ప్రధాన మెనూను తెరువు

వికీపీడియా:వికీపీడియాను ఉదహరించడం

వికీపీడియా లోని సమాచారాన్ని వేరే చోట్ల వాడుకునేటపుడు, వికీపీడియాను ఎలా ఉదహరించాలని సందేహం వస్తుంది.

వికీపీడియా సమాచారపు ను ఇతర వనరుల ద్వారా ధృవీకరించుకోవాలి.