శంకరా నాదశరీరాపరా 1979లో విడుదలైన శంకరాభరణం చిత్రంలోని సుప్రసిద్ధమైన పాట. ఈ పాట రాసినందుకు వేటూరి సుందరరామమూర్తిగారికి రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ గీత రచయితగా నంది బహుమతి వచ్చింది. ఈ పాటను గానంచేసింది ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, సంగీతం అందించింది కె.వి.మహదేవన్.

శంకరా నాదశరీరాపరా పాటలోని దృశ్యం.

నేపథ్యంసవరించు

శంకరశాస్త్రి బ్రాహ్మణకులంలో పుట్టి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన మంజుభార్గవిని ఇంటిలోని తెచ్చుకుంటాడు. ఒకసారి శివాలయంలో తాను చేస్తున్న కచేరికి మంజుభార్గవిని తీసుకొనిపోయి తనతోపాటు వేదిక మీద కూర్చుండజేస్తాడు. అందుకు కోపించిన తోటి బ్రాహ్మణ కులస్తులు సభనుండి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న శివుని మీద కోపంతో ఈ పాటను గానం చేస్తాడు.

పాటలోని సాహిత్యంసవరించు

శంకరా నాద శరీరాపరా

వేద విహారహరా జీవేశ్వరా || శంకరా ||


ప్రాణము నీవని గానమె నీదని ప్రాణమె గానమనీ

మౌనవిచక్షణ గానవిలక్షణ రాగమె యోగమనీ || ప్రాణము నీవని ||


నాదోపాసన చేసినవాడను నీ వాడను నేనైతే

నాదోపాసన చేసినవాడను నీ వాడను నేనైతే


దిక్కరీన్ద్ర జిత హిమగిరీన్ద్ర సిత కందరా నీలకంధరా

క్షుద్రులెరుగని రుద్రవీణ నిర్నిద్రగానమిది అవధరించరా విని తరించరా || శంకరా ||


మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలూ

ఉరిమే ఉరుములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి మువ్వలు కాబోలూ

మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలూ

ఉరిమే ఉరుములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి మువ్వలు కాబోలూ


పరవశాన శిరశూగంగా

ధరకు జారెనా శివగంగా

పరవశాన శిరశూగంగా

ధరకు జారెనా శివగంగా

నా గానలహరి నువ్ మునుగంగా

ఆనంద వృష్టినే తడవంగా || శంకరా ||

పురస్కారాలుసవరించు

  1. వేటూరి సుందరరామమూర్తి ఉత్తమ గీత రచయితగా నంది పురస్కారాలు -1979

వీడియో లింకులుసవరించు

  1. [యూట్యూబ్ లో పాట వీడియో]