శొంఠి

ఇంటి పేర్లు

శొంఠి (Sonti) ఒక రకమైన ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే మందు. ఇది అల్లం ను ఎండబెట్టి తయారుచేస్తారు.


శొంఠి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శొంఠి&oldid=3686323" నుండి వెలికితీశారు