వివాహబంధం (అయోమయ నివృత్తి)

(వివాహ బంధం నుండి దారిమార్పు చెందింది)