వికీపీడియా:సార్వజనిక బొమ్మల వనరులు

బొమ్మలకు సంబంధించి అంతర్జాలంలో సార్వజనికమైన వనరులు అనేకం ఉన్నాయి.

ఈ జాబితాలో ఒక సైటు ఉన్నంత మాత్రాన ఆ సైటులోని ప్రతీ బొమ్మ కూడా సార్వజనిక రంగంలో ఉన్నట్టు ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. అక్కడి బొమ్మలను వికీపీడీయాలోకి అప్లోడు చేసేముందు ఆయా బొమ్మల కాపీహక్కుల స్థితిని సరిచూసుకోవలసిన బాధ్యత మీదే.

బొమ్మల వినియోగానికి సంబంధించిన విధానాన్ని ఇక్క్డ చూడండి: వికీపీడియా:బొమ్మల వినియోగ విధానం.

ఇవి కూడా చూడండి:

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లేక భారతదేశ బొమ్మలుసవరించు

మనకు అనువైన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లేక భారత దేశ బొమ్మలు కావాలంటే, మన దేశ [1], రాష్ట్ర వార్త సమాచార కేంద్రము[2]వారి వెబ్సైటు నుండి బొమ్మలు, ప్రభుత్వ సంస్థల వెబ్ సైటులోని బొమ్మలు తక్కువ నాణ్యత కలవాటిని తెలుగు వికీపీడియా లో ఫెయిర్ యూజ్ క్రింద ప్రవేశపెట్టి వ్యాసంలో వాడవచ్చు.

చరిత్రసవరించు

చారిత్రక బొమ్మలుసవరించు

ప్రత్యేక కాలానికి చెందినవిసవరించు


దృశ్య కళలుసవరించు

Note: Accurate photographs of two-dimensional visual artworks lack expressive content and are automatically in the public domain once the painting's copyright has expired (which it has in the US if it was published before 1923). All other copyright notices can safely be ignored.

సంగీతంసవరించు

పుస్తకాలుసవరించు

లోగోలు, జండాలుసవరించు

పోస్టలు స్టాంపులుసవరించు

Commons:Stamps/Public domain

సామాన్య సేకరణలుసవరించు

If any page or image seems missing, replace http://www.sru.edu/depts/cisba/compsci/dailey in its URI with http://srufaculty.sru.edu/david.dailey/

కంప్యూటరుతో సృష్టిఒంచిన బొమ్మలుసవరించు

సార్వజనిక బొమ్మల మెటా వనరులుసవరించు

వర్గీకరణ కాని లింకులుసవరించు


అమెరికా ప్రభుత్వ సైటులుసవరించు

వనరులుసవరించు