విశ్వనాథ పంచశతి

విశ్వనాథ పంచశతి[1]. లో ఐదు వందల పైచిలుకు పద్యములు ఉన్నాయి అందులో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్తావన జేయుట జరిగింది.

విశ్వనాథ పంచశతి (శతక సాహిత్యము)సవరించు

విశ్వనాథ పంచశతి[1]. లో ఐదు వందల పైచిలుకు పద్యములు ఉన్నాయి అందులో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్తావన జేయుట జరిగింది.
రచన : విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

తేటగీతి:
చిన్న యుద్యోగ మిమ్మని చేరఁ బోవ
బ్రాహ్మణు డవని గుమ్మమ్ము పారఁ దోలె
బ్రాహ్మణుండె కలెక్టరు వచ్చినంత
నడుగు నడుగున వలిపపు ముడుగులొత్తె

తేటగీతి:
నీకు నుద్యోగ మింతయు లేక నాలు
గేండ్లుగా స్నేహితుల బిచ్చ మెత్తు చుంటి
వీధి వాకిట నిలచిన బిచ్చగాని
గూలి సేయ రాదా యని కోపగింతు

మూలాలు, వనరులుసవరించు


శతకములు
ఆంధ్ర నాయక శతకము | కామేశ్వరీ శతకము | కుక్కుటేశ్వర శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | కృష్ణ శతకము | గాంధిజీ శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | గోపాల శతకము | చక్రధారి శతకము | చిరవిభవ శతకము | చెన్నకేశవ శతకము | దాశరథీ శతకము | దేవకీనందన శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | నరసింహ శతకము | నారాయణ శతకము | నీతి శతకము | భారతీ శతకము | భాస్కర శతకము | మారుతి శతకము | మందేశ్వర శతకము | రామలింగేశ శతకము | విజయరామ శతకము | విఠలేశ్వర శతకము | వేమన శతకము | వేంకటేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | శిఖినరసింహ శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | శ్రీవేంకటాచల విహార శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | సింహాద్రి నారసింహ శతకము | సుమతీ శతకము | సూర్య శతకము | సమాజ దర్పణం | విశ్వనాథ పంచశతి | విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు | టెంకాయచిప్ప శతకము | శ్రీగిరి శతకము | శ్రీకాళహస్తి శతకము | భద్రగిరి శతకము | కులస్వామి శతకము | శేషాద్రి శతకము | ద్రాక్షారామ శతకము | నందమూరు శతకము | నెకరు కల్లు శతకము | మున్నంగి శతకము | వేములవాడ శతకము