 File:Balipeetham.jpg
 12. 2009-06-29 File:Uncle-Telugu-Movie.jpg
 13. 2009-06-29 File:Pandurangadu.jpg
 14. 2009-06-29 File:Jagadekaveerunikatha.jpg
 15. 2009-06-29 File:Chandramukhi.jpg
 16. 2009-06-29 File:Ankusam-1.jpg
 17. 2009-06-29 File:Ankuram.jpg
 18. 2009-06-29 File:Angarakshu.jpg
 19. 2009-06-29 File:Andagadu.jpg
 20. 2009-06-29 File:Americaabbai.jpg
 21. 2009-06-29 File:ABHINANDANA.jpg
 22. 2009-06-29 File:20va_satabdam.jpg
 23. 2009-06-26 File:SwatiMutyam.jpg
 24. 2009-06-26 File:Swathi_kiranam.jpg

గండర గండడు మార్చు

 1. 2010-06-12 File:Ramyasri.jpg
 2. 2010-06-12 File:Apoorva.jpg

చంద్రశేఖర్ మార్చు

 1. 2005-10-29 File:భారతరత్న.jpg

చింతు మార్చు

 1. 2006-05-07 File:Savithri.jpg
 2. 2006-05-07 File:15cover2.jpg

చైతన్య మార్చు

 1. 2005-12-12 File:CharuMazumdar183_262.jpg

పోటుగాడు మార్చు

 1. 2013-08-31 File:PREMA_OKA_MAIKAM_poster.jpg
 2. 2013-08-31 File:Chennai_Express.jpg
 3. 2013-08-31 File:Anthaku_Mundu_Aa_Tharuvatha_poster.jpg
 4. 2013-08-23 File:Muslim_Brotherhood_Logo.png
 5. 2013-08-15 File:Brahmanaidu_Statue_destruction_2011_Million_March_Telangana.jpg
 6. 2013-08-10 File:Mysoora-reddy.JPG
 7. 2013-06-24 File:Potugadu.jpg

భూపతిరాజు రమేష్ రాజు మార్చు

 1. 2013-04-01 File:సన్నీ_లియోన్.jpg
 2. 2013-03-30 File:ది_ట్రాజికల్_హిస్టరీ_ఆఫ్_డాక్టర్_ఫాస్టస్_.jpg

రవిచంద్ర మార్చు

 1. 2010-04-07 File:Alurukona_2.jpg
 2. 2010-04-03 File:TaareZameenPar.jpg
 3. 2008-02-25 File:ChandraguptaStamp.jpg

వికటకవి మార్చు

 1. 2007-10-19 File:Kalidas.jpg
 2. 2007-10-11 File:Hindu_Samskaras.jpg

వైజాసత్య మార్చు

 1. 2010-07-25 File:Pingali_Nagendra_Rao.jpg, added NFUR template
 2. 2009-10-25 File:Pell_Koduku_AmmaBadunu_movie_poster.jpg, added NFUR template
 3. 2009-10-01 File:Telugu_film_Idalokam_vcd_cover.jpg, added NFUR template
 4. 2009-08-14 File:Revolver_Rani_1971_movie_poster.jpg
 5. 2009-07-21 File:Kongumudi_DVD_cover.jpg
 6. 2009-07-13 File:Kotalarayudu_DVD_cover.jpg
 7. 2009-07-04 File:Amaradeepam_DVD_cover.jpg
 8. 2009-05-29 File:Abhisarika_september_1949_issue_coverpage.jpg
 9. 2009-05-09 File:Pooja_movie_dvd_cover.jpg
 10. 2009-05-09 File:Pooja_1975_movie_scene.jpg
 11. 2009-05-02 File:Avey_Kallu_cinema_poster.jpg
 12. 2008-12-24 File:Vali_Sugriva_Cinema_poster.jpg
 13. 2008-12-24 File:Rajeswari_Movie_poster.jpg
 14. 2008-12-24 File:Mayapilla_cinema_poster.jpg
 15. 2008-12-24 File:Lakshmamma_cinema_poster.jpg
 16. 2008-12-24 File:Jeevitham_cinema_poster.jpg
 17. 2008-12-24 File:Adajanma_cinema_poster.jpg
 18. 2008-11-29 File:Venniradai_Nirmala.jpg
 19. 2008-11-18 File:Cinema_picchodu_vcd_cover.jpg
 20. 2007-12-28 File:Gomathavratham_vcd_front.jpg
 21. 2007-12-26 File:PIP.logo.gif
 22. 2007-10-29 File:Rohini_in_Navamohini.jpg
 23. 2007-10-29 File:Navamohini.jpg
 24. 2007-10-14 File:Hindux.gif
 25. 2007-10-04 File:Basha_samajam_samskrti_front_cover.jpg
 26. 2007-09-25 File:Amrutam_kurisina_ratri_front_cover.jpg
 27. 2007-09-22 File:Stree_sahasam_poster.jpg
 28. 2007-09-21 File:Roopavati_poster.jpg
 29. 2007-09-16 File:Raja_vikrama_poster.jpg
 30. 2007-09-16 File:Manjari_poster.jpg
 31. 2007-09-16 File:Maayarambha_poster.jpg
 32. 2007-09-16 File:Keelugurram_poster.jpg
 33. 2007-09-16 File:Beedala_paatlu_poster.jpg
 34. 2007-09-14 File:Svr_in_nartanasala.jpg
 35. 2007-09-14 File:Shoban_babu_in_nartanasala.jpg
 36. 2007-09-14 File:Samsaram_poster.jpg
 37. 2007-09-14 File:Ntr_as_brihannala.jpg
 38. 2007-09-14 File:L.Vijayalaxmi_in_paramanandayya_sishyula_katha.jpg
 39. 2007-09-14 File:L.Vijayalaxmi_in_nartanasala.jpg
 40. 2007-09-14 File:Drohi_poster.jpg
 41. 2007-09-14 File:Aakasaraju_poster.jpg
 42. 2007-09-13 File:Tirugubatu_poster.jpg
 43. 2007-09-13 File:Palletoori_pilla_poster.jpg
 44. 2007-09-13 File:Maanavati_poster.jpg
 45. 2007-09-02 File:Ratnamala_poster.jpg
 46. 2007-09-02 File:Modati-ratri_poster.jpg
 47. 2007-09-02 File:Marri_Chennareddy.jpg
 48. 2007-08-30 File:Saudamini_poster.jpg
 49. 2007-08-30 File:Perantaalu_poster.jpg
 50. 2007-08-30 File:Laxmikantha_in_agnipariksha.jpg , PD-India updated
 51. 2007-08-30 File:Agnipariksha_poster.jpg
 52. 2007-07-17 File:Raja_Ravi_Varma_book_cover.jpg
 53. 2007-07-14 File:Kethu_viswanathareddy_kathalu_front_cover.jpg
 54. 2007-06-30 File:Talikota_battle.png
 55. 2007-06-26 File:Mantrigariviyyankudu.jpg
 56. 2007-06-19 File:Salvation_Army.svg
 57. 2007-06-16 File:America_ammayi_poster.jpg
 58. 2007-04-13 File:Yvrao.jpg
 59. 2007-03-23 File:Vasishtiputra_Sri_Satakarni.jpg
 60. 2007-03-23 File:Gautamiputra_Sri_Yajna_Satakarni.jpg
 61. 2007-03-23 File:GautamiPutraSatakarni.jpg
 62. 2006-10-06 File:Alaya_sikaram_dvd.jpg
 63. 2006-09-27 File:Gorintaaku_poster.jpg
 64. 2006-09-19 File:Nenupremistunnanu_poster.jpg
 65. 2006-09-10 File:Mayalamari_poster.jpg
 66. 2006-06-11 File:Aha_naa_pellanta_dvd_cover.jpg
 67. 2005-12-28 File:Missamma.jpg
 68. 2005-11-07 File:Alluri_postal_stamp.jpg
 69. 2005-10-16 File:Sir_mv.jpg
 70. 2005-09-02 File:Samarasimha_Reddy_Cover.gif
 71. 2005-07-05 File:Congresssymbol.jpg
 72. 2005-07-02 File:Annamayyadvd.jpg
 73. 2005-06-29 File:Nizamabad.jpg

సుల్తాన్ ఖాదర్ మార్చు

 1. 2013-11-13 File:ViraatRamayanMandir.jpg
 2. 2013-11-11 File:Satya_2_Poster_2013.jpg
 3. 2013-11-11 File:Missuniverse2013.jpg
 4. 2013-10-07 File:PayPal_website.png
 5. 2013-09-22 File:Nina_Davuluri.jpg
 6. 2013-09-21 File:Welcome_obama.jpg
 7. 2013-09-21 File:Girija_actress.jpg
 8. 2013-09-21 File:Dawood_ibrahim.jpg
 9. 2013-09-11 File:YS-Vijayamma.jpg
 10. 2013-09-07 File:Chinmayi.jpg
 11. 2013-09-06 File:Sushmita_banerjee.jpg
 12. 2013-09-05 File:Malala.jpg
 13. 2013-08-05 File:BITS_Pilani-Logo.png
 14. 2013-07-27 File:Sssametham.jpg
 15. 2013-07-27 File:Maapellikirandi.jpg
 16. 2013-07-27 File:Akbar_Salim_Anarkali.jpg
 17. 2013-07-25 File:Sardukupodam-Randi.jpg
 18. 2013-07-25 File:Sakhi_movie.jpg
 19. 2013-07-24 File:Manjula_actress.jpg
 20. 2013-07-23 File:Maheswari_actress.jpg
 21. 2013-07-21 File:Vamsi_2000Movie.jpg
 22. 2013-07-20 File:Vamsoddarakudu.jpg
 23. 2013-07-20 File:Tirumala-tirupati-venkatesa.jpg
 24. 2013-07-20 File:Postman_movie.jpg
 25. 2013-07-20 File:NuvvuNakuNachav.jpg
 26. 2013-07-20 File:Ninnepremista.jpg
 27. 2013-07-20 File:KshemangaVelliLabangaRandi.jpg
 28. 2013-07-19 File:Om_3D_film_poster.jpg
 29. 2013-07-18 File:Saradaga_ammayitho_poster.jpg
 30. 2013-07-17 File:Tomcat-logo.svg.png
 31. 2013-07-16 File:Vamsi.jpg
 32. 2013-07-16 File:TanuMonneVellipoyindi.jpg
 33. 2013-07-16 File:Mathopettukoku.jpg
 34. 2013-07-16 File:Gulabi_film.jpg
 35. 2013-07-16 File:Chandra-Siddharth.jpg
 36. 2013-07-14 File:Attarintiki_daredi.JPG
 37. 2013-07-13 File:Rathi_nirvedam.jpg
 38. 2013-07-13 File:Pawan-kalyan-teen-maar-.jpg
 39. 2013-07-13 File:Oh-my-friend_m.jpg
 40. 2013-07-13 File:Money_Money_More_Money.jpg
 41. 2013-07-13 File:Golkonda_High_School.jpg
 42. 2013-07-11 File:Nuvva_nena_poster.jpg
 43. 2013-07-11 File:Epellanemodugu.jpg
 44. 2013-07-09 File:Ravibabu.jpg
 45. 2013-07-06 File:Sultan_telugu_movie.jpg
 46. 2013-07-06 File:Mallela-theeram-lo-sirimalle-puvvu.jpg
 47. 2013-07-06 File:Mahankali.jpg
 48. 2013-07-06 File:Lakshmi_2006_Telugu_DVD.jpg
 49. 2013-07-06 File:AvakaiBiryani_Poster.jpg
 50. 2013-07-05 File:Jd-chakravarthy.jpg
 51. 2013-07-04 File:Rangoonrowdy.jpg
 52. 2013-07-04 File:Bobbili_puli_DVD.jpg
 53. 2013-07-04 File:Anuraga_devatha-dvd-m.jpg
 54. 2013-07-03 File:Yangoncitydistrictsmap_corr.PNG
 55. 2013-07-02 File:Yangon_City_Development_Council.png
 56. 2013-07-01 File:Post-card00011.jpg
 57. 2013-06-28 File:Spyreddy.jpg
 58. 2013-06-28 File:Oka_Oorilo.jpg
 59. 2013-06-22 File:Mpkani.jpg
 60. 2013-06-22 File:Mmaraju.jpg
 61. 2013-06-22 File:Handsup.jpg
 62. 2013-06-22 File:Brahmaji.jpg
 63. 2013-06-22 File:Bachi.jpg
 64. 2013-06-21 File:Rrc.jpg
 65. 2013-06-21 File:Bagunnara-image.jpg
 66. 2013-06-21 File:3mukkalata.jpg
 67. 2013-06-20 File:Yuvaraju.jpg
 68. 2013-06-20 File:SivaSiva.jpg
 69. 2013-06-20 File:Feb14.jpg
 70. 2013-06-19 File:Yuvakudu.png
 71. 2013-06-19 File:Nuvvuvastavani.jpg
 72. 2013-06-19 File:Manoharam.jpg
 73. 2013-06-19 File:Goppintialludu.jpg
 74. 2013-06-19 File:Dollardreams.jpg
 75. 2013-06-19 File:College-image.jpg
 76. 2013-06-19 File:Badri_Telugu.jpg
 77. 2013-06-19 File:Azaad.jpg
 78. 2013-06-19 File:Adavichukka.jpg
 79. 2013-06-18 File:Ssimham.jpg
 80. 2013-06-18 File:Sriranganeetulu.jpg
 81. 2013-06-18 File:Santopsham.jpg
 82. 2013-06-18 File:Nuvvu-Nenu.jpg
 83. 2013-06-18 File:NlekaNlenu.JPG
 84. 2013-06-18 File:NeeSneham.jpg
 85. 2013-06-18 File:Kalisundamraadvd.jpg
 86. 2013-06-18 File:Jdseelam.jpg
 87. 2013-06-18 File:Jayammanaderaa.jpg
 88. 2013-06-18 File:Ayodya_Ramayya-M.JPG
 89. 2013-06-18 File:Ammookatotariku.jpg
 90. 2013-06-18 File:9nelalu.jpg
 91. 2013-06-17 File:Nippuravva.jpg
 92. 2013-06-17 File:Mr._Pellam.jpg
 93. 2013-06-17 File:Dandora.jpg
 94. 2013-06-15 File:Zoo-Lakataka.jpg
 95. 2013-06-15 File:Schinukulu.jpg
 96. 2013-06-15 File:Raja_vikramarka.jpg
 97. 2013-06-15 File:Prema_Pavuralu.jpg
 98. 2013-06-15 File:Nari_Nari_Naduma_Murari.jpg
 99. 2013-06-15 File:Mporatam.jpg
 100. 2013-06-15 File:Mmavayya.jpg
 101. 2013-06-15 File:Mamathala_Kovela.jpg
 102. 2013-06-15 File:Lorrydriver.jpg
 103. 2013-06-15 File:Hai_Hai_Nayaka.jpg
 104. 2013-06-15 File:Chettu-Kinda-Pleader.jpg
 105. 2013-06-15 File:Bmatabbata.jpg
 106. 2013-06-15 File:Bgdonga.jpg
 107. 2013-06-15 File:Assembly_rowdy.jpg
 108. 2013-06-15 File:Ashoka-Chakravarthy.jpg
 109. 2013-06-14 File:Nippulanti-Manishi-1986.jpg
 110. 2013-06-14 File:Khaidi_rudraiah.jpg
 111. 2013-06-14 File:Kaliyuga-Pandavulu_poster.jpg
 112. 2013-06-14 File:Driver_babu.jpg
 113. 2013-06-14 File:Apoorva_sahodarulu.jpg
 114. 2013-06-07 File:Artharathri_Swatantram.jpg
 115. 2013-05-03 File:Sahasam.jpg
 116. 2013-05-01 File:ParPan.JPG
 117. 2013-05-01 File:Jpamba.jpg
 118. 2013-05-01 File:Dnarada.jpg
 119. 2013-05-01 File:Ashwamedham.jpg
 120. 2013-05-01 File:Antham.jpg
 121. 2013-04-28 File:Tarzan-Sundari.jpg
 122. 2013-04-28 File:Swarnakamalam.jpg
 123. 2013-04-28 File:Station-Master.jpg
 124. 2013-04-28 File:Sri_kanamalakshmi_ricarding_dancetroop.JPG
 125. 2013-04-28 File:Janaki-ramudu.jpg
 126. 2013-04-28 File:Choopulu-Kalasina-SubhaVela.jpg
 127. 2013-04-28 File:Aakhari_Poratam.jpg
 128. 2013-04-20 File:Villagelovinayakudu.JPG
 129. 2013-04-20 File:Pedarayudu.jpg
 130. 2013-04-20 File:Orey_rikshaw.jpg
 131. 2013-04-20 File:Lingababulovestory.jpg
 132. 2013-04-20 File:Bombayi.jpg
 133. 2013-04-20 File:Baassha.jpg
 134. 2013-04-20 File:Antahpuram.jpg
 135. 2013-04-20 File:Abhishekam.jpg
 136. 2013-04-16 File:SarvadamanBenerjee.jpg
 137. 2013-04-13 File:GeethaSingh.jpg
 138. 2013-04-11 File:VemuriRadhakrishna.jpg
 139. 2013-04-10 File:Rakshita.jpg
 140. 2013-04-10 File:Jikki.jpg
 141. 2013-04-09 File:GeetaMadhuri.jpg
 142. 2013-04-08 File:SravanaBhargavi.jpg
 143. 2013-04-03 File:Srinivasa_Reddy.jpg
 144. 2013-04-03 File:NDTiwari.jpg
 145. 2013-04-02 File:Keerthi_Chawla.jpg
 146. 2013-04-02 File:Fish_venkat.jpg
 147. 2013-03-30 File:Lakshmi_actress.jpg
 148. 2013-03-29 File:Sonia_deepti.jpg
 149. 2013-03-29 File:Krishnudu.jpg
 150. 2013-03-22 File:Kausha.jpg
 151. 2013-03-21 File:Renuka_chaudary.jpg
 152. 2013-03-20 File:Saloni.jpg
 153. 2013-03-19 File:Killikruparani.jpg
 154. 2013-03-16 File:Madhubabu.png
 155. 2013-03-13 File:VolgaWriter.jpg
 156. 2013-03-12 File:Indirahinduja.jpg
 157. 2013-03-11 File:Nirmalamma.jpg
 158. 2013-03-10 File:Mirchi_Poster.png
 159. 2013-03-09 File:Yogi-Vemana.jpg
 160. 2013-03-07 File:Vaarun_sandesh.jpg
 161. 2013-03-07 File:Singer_usha.jpg
 162. 2013-03-07 File:Saritha.jpg
 163. 2013-03-07 File:Pratibha_Bharathi.jpg
 164. 2013-03-07 File:Dubbing_janaki.jpg
 165. 2013-03-06 File:Lakshmi_manchu.jpg
 166. 2013-03-05 File:Rajasulochana.jpg
 167. 2013-03-05 File:QutubUdDin_Aibak.jpg
 168. 2013-03-04 File:Pupul_jayakar.gif
 169. 2011-11-16 File:Kalpana_Rai.jpg
 170. 2011-10-28 File:Mada.jpeg
 171. 2011-10-26 File:Raghubabu.jpg
 172. 2011-10-26 File:Pavuralagutta.jpg
 173. 2011-10-21 File:Narsingyadav.jpg
 174. 2011-10-21 File:GunduHanumanthaRao.jpg
 175. 2011-10-21 File:Actor_abbas.jpg
 176. 2011-10-20 File:Kalluchidambaram.jpeg
 177. 2011-10-20 File:Dsubramanyam.jpg
 178. 2011-10-18 File:Manasulomata.jpg
 179. 2011-10-17 File:Akkum_Bakkum.jpg
 180. 2011-10-16 File:Tgopichand.jpg
 181. 2011-10-14 File:Rami-reddy.jpg
 182. 2011-10-14 File:Jaladi.jpg
 183. 2011-09-28 File:Jayaprakash_Reddy.jpg
 184. 2010-12-05 File:Idi-maa-ashok-gadi-love-story.jpg
 185. 2010-11-27 File:Msramarao.jpg
 186. 2010-11-14 File:KalyanRam.jpg
 187. 2010-11-05 File:Suman-shetty_actor.jpg
 188. 2010-11-05 File:Raasi_actress.jpg
 189. 2010-11-05 File:Chitram_sreenu.jpg
 190. 2010-11-05 File:Bhuvaneswari_actress.jpg
 191. 2010-11-02 File:Sunnam_rajaiah.jpg
 192. 2010-10-25 File:Zakir-naik.jpg
 193. 2010-10-23 File:Komuram_bheem.JPG
 194. 2010-10-22 File:Rakta_Charitra.jpg
 195. 2010-10-22 File:Bommanabrothersfilm.jpg
 196. 2010-10-19 File:Jayalalitha_actress.jpg
 197. 2010-09-30 File:Disco-shanti.jpg
 198. 2010-09-30 File:Actor_srihari.jpg
 199. 2010-09-16 File:Chetabadi.jpg
 200. 2010-08-15 File:Robo_2010_movie.jpg
 201. 2010-07-29 File:Komaram-bheem_50days.JPG
 202. 2010-07-21 File:Vanamali.jpg
 203. 2010-07-12 File:Medium_baburao.jpg
 204. 2010-07-09 File:Veeratelangana.jpg
 205. 2010-07-09 File:Bheemili_kabaddi-Jattu.jpg
 206. 2010-07-07 File:Manchumanoj.jpg
 207. 2010-07-07 File:Krishnareddy.jpg
 208. 2010-07-07 File:Kchakravarthi.jpg
 209. 2010-06-30 File:Suttivelu.jpg
 210. 2010-06-30 File:Sunil_actor.jpg
 211. 2010-06-30 File:Srilakshmi.jpg
 212. 2010-06-30 File:Rameshnaidu.jpg
 213. 2010-06-30 File:Ramana_Reddy.jpg
 214. 2010-06-30 File:Rajanala.JPG
 215. 2010-06-30 File:Rajababu.JPG
 216. 2010-06-30 File:NagurBabu.jpg
 217. 2010-06-30 File:Msnarayana.jpg
 218. 2010-06-30 File:Krishnabhagavan.jpg
 219. 2010-06-29 File:Kondavalasa.jpg
 220. 2010-06-28 File:Saipratap.jpg
 221. 2010-06-28 File:Ponnala_lakshmayya.jpg
 222. 2010-06-20 File:Vhanumanthrao.jpg
 223. 2010-06-11 File:Nutan_prasad.jpg
 224. 2010-06-11 File:Ali_actor.jpg
 225. 2010-06-10 File:YVijaya.jpg
 226. 2010-06-01 File:Akasamantha_Wallpaper.jpg
 227. 2010-05-31 File:Golimar_poster.jpg