వికీపీడియా:Mirrors and forks

నమస్కారం రామారావుగారు మీరు చెప్పిన ప్రయివేటు వెబ్ సైట్ కూడా నాదేనని గమనించ ప్రార్ధన