వికీపీడియా:వాడుకరులకు సూచనలు/అంతర్వికీ లింకులు

అంతర్వికీ లింకులు మార్చు

అంతర్వికీ లింకుల ప్రాముఖ్యత గురించి, అవి ఎలా ఇవ్వాలి అనే సంగతి గురించీ ఈ విభాగం చెబుతుంది.

వికీపీడియా పేజీలకు అంతర్వికీ లింకులు ఎందుకివ్వాలి మార్చు

వికీపీడియా పేజీలకు అంతర్వికీ లింకులు చేరిస్తే కింది ప్రయోజనాలుంటాయి.

  1. తెలుగు వ్యాసం చదివిన పాఠకుడికి ఇంగ్లీషు లేదా ఇతర భాషల్లోని వ్యాసాలు కూడా చదివి అందులో మరింత సమాచారం ఉంటే తెలుసుకునే వీలు కలుగుతుంది.
  2. నేరుగా ఇంగ్లీషు/ఇతర భాషా వ్యాసానికి వెళ్ళిన తెలుగు పాఠకుడికి తెలుగు వ్యాసపు లింకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వ్యాసం చదవవచ్చు. అసలు తెలుగు వికీపీడియా అనేది ఒకటి ఉంది అనే సంగతి కూడా కొంత మందికి ఇలాగే తెలుస్తుంది.
  3. సాధారణంగా ఎన్వికీ పేజీకి వికీడేటాలో పేజీ ఉండే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్వికీ లింకు చేర్చగానే సంబంధిత వికీడేటా పేజీలో తెవికీ పేజీ లింకు ఆటోమాటిగా చేరిపోతుంది.
  4. అలా వికీడేటా లింకు ఉండని పేజీల కోసం వికీడేటాలో ఓ కొత్త పేజీని సృష్టిస్తారు. ఇది ఒక బాటు ద్వారా జరుగుతుంది. అంటే ఒకపేజీ ఈసరికే ఉన్నప్పటికీ, అవసరం లేని మరో పేజీ తయారౌతుందన్నమాట. అంతర్వికీ లింకిస్తే దీన్ని నివారించవచ్చు.

అంతర్వికీ లింకు ఇవ్వడం ఎలా మార్చు

  • నేవిగేషను పట్టీలో "భాషలు" విభాగంలో ఉన్న "లంకెలను చేర్చండి" లింకును నొక్కండి.
  • అప్పుడూ కనబడే పట్టీలో భాషను ఎంచుకోండి (ఏ భాషకు చెందిన వికీపీడియా పేజీని లింకు చెయ్యదలచుకున్నారో ఆ భాషను ఎంచుకోండి.
  • ఆ భాషలో సంబంధిత పేజీని ఎంచుకోండి.
  • లింక్ విత్ పేజ్ అనే బొత్తాన్ని నొక్కండి.

అంతే. మీరు ఎంచుకున్న భాష లోని పేజీ మాత్రమే కాక దానికి లింకై ఉన్న భాషల పేజీలన్నీ లింకైపోతాయి.